Ideoita mainonnan A/B-testaukseen

Aiemmassa blogissamme käsittelimme lean-silmukan käyttöä A/B-testauksen työkaluna.

Koska lean-silmukan dokumentointimme on täynnä testausaiheita, keräsimme tähän blogiin vinkkejä erityisesti B2B-markkinoinnissa käytettyihin testauskohteisiin.

Osa testeistä on tuottanut tuloksia, joita on voitu hyödyntää mainonnan tehostamisessa ja toisaalta välillä on opittu, että ei ole merkittävää eroa sillä, mikä viestikulma tai muu testauskohde on ollut.

Testaa eri kanavia

Testaa eri mainoskanavia, jotta voit tietää, toimivatko ne oikeasti ja onko kohdeyleisösi tavoitettavissa kanavassa. Tämän voi tehdä esim. viemällä samat mainossisällöt kahteen kahteen eri kanavaan, ja yksinkertaisesti tutkimalla, kumpi kanava toimii paremmin.

Esim. LinkedIn voi joillain B2B-aloilla olla erittäin toimiva kanava, varsinkin, kun tavoitellaan tarkasti rajattua päättäjäkohderyhmää, kun taas jollain toisella alalla Facebook voi toimia paremmin.

Eri kanavista ja niiden käytöstä voit lukea lukuisista blogiartikkeleistamme lisää.

Testaa sijoitteluja

Toimiiko paremmin feed-, stories-, reels- vai kenties jokin muu sijoittelu mainoksille?

Automaattisia sijoitteluja käytettäessä on huomioitava niiden vaikutus testaustuloksiin, mutta testauskohteena voisi toki olla myös, toimiiko paremmin automaattinen sijoittelu vai manuaalinen sijoittelu.

Testaa kohdistusta

Yleisökohdistus

Testaa kohdistuksessa erilaisia yleisöjä, kuten vastakkain seuraavia:

 1. Kohdistettu yleisö vs sen peiliyleisö (samankaltainen yleisö)
 2. Kohdistettu vs uudelleenmarkkinointiyleisö
 3. Kohdistettu vs listayleisö
 4. Laaja vs suppeampi yleisö
 5. Custom audience vs valmis yleisö

Maantieteellinen kohdistus

Myös maantieteellisesti eri sijainnissa olevat yleisöt voivat olla testauskohteina. Testata voi myös laajempaa ja suppeampaa maantieteellistä rajausta kampanjassa. Esimerkiksi ns. hyperlokaalit kampanjat voivat sopia joihinkin tarpeisiin.

Kansainvälisessä markkinoinnissa kieliversiot (englanti/lokalisoitu) on usein tärkeä testauskohde.

Testaa muita kampanja-asetuksia

Kampanjatavoitteen testaus

Millä kampanjatavoitteella saadaan parhaat ja kustannustehokkaammat tulokset? Voidaan testata vastakkain vaikka liikenne- tai konversiotavoitteista kampanjaa samoilla sisällöillä.

Konversiotapahtuman määrittely

Onko merkitystä kampanjalle määritellyllä konversiotapahtumalla: Riittävätkö konversioiden määrät optimoimaan konversiotavoitteista kampanjaa, vai tarvitaanko optimointiin toinen tapahtuma konversiopolulta?

Muita testauskohteita

Onko merkitystä hintatarjousstrategialla?

Entä syntyykö eroa eri laitetyyppiä käyttäville mainostaessa? Voidaan tehdä omat kampanjansa esim. Androidlile ja iOSille.

Testaa mainostason muuttujia

Mainosmuodot

Millainen sisältö toimii mainonnassa valitulle kohdeyleisölle? Videomainos, karusellimainos vai kuvamainos? Dynaaminen sisältö voi myös olla testaamisen arvoinen.

Sisältö- ja viestikulmat

Esimerkiksi seuraavia viestikulmia ja sisältöjä voi testailla sopivalla yhdistelmällä:

 • kuvaukset
 • otsikot
 • referenssilainaukset
 • opettava sisältö
 • lukujen käyttö
 • tuotteen tai palvelun ominaisuudet
 • kuvaileva, kysyvä tai kehottava sisältö
 • iskulauseiden käyttö
 • bullettien tai emojiien käyttö
 • tekstimuoto
 • haaste tai ongelma
 • ratkaisu

Toimintakehotteet

Toimintakehotteita voi paitsi sijoitella mainoksen tekstisisältöön tai valita sopivan valmiista kehotteista mainoksen CTA-painikkeeksi. Mikä toimiii parhaiten?

Lue lisää vinkkejä toimintakehotteisiin täältä.

Visuaaliset sisällöt

Eri variaatiot visuaalista voivat tuottaa erilaisia tuloksia. Testata voi vaikkapa seuraavia:

 • erilaisten kuvien käyttö
 • video
 • slideshow
 • erilaiset värit visuaaleissa
 • teksti kuvassa tai kuva ilman tekstiä

Videosisällöt

Videomainoksissa voidaan testata mainoskulman lisäksi esim. musiikkia tai mainoksen pituutta.

Testaustulokset hyötykäyttöön

Paljon erilaisia asioita voidaan siis testata ja tuloksista oppia. Kuten aiemmassa blogissa todettiin, tilastollinen merkitsevyys tai vähintäänkin selkeä testitulos vaaditaan, jotta tuloksista voidaan vetää johtopäätöksiä. Suurempia päätöksiä varten on myös syytä toistaa useita testikierroksia tulosten varmistamiseksi ja sattuman mahdollisuuden minimoimiseksi.

Saatuja oppeja voidaan hyödyntää markkinoinnin kehityksessä. Poimitaan siis hyväksi havaitut opit talteen ja hyödynnetään ne seuraavalla testauskierroksella uusiin mainoksiin tai kampanjoihin, joihin asetetaan uusi testauskohde. Tuloksia voidaan myös skaalata laajempaan käyttöön, kuten kokonaan uuteen markkinaan tai toimialaan. Joiltain osin tuloksia voidaan soveltaa yleisemmin esim. hyödyntämällä oppeja myös muilla asiakkailla.

On hyvä muistaa myös, että kohdeyleisöt, kanavat ja monet muukin olosuhteet muuttuvat ajan kuluessa. On siis hyvä testata silloin tällöin testauskohteita uudelleen. Esim. se, että Instagram mainoskanavana ei ole ollut toimiva kolme vuotta sitten ei välttämättä enää pidäkään paikkaansa. Siksi varsinkin kanavatestauksen uusinta silloin tällöin voi olla paikallaan.

Jos olet kiinnostunut lean-silmukan ja AB-testauksen käytöstä tarkemmin, voit tutustua ladattaviin lean-markkinoinnin materiaaleihimme tai varata ajan keskustelulle, jossa katsomme yhdessä, miten mallia voitaisi hyödyntää juuri teidän tapauksessanne.

Haluatko pysyä perässä digitaalisen markkinoinnin kehityksessä?

Tilaa Digital Marketing Weekly