Markkinoinnin sanasto

Tähän blogiin on koottu varsin usein markkinoijan puheessa vilahtelevia käsitteitä. Jos markkinoinnin käsitteet ovat sinulle epäselviä tai haluat tietää, miten ne liittyvät Aboadiin, kahlaa listamme läpi. Lisätietoja voit lukea oheisista linkeistä.

SEO-käsitteitä selityksineen löydät omasta kirjoituksestaan täältä.
Tutustu myös monipuoliseen materiaalipankkiimme täällä.

A/B-testaus

A/B-testauksessa testataan jotain muuttujaa esim. mainonnassa hallitusti ja tulkitaan sekä seurataan valittuja tuloksia. Testaus kannattaa, jotta tiedät ihan oikeasti, mikä toimii, mikä ei, ja mistä tuloksia tulee. Voit soveltaa testauksessa saatuja oppia myös jatkossa.

Meillä A/B-testataan paljon, ja olemme tämän pohjalta keränneet ideoita mainonnan A/B-testaukseen.

Account-Based Marketing (ABM)

ABM:n perimmäinen tarkoitus on kohdistaa markkinoinnin ja myynnin yhteiset resurssit niin tehokkaasti kuin mahdollista kaikkein potentiaalisimmille asiakkaille. Seurannan rooli on tunnistaa ja eliminoida hukkaa lean-periaatteiden mukaisesti.

Haluatko tietää, miten Aboadissa ABM:ia on jalkautettu osaksi markkinointi- ja myyntiprosessia sekä päivittäistä tekemistä?

Analytiikka

Kun data (esim. verkkosivuilta tai mainosalaustalta) on kerätty puhtaasti ja se on luotettavaa, raakadatan joukosta kaivetaan esiin merkitykselliset asiat ja lisäksi esitetään ne sellaisessa muodossa, joka on vastaanottajan helposti ymmärrettävissä. Datan koostamisen ja visualisoinnin työkalut ovat arkipäiväinen osa markkinoijan työkalupakkia.

Lue lisää Aboadin käyttämistä alustoista blogeistamme:  Top5 analytiikka-alustat, Esittelyssä Clarity tai Esittelyssä Matomo

Attribuutiomallinnus

Attribuutiomallinnus auttaa ymmärtämään, miten eri kanavat ja kampanjat toimivat yhdessä konversiopolun aikana tuottaen konversioita. Ilman attribuutiomallinnusta saatat elää niin sanotussa viimeisen klikkauksen harhassa.

Lue, miten hyödynnämme attribuutiomallinnusta markkinointibudjetin allokoinnissa.

Avustettu konversio

Avustettu konversio (assisted conversion) auttaa ymmärtämään markkinointikanavien yhteistoimintaa ja sitä, miten kävijä on päätynyt konvertoitumaan eli tekemään halutun toiminnon (esim. oppaan lataus). Google Analyticsin monikanavasuppilot näyttävät kanavat, jotka johtivat myöhemmin konversioon. Niistä siis nähdään, mitä verkkosivuston vierailija on tehnyt ennen lopullista konversiota.

Bannerimainonta

Bannerimainos on mainosmuoto, jossa mainos upotetaan verkkosivulle ja mainonta kohdistetaan halutulle yleisölle. Sen tarkoituksena on usein houkutella mainoksen näkevä henkilö klikkaamaan mainosbanneria mainostajan verkkosivustolle. Bannerimainontaa voi tehdä esim. Google Adsin kautta display-kampanjoissa.

CRM (Customer relationship management)

Asiakkuudenhallintajärjestelmä (Customer Relationship Management CRM), jolla hallitaan yrityksen suhteita ja vuorovaikutusta asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Se voidaan integroida muihin käytössä oleviin järjestelmiin.

CTA (Call-to-action)

Toimintakehote, jolla ohjataan käyttäjää tekemään haluttu toiminto. Se voi olla painike verkkosivuilla tai vaikkapa mainoksessa. Se voi olla myös muu elementti tai vaikkapa banneri, joka kutsuu klikkaamaan.

Haluatko tietää lisää toimintakehotteista? Lue artikkelimme aiheesta.

CPC (Cost Per Click)

Klikkauskohtainen hinta (CPC) on tehokkuusmittari, joka kertoo, kuinka paljon mainostaja maksaa mainosalustalla mainoksensa klikkauksesta. Mainonnan kustannukset jaetaan siis klikkausmäärällä. Tavoitteena on tietysti mahdollisimman alhainen klikkaushinta, mutta korkeampikaan CPC ei välttämättä ole haitaksi, jos markkinointi tuottaa hyvin tuloksia.

CTR (Click Through Rate)

Läpiklikkaussuhde (CTR) on tiettyä linkkiä klikkaavien käyttäjien suhde sivua, sähköpostia tai mainosta katselevien käyttäjien kokonaismäärään. CTR lasketaan jakamalla klikkausten määrä mainoksen näyttökertojen määrällä. Sitä käytetään yleisesti mittaamaan tietyn verkkosivuston verkkomainoskampanjan menestystä sekä sähköpostikampanjoiden tehokkuutta.

Data dashboard

Data dashboard toimii oivana työkaluna suurtenkin datamäärien käsittelyyn, havainnollistamiseen ja analysointiin. Se on työkalu, joka itsessään ei kerää dataa, mutta johon voidaan yhdistää dataa lukemattomista eri lähteistä, vertailla eri kanavia keskenään ja luoda ymmärrettäviä, visuaalisia mittaristoja moniin eri tarkoituksiin. Yksi hyväksi havaituista työkaluista datan keräämiseen ja visualisointiin on Looker Studio.

Aboadilla Looker Studio on päivittäisessä käytössä. Lue lisää aiheesta.

Digitaalinen markkinointi

Halutulle kohdeyleisölle kommunikoidaan digitaalisten kanavien välityksellä. Tavallisimpia markkinointikanavia ovat sosiaalinen media, sähköposti ja verkkosivut sekä hakukoneet.

Aboadilla Juha kokoaa viikoittain digitaalisen markkinoinnin viikkokatsauksen. Jos haluat tuoreimmat tiedot alan kehityksestä, tilaa digitaalisen markkinoinnin viikkokatsaus.

Haluatko tietää, miten koostat digitaalisen markkinoinnin työkalupakin? 

Evästeet

Eväste (cookie, keksi) on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän laitteelle verkkosivustoa selatessa. Evästeiden käyttö edellyttää käyttäjän suostumusta. Evästeet ovat apuna, kun käyttäjän tietoja (kuten selaustoimintoja) halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Evästeitä käytetään myös mainonnan kohdistamisessa ja mittaamisessa. Niinpä evästeet ovat oleellinen osa markkinointia myös Aboadilla, ja niiden muutokset tuovat markkinoijalle haasteita tälläkin hetkellä. Lisätietoja saat esim. seuraavista kirjoituksista:

Kolmannen osapuolen evästeet kuolevat pian 

Evästeilmoitusten vaikutukset markkinointiin pitkällä aikavälillä

Voiko evästeet kiertää?

Tarkista evästekäytäntösi

Google Analytics

Universal Analytics (UA)

Universal Analytics on kesällä 2023 käytöstä poistuva digitaalinen analyysityökalu, joka kerää tietoa verkkosivjen käynneistä ja kävijöistä, ja esittää sen raportteina. Universal Analyticsin jäädessä eläkkeelle sen seuraajana jatkaa Google Analytics 4.

Lue vinkkimme Google Analyticsin hyödyntämiseen.

Google Analytics 4

Google Analyticsin uusin versio GA4 sisältää uuden datamallin tiedonkeruuta varten sekä uusia Googlen koneoppimiseen perustuvia raportteja ja ominaisuuksia. Google Analytics 4 korvaa kesällä 2023 täysin Universal Analyticsin.

Vertailimme, mikä on muuttunut, kun on siirrytty käyttämään Google Analytics 4 -versiota.

Google Search Console

Google Search Console on Googlen tarjoama ilmainen työkalu sivuston orgaanisen näkyvyyden seuraamiseen ja ylläpitoon. Täältä saadaan apuja myös analytiikkaan, esim. verkkosivun hakuliikenteen ja hakulausekkeiden tutkimiseen.

Hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimoinnin (SEO eli Search Engine Optimization) tavoitteena on nostaa verkkosivujen sivuja näkyviin hakukoneen tuloksissa. Sivun sisältö optimoidaan metatietojen, tekstisisällön ja otsikoiden avulla tietyille avainsanoille tai aiheille. Tämän lisäksi huomioidaan myös mm. sivun tekninen toimivuus, linkitykset ja kuvien nimeäminen.

Lue lisää metatietojen hyödyntämisestä hakukoneoptimoinnissa.
Tutustu SEO-sanastoon.

Ihanneyritysprofiili (ICP)

Ihanneyritysprofiililla  (ICP), pyritään ymmärtämään, minkä tyyppinen organisaatio on yrityksellemme merkityksellinen kohderyhmä  ja ketkä ihmiset siellä vaikuttavat. ICP auttaa luomaan suunnitelman siitä, miten voimme vaikuttaa kohdeorganisaation avainhenkilöihin, kohdistaa markkinointia  ja muotoilla viestimme heille sopivaksi. ICP:ta käytetään erityisesti ABM-markkinointiin.

Inbound-markkinointi

Inbound-markkinointi on markkinointia, jossa ostaja etsii oma-aloitteisesti tietoja ja haluaa vastaanottaa markkinointiviestintää, koska saa siitä mielestään hyötyä. Myyjä puolestaa tarjoilee ostajalle merkityksellistä ja hyödyttävää sisältöä. Lue lisää.

Kohdistettu markkinointi

Kohdistettu markkinointi on digitaalisen markkinoinnin toimenpide, jota käytetään usein asiakkuuden alku- ja ensikohtaamisvaiheissa. Sen tavoitteena on löytää potentiaaliset kohderyhmät eri kanavissa ja kohdistaa heille viestiä, joka esimerkiksi luo tietoisuutta brändistä, vahvistaa mielikuvaa, tuo informaatiota, jakaa kiinnostavaa sisältöä tai johtaa suoraan toimintaan.

Aboadilla tehdään paljon kohdistettua markkinointia mm. LinkedInissä. Lue LinkedIn-markkinoinnin 10 vinkkiä kanavan syvempään hyödyntämiseen.

Konversio (conversion)

Konversiolla tarkoitetaan liiketoiminnalle merkittävää tapahtumaa. Konversioksi voidaan lukea esimerkiksi uutiskirjeen tilaaminen tai liidimagneetin lataus. Verkkokaupassa se on yleensä osto. Yritys voi määrittää useita konversioita ja seurata niiden avulla esim. mainonnan tehokkuutta tai verkkokaupan menestystä.

Konversioaste (conversion rate)

Konversioaste kertoo, kuinka monta prosenttia markkinointikanavan kävijöistä suorittaa halutun toiminnnon (kuten tekee ostoksen verkkokaupassa tai täyttää yhteydenottolomakkeen liidikampanjassa). Korkea konversiorosentti on osoitus onnistuneesta markkinoinnista tai sivuston suunnittelun toimivuudesta.

KPI (Key Performance Indicator)

KPI:t ovat liiketoiminnan suorituskyvyn mittareita, jotka tukevat strategiaasi ja auttavat keskittymään olennaiseen. Esimerkki seurattavasta KPI:sta voisi olla vaikkapa “hinta per myyntikelpoinen liidi (SQL; sales qualified lead)”

Liidi

Henkilö, joka on osoittanut kiinnostustasi verkkosivujesi sisältöön, tuotteisiin tai palveluihin tai materiaaliisi. Liidi voi olla esimerkiksi joku, joka vierailee verkkosivuillasi, lataa sisältösi, rekisteröityy kokeilujaksoon tai vierailee kaupassasi. Liidejä voidaan validoida edelleen esim. markkinoinnin toimesta.

Look-alike -yleisö

Look-alike -yleisö (peiliyleisö, samankaltainen yleisö) on mainonnassa käytettävä kohderyhmä, joka muistuttaa aiemmin tunnistettua kohderyhmää. Se voidaan muodostaa mainosalustalla halutusta yleisöstä sivustovierailujen, asiakaslistan tai muiden tekijöiden perusteella. Peiliyleisö voi olla toimiva keino tavoittaa potentiaalista kohderyhmää.

Lämpökartta

Lämpökartta (heat map), näyttää visuaalisesti, mitä kohtia kävijät verkkosivuilla klikkaavat tai eivät klikkaa, mitä sivuston alueita katsotaan eniten ja mihin asti kävijät sivua vierittävät. Suosituimmat (kuumimmat) alueet ja toiminnot näkyvät punaisena. Tämän perusteella voidaan arvioida sivun käytettävyyttä ja kehitystarpeita. Lämpökarttadataa tarjoavat esim. Hotjar ja Microsoft Clarity.

Lean-markkinointi

Lean-markkinointi on markkinoinnin operointimalli, joka mahdollistaa liiketoimintalähtöistä ja organisaation päätavoitteita edistävää markkinointia. Toimintamallissa minimoidaan hukka, opitaan jatkuvasti asiakkaista ja panostetaan niihin asioihin, jotka toimivat parhaiten ja karsitaan toimimattomista.

Haluatko tietää lisää lean-markkinoinnin periaatteista? Lue lisää ja lataa materiaaleja aiheesta.

Liidimagneetti

Liidimagneetti on joku asia, kuten julkaisu, webinaari, ladattava opas tms., jolla pyritään tuomaan lisäarvoa asiakkaalle jo ennen asiakkuuden alkua. Tarkoituksena on saada henkilö luovuttamaan vähintään sähköpostiosoite ja mielellään enemmänkin tietoa, josta vastineeksi liidimagneetti annetaan. Näin saadaan yhteydenpitolupa ja voidaan suunnata henkilölle viestintää jatkossa. Liidimagneeteista on tullut osa nykyaikaista inbound-markkinointia.

Haluatko tietää, miten hyödynnämme liidimagneetteja Aboadilla? 

Markkinoinnin automaatio

Markkinoinnin automaation tehtävänä on on helpottaa säännöllisesti toistuvia ja toimintoja. Yksinkertaisimmillaan automaatio voi olla vaikkapa sähköpostin lähettäminen lomakkeen täyttäneelle käyttäjälle. Monimutkaisimmillaan se voi olla pitkä automatisoitu ketju, johon liittyy personoituja sähköposteja, SMS-viestejä, liidien luokittelua ja pisteytystä ja vaikkapa muistutuksia työntekijöille. Automaation avulla voidaan sitouttaa asiakasta, tarjota lisäarvoa sekä vähentää muutoin turhaa manuaalista työtä.

Aboadilla hyödynnämme automaatioita omassa työssämme ja toteutamme niitä myös asiakkaille. Lue vinkkimme helposti toteutettaviin automaatioihin.

Onko sanasto tuttua, jopa arkipäivää? Saatat olla aboadilaista materiaalia! Etsimme jatkuvasti markkinoinnin tekijöitä tiimimme. Sinun ei tarvitse olla valmis paketti, mutta näyttöjä pitää löytyä.

Tutustu tiimiin toimintaan

Markkinoinnin taktinen suunnitelma

Markkinoinnin taktinen suunnitelma voi olla 15 minuutin piirros jostain pienestä liidiengenerointitaktiikasta tai usean viikon ponnistus taktisista kokonaisuuksista, jotka koostavat suunnitelman. Tavoite on luoda markkinointia, joka tuottaa arvoa liiketoiminnalle, eikä perustu pelkästään mututuntumaan tai arvauksiin. Suunnitelmaan kuuluu toimenpiteiden suunnittelu ja ohjaaminen sekä suunnitelman visualisointi.

Lue lisää taktisesta suunnitelmasta, Aboadin vinkit sen toteutukseen tai tilaa videotiivistelmä aiheesta.
Vinkkejä taktiseen suunnitteluun saat myös ”Markkinoinnin taktiset kombot”-blogisarjastamme:  osa 1: LinkedIn ja Leadfeeder,  osa 2: Facebook + LinkedIn lead gen ja Google Sheets -automaatio, osa 3: LinkedIn kohdatut yritykset ja Data Studio (=liidivalidointi)

Markkinointi palveluna (MaaS)

Palvelumuotoinen markkinointi on varteenotettava vaihtoehto modernisti ajattelevien kasvuyritysten kokonaisvaltaiseen markkinoinnin ja kaupallisen prosessin kehitykseen. MaaSissa ostetaan kumppanuus, joka muodostuu tavoitteiden, ei tekemisen, ympärille. Kyseessä on ennemmin lisäosaamisen kytkeminen omaan tekemiseen, kuin markkinoinnin ulkoistaminen.

Lue myös blogimme “10 asiaa, jotka jokaisen markkinointipäättäjän on hyvä tietää MaaSista”.

Markkinointiekosysteemi

Kun markkinoinnin laajuus kasvaa, ja sitä halutaan tehostaa, saattaa käytettävien palveluiden ja alustojen määrä kasvaa varsin suureksi. Markkinointiekosysteemillä tarkoitetaan sitä, että markkinoinnissa käytössä olevien lukuisten työkalujen hallinta on järjestelmällistä ja niitä voidaan käyttää tehokkaasti tukemaan toisiaan. Myös markkinointikumppanit ovat osa ekosysteemiä.

Lue, miten varmistamme, että markkinointihimmelistä sijaan käytössä on markkiniontiekosysteemi.

Markkinointifunnel

Markkinointifunnel (tai markkinointi-/myyntisuppilo) on tapa hahmottaa asiakkaan ostopolun eri vaiheita. Sitä käytetään markkinoinnin taktisessa suunnittelussa.

Lue, miten Aboadilla hyödynnämme markkinointifunnelia esimerkiksi, kun määritämme kuhunkin markkinoinnin vaiheeseen ja toimenpiteeseen soveltuvia ja valikoitavia kanavia.

Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelman pohjana ovat liiketoiminnan tavoitteet. Näistä johdetaan markkinoinnin ja myynnin tavoitteet. Sitten suunnitellaan toimenpiteet, ja aikataulu, jolla tavoitteisiin pyritään pääsemään.

Tavoitteita tiivistetään meillä yrityksen keskeisiksi kasvutavoitteiksi, joiden toimenpiteet linjataan läpi eri funktioiden (myynti, markkinointi, tekninen kehitys jne.). Käytämme tätä ohjaamaan OKR (Objectives and Key Results) -mallia. Lue lisää OKR-mallin hyödyntämisestä markkinoinnin suunnittelussa.

Metatiedot

Metatieto tarkoittaa “tietoa tiedosta”. Digimarkkinoinnissa tästä usein tarkoitetaan verkkosivujen metatietoa, eli tietoa siitä, mitä tietoa verkkosivusi sisältävät. Eräs työkalu hakukoneoptimointiin on metatietojen tehokas hyödyntäminen verkkosivuilla.

Lue lisää verkkosivujen metatiedoista.

Myyntiputki

Myyntiputki on visuaalinen esitys asiakaspolun teoreettisesta kulusta ensitapaamisesta ostopäätökseen saakka. Myyntiputkessa olevat organisaatiot on usein helppo tunnistaa, koska heihin on saatu suora kontakti (esim. tarjous, tapaaminen, puhelu, email).

Lue, millä konsteilla vauhditamme B2B-asiakkaan myyntiprosessia.

Ostajapersoona

Ostajapersoona kokoaa ihannekohderyhmäsi ominaisuudet yhdeksi kuvitteelliseksi henkilöksi. Ostajapersoonia voi olla useitakin. Se kuvaa asiakkaidesi taustoja, haasteita ja tottumuksia. Niiden avulla pyrit ymmärtämään kohderyhmääsi markkinointia tehdessä.

Ostajapersoonan luomiseen saat vinkkejä blogistamme.

Outbound-markkinointi

Outbound-markkinointi on perinteinen markkinointitapa, jossa lähestytään asiakasta eri kanavissa rajaamatta yleisöä tarkemmin. Esimerkkejä tällaisesta mainonnasta ovat televisiomainokset tai printtimedia. Näin tavoitetaan laaja kohdeyleisö, mutta seurauksena markkinointi saattaa tapahtua väärälle kohdeyleisölle ja väärään aikaan.

Responsiiviset mainokset

Responsiiviset mainokset ovat mainostyyppi, johon syötetään elementtejä (mm. Kuvauksia, otsikoita, kuvia ja videoita), joista koneoppimisen avulla mainosalusta koostaa mahdollisimman osuvia versioita mainoksistasi ihmisille. Responsiivia mainoksia ovat mm.Googlen hakumainokset, responsiiviset display-mainokset. Samantapainen mainostyyppi Metan puolella ovat dynaamiset mainokset.

Lue lisää responsiivista hakumainoksista.

Segmentointi

Segmentointia hyödyntämällä voidaan tehdä yksilöllisempää markkinointia. Segmentoinnissa kohdeyleisö tai asiakaskunta voidaan jakaa osajoukkoihin eli segmentteihin. Ne voidaan määrittää keskittymään esim. tiettyihin liikenteen tai kävijän ominaisuuksiin. Segmenttejä voi luoda esim. analytiikassa tai sähköpostimarkkinoinnissa. Segmentti voi yksinkertaisimmillaan olla esim. mobiililaitteilla sivuilla vierailevat kävijät tai vaikkapa tiettyjä tuottteita ostaneet kävijät.

Lue, miten nykyaikainen segmentointi tuo yksilöllisempää markkinointia.

Seurantakoodi

Seurantakoodit (pikselit, tagit) ovat verkkosivulle asetettavia koodinpätkiä, joiden avulla voidaan kerätä arvokasta tietoa verkkosivuston kävijöistä ja heidän tekemistään toiminnoista. Tämän tiedon perusteella voit tehdä heille parhaiten sopivinta mainontaa. Esimerkiksi Facebook-pikselin avulla voidaan tehdä tehokkaampaa Facebook-mainontaa ja mitata sen tuloksellisuutta. Google Tag Manager on kätevä ja laajalti käytetty työkalu mm. seurantakoodien ja -pikseleiden hallintaan.

Lue, miten seurantakoodi asetetaan oikein.

Sisältökalenteri

Sisältökalenteri on työkalu, joka auttaa suunnittelemaan julkaisuja ja hallitsemaan niitä. Sen avulla on helppoa suunnitella esim. tulevia some-postauksia ja niiden aikataulutuksia. Sisältökalenterin avulla saat lähes yhdellä silmäyksellä (tai ainakin yhdestä paikasta) kokonaiskuvan siitä, mitä on julkaistu ja mitä on suunniteltu julkaistavaksi.

Sisältökalenterista voit lukea lisää täältä.

Sisältömarkkinointi (content marketing)

Sisältömarkkinoinnissa tuotetaan tuotteen tai palvelun kohderyhmälle merkityksellistä sisältöä ja levitetään sitä sopivissa kanavassa. Sen tarkoitus ei ole tyrkyttää tuotetta, vaan tarjoilla kohderyhmälle hyödyllistä ja kiinnostavaa markkinointiviestintää.

Katso video sisältömarkkinoinnista 

Suosittelumarkkinointi

Suosittelumarkkinointi perustuu yksinkertaiseen ajatukseen siitä, että ihmiset ostavat ihmisiltä ja yrityksiltä, jotka tuntevat, joista pitävät ja joihin luottavat. Nämä asiat pätevät olipa kyseessä sitten kuluttaja- tai yrityskauppa.

Lue aiheesta lisää Aboadin blogisarjasta:

Suosittelumarkkinointi – Tie prospektin sydämeen 
Suosittelumarkkinointi B2B yritykselle – esimerkit ja edut 
Lämpimiä liidejä – B2B-suosittelumarkkinoinnin edut ja taktiikat 

Tilastollinen merkitsevyys

Tilastollisella merkitsevyydellä varmistetaan, että testitulos (esimerkiksi mainostestaus) ei ole sattumaa, vaan mahdollisimman lähellä totuutta. On syytä muistaa, etteivät tulokset koskaan ole 100% varmoja, mutta hyvin lähelle totuutta voidaan kuitenkin päästä.

Aboadilla varmistamme rutiinitoimenpiteenä tuloksia tarkastellessa, ovatko tulokset tilastollisesti merkitseviä. Lue lisää tilastollisen merkitsevyyden huomioimisesta A/B-testauksessa.

Uudelleenkohdistaminen (retargeting, remarketing)

Useimmilla verkkosivuilla vain pieni osa kävijöistä ostaa tuotteen tai konvertoi (eli suorittaa tietyn halutun toiminnon) ensimmäisellä käynnillään. Sivuilla vierailleille kävijöille voidaan kohdistaa uudelleenmarkkinointia eri kanavissa. Jotta uudelleenmarkkinointia ei koeta ärsyttävänä, on tärkeää huomioida oikea-aikaisuus: oikea viesti, oikealle asiakkaalle ja vieläpä oikeaan aikaan.

Haluatko pysyä perässä digitaalisen markkinoinnin kehityksessä?

Tilaa Digital Marketing Weekly