Markkinoinnin sanasto

Markkinoija-suomi-sanakirja osa 1

Tähän blogiin on koottu varsin usein markkinoijan puheessa vilahtelevia käsitteitä. Jos markkinoinnin käsitteet ovat sinulle epäselviä tai haluat tietää, miten ne liittyvät Aboadiin, kahlaa listamme läpi. Lisätietoja voit lukea oheisista linkeistä.

SEO-käsitteitä selityksineen löydät omasta kirjoituksestaan täältä.
Tutustu myös monipuoliseen materiaalipankkiimme täällä.

Account-Based Marketing (ABM)

ABM:n perimmäinen tarkoitus on kohdistaa markkinoinnin ja myynnin yhteiset resurssit niin tehokkaasti kuin mahdollista kaikkein potentiaalisimmille asiakkaille. Seurannan rooli on tunnistaa ja eliminoida hukkaa lean-periaatteiden mukaisesti.

Haluatko tietää, miten Aboadissa ABM:ia on jalkautettu osaksi markkinointi- ja myyntiprosessia sekä päivittäistä tekemistä?

Analytiikka

Kun data (esim. verkkosivuilta tai mainosalaustalta) on kerätty puhtaasti ja se on luotettavaa, raakadatan joukosta kaivetaan esiin merkitykselliset asiat ja lisäksi esitetään ne sellaisessa muodossa, joka on vastaanottajan helposti ymmärrettävissä. Datan koostamisen ja visualisoinnin työkalut ovat arkipäiväinen osa markkinoijan työkalupakkia.

Lue lisää Aboadin käyttämistä alustoista blogeistamme:  Top5 analytiikka-alustat, Esittelyssä Clarity tai Esittelyssä Matomo

CRM

Asiakkuudenhallintajärjestelmä (Customer Relationship Management CRM), jolla hallitaan yrityksen suhteita ja vuorovaikutusta asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Se voidaan integroida muihin käytössä oleviin järjestelmiin.

CTA

Call-to-action. Toimintakehote, jolla ohjataan käyttäjää tekemään haluttu toiminto. Se voi olla painike verkkosivuilla tai vaikkapa mainoksessa. Se voi olla myös muu elementti tai vaikkapa banneri, joka kutsuu klikkaamaan.

Haluatko tietää lisää toimintakehotteista? Lue artikkelimme aiheesta.

Digitaalinen markkinointi

Halutulle kohdeyleisölle kommunikoidaan digitaalisten kanavien välityksellä. Tavallisimpia markkinointikanavia ovat sosiaalinen media, sähköposti ja verkkosivut sekä hakukoneet.

Aboadilla Juha kokoaa viikoittain digitaalisen markkinoinnin viikkokatsauksen. Jos haluat tuoreimmat tiedot alan kehityksestä, tilaa digitaalisen markkinoinnin viikkokatsaus.

Haluatko tietää, miten koostat digitaalisen markkinoinnin työkalupakin? 

Lue, miten selviät digitaalisen markkinoinnin murroksista ilman paniikkia.

Evästeet

Eväste (cookie, keksi) on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän laitteelle verkkosivustoa selatessa. Evästeiden käyttö edellyttää käyttäjän suostumusta. Evästeet ovat apuna, kun käyttäjän tietoja (kuten selaustoimintoja) halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Evästeitä käytetään myös mainonnan kohdistamisessa ja mittaamisessa. Niinpä evästeet ovat oleellinen osa markkinointia myös Aboadilla, ja niiden muutokset tuovat markkinoijalle haasteita tälläkin hetkellä. Lisätietoja saat esim. seuraavista kirjoituksista:

Kolmannen osapuolen evästeet kuolevat pian 

Evästeilmoitusten vaikutukset markkinointiin pitkällä aikavälillä

Voiko evästeet kiertää?

Tarkista evästekäytäntösi

Ihanneyritysprofiili (ICP)

Ihanneyritysprofiililla  (ICP), pyritään ymmärtämään, minkä tyyppinen organisaatio on yrityksellemme merkityksellinen kohderyhmä  ja ketkä ihmiset siellä vaikuttavat. ICP auttaa luomaan suunnitelman siitä, miten voimme vaikuttaa kohdeorganisaation avainhenkilöihin, kohdistaa markkinointia  ja muotoilla viestimme heille sopivaksi. ICP:ta käytetään erityisesti ABM-markkinointiin.

Inbound-markkinointi

Inbound-markkinointi on markkinointia, jossa ostaja etsii oma-aloitteisesti tietoja ja haluaa vastaanottaa markkinointiviestintää, koska saa siitä mielestään hyötyä. Myyjä puolestaa tarjoilee ostajalle merkityksellistä ja hyödyttävää sisältöä. Lue lisää.

Kohdistettu markkinointi

Kohdistettu markkinointi on digitaalisen markkinoinnin toimenpide, jota käytetään usein asiakkuuden alku- ja ensikohtaamisvaiheissa. Sen tavoitteena on löytää potentiaaliset kohderyhmät eri kanavissa ja kohdistaa heille viestiä, joka esimerkiksi luo tietoisuutta brändistä, vahvistaa mielikuvaa, tuo informaatiota, jakaa kiinnostavaa sisältöä tai johtaa suoraan toimintaan.

Aboadilla tehdään paljon kohdistettua markkinointia mm. LinkedInissä. Lue, kuinka markkinointia kohdistetaan tiiville kohderyhmälle LinkedInissä.

Lean-markkinointi

Lean-markkinointi on markkinoinnin operointimalli, joka mahdollistaa liiketoimintalähtöistä ja organisaation päätavoitteita edistävää markkinointia. Toimintamallissa minimoidaan hukka, opitaan jatkuvasti asiakkaista ja panostetaan niihin asioihin, jotka toimivat parhaiten ja karsitaan toimimattomista.

Haluatko tietää lisää lean-markkinoinnin periaatteista? Tutustu ladattaviin materiaaleihimme ja lataa kurssi tai webinaari aiheesta.

Liidimagneetti

Liidimagneetti on joku asia, kuten julkaisu, webinaari, ladattava opas tms., jolla pyritään tuomaan lisäarvoa asiakkaalle jo ennen asiakkuuden alkua. Tarkoituksena on saada henkilö luovuttamaan vähintään sähköpostiosoite ja mielellään enemmänkin tietoa, josta vastineeksi liidimagneetti annetaan. Näin saadaan yhteydenpitolupa ja voidaan suunnata henkilölle viestintää jatkossa. Liidimagneeteista on tullut osa nykyaikaista inbound-markkinointia.

Haluatko tietää, miten hyödynnämme liidimagneetteja Aboadilla? 

Markkinoinnin automaatio

Markkinoinnin automaation tehtävänä on on helpottaa säännöllisesti toistuvia ja toimintoja. Yksinkertaisimmillaan automaatio voi olla vaikkapa sähköpostin lähettäminen lomakkeen täyttäneelle käyttäjälle. Monimutkaisimmillaan se voi olla pitkä automatisoitu ketju, johon liittyy personoituja sähköposteja, SMS-viestejä, liidien luokittelua ja pisteytystä ja vaikkapa muistutuksia työntekijöille. Automaation avulla voidaan sitouttaa asiakasta, tarjota lisäarvoa sekä vähentää muutoin turhaa manuaalista työtä.

Aboadilla hyödynnämme automaatioita omassa työssämme ja toteutamme niitä myös asiakkaille. Lue esimerkkejä, miten markkinoinnin automaatiota voidaan toteuttaa.

Onko sanasto tuttua, jopa arkipäivää? Saatat olla aboadilaista materiaalia! Etsimme jatkuvasti markkinoinnin tekijöitä tiimimme. Sinun ei tarvitse olla valmis paketti, mutta näyttöjä pitää löytyä.

Tutustu tiimiin toimintaan

Markkinoinnin taktinen suunnitelma

Markkinoinnin taktinen suunnitelma voi olla 15 minuutin piirros jostain pienestä liidiengenerointitaktiikasta tai usean viikon ponnistus taktisista kokonaisuuksista, jotka koostavat suunnitelman. Tavoite on luoda markkinointia, joka tuottaa arvoa liiketoiminnalle, eikä perustu pelkästään mututuntumaan tai arvauksiin. Suunnitelmaan kuuluu toimenpiteiden suunnittelu ja ohjaaminen sekä suunnitelman visualisointi.

Lue lisää taktisesta suunnitelmasta, Aboadin vinkit sen toteutukseen tai tilaa videotiivistelmä aiheesta.
Vinkkejä taktiseen suunnitteluun saat myös ”Markkinoinnin taktiset kombot”-blogisarjastamme:  osa 1: LinkedIn ja Leadfeeder,  osa 2: Facebook + LinkedIn lead gen ja Google Sheets -automaatio, osa 3: LinkedIn kohdatut yritykset ja Data Studio (=liidivalidointi)

Markkinointifunnel

Markkinointifunnel (tai markkinointi-/myyntisuppilo) on tapa hahmottaa asiakkaan ostopolun eri vaiheita. Sitä käytetään markkinoinnin taktisessa suunnittelussa.

Lue, miten Aboadilla hyödynnämme markkinointifunnelia esimerkiksi, kun määritämme kuhunkin markkinoinnin vaiheeseen ja toimenpiteeseen soveltuvia ja valikoitavia kanavia.

Ostajapersoona

Ostajapersoona kokoaa ihannekohderyhmäsi ominaisuudet yhdeksi kuvitteelliseksi henkilöksi. Ostajapersoonia voi olla useitakin. Se kuvaa asiakkaidesi taustoja, haasteita ja tottumuksia. Niiden avulla pyrit ymmärtämään kohderyhmääsi markkinointia tehdessä.

Ostajapersoonan luomiseen saat vinkkejä blogistamme.

Outbound-markkinointi

Outbound-markkinointi on perinteinen markkinointitapa, jossa lähestytään asiakasta eri kanavissa rajaamatta yleisöä tarkemmin. Esimerkkejä tällaisesta mainonnasta ovat televisiomainokset tai printtimedia. Näin tavoitetaan laaja kohdeyleisö, mutta seurauksena markkinointi saattaa tapahtua väärälle kohdeyleisölle ja väärään aikaan.

Sisältömarkkinointi (content marketing)

Sisältömarkkinoinnissa tuotetaan tuotteen tai palvelun kohderyhmälle merkityksellistä sisältöä ja levitetään sitä sopivissa kanavassa. Sen tarkoitus ei ole tyrkyttää tuotetta, vaan tarjoilla kohderyhmälle hyödyllistä ja kiinnostavaa markkinointiviestintää.

Katso video sisältömarkkinoinnista 

Suosittelumarkkinointi

Suosittelumarkkinointi perustuu yksinkertaiseen ajatukseen siitä, että ihmiset ostavat ihmisiltä ja yrityksiltä, jotka tuntevat, joista pitävät ja joihin luottavat. Nämä asiat pätevät olipa kyseessä sitten kuluttaja- tai yrityskauppa.

Lue aiheesta lisää Aboadin blogisarjasta:

Suosittelumarkkinointi – Tie prospektin sydämeen 
Suosittelumarkkinointi B2B yritykselle – esimerkit ja edut 
Lämpimiä liidejä – B2B-suosittelumarkkinoinnin edut ja taktiikat 

Uudelleenkohdistaminen (retargeting, remarketing)

Useimmilla verkkosivuilla vain pieni osa kävijöistä ostaa tuotteen tai konvertoi (eli suorittaa tietyn halutun toiminnon) ensimmäisellä käynnillään. Sivuilla vierailleille kävijöille voidaan kohdistaa uudelleenmarkkinointia eri kanavissa. Jotta uudelleenmarkkinointia ei koeta ärsyttävänä, on tärkeää huomioida oikea-aikaisuus: oikea viesti, oikealle asiakkaalle ja vieläpä oikeaan aikaan.

Pysy mukana digitaalisen markkinoinnin kehityksessä Digitaalisen markkinoinnin viikkokatsauksella

Tilaa ilmainen viikkokatsaus