Marketing Mentor

Konsultatiivinen MaaS-palvelumme sopii erityisesti startupille tai suuryritykselle, jolta löytyy mahdollisuuksia tehdä markkinointia pitkälti omin avuin ja haluaa apua markkinoinnin ja myynnin kehityksessä.

Mukanasi kehittämässä ja kasvamassa

Konsultatiivisessa palvelussa dedikoitu asiantuntija hyödyntää koko organisaatiomme strategista, taktista ja operatiivista osaamista kansainväliseltä kentältä tuoden parhaita käytäntöjä ja tulevaisuuskestäviä käytännöllisiä ratkaisuja tekemisenne tueksi.

Tavoitteena yhteistekemisessä on se, että se saatte laadukasta tietoa, neuvoja ja oppeja, jotka auttavat teitä vahvistamaan omaa tekemistänne myynnin ja markkinoinnin osa-alueilla.

Johtajalle tai tiimille

Konsultatiivinen Marketing Mentor -palvelu on käytettävissä sekä yksilöille, kuten johtajille, että yritykselle esimerkiksi koko kaupalliselle tiimille.

Palvelun perusrunko muotoutuu sen mukaan, onko kyseessä yksilö vai yritys: Markkinoinnin johtajille mentorointi toimii perinteisempänä kerran kuukaudessa tapahtuvana mentorointina ja advisory-palveluna. Yritykselle se toteutuu viikoittaisena neuvonantona, uusien työkalujen tuojana ja ad hoc- tukena.

Tutustu maturiteettianalyysiin

Kolmen kuukauden kokeilujakso

Palvelun tuloksellisuuden ja sopivuuden selvittämiseen tehdään kolmen kuukauden maksullinen käynnistysjakso, jotta nähdään ensimmäisiä tuloksia. Jakso sisältää aloitusauditoinnit, ensimmäisen kolmen kuukauden kohtaamiset ja palvelun.

Kokeilujakson jälkeen tehdään molemminpuolisesti päätökset palvelun jatkon loogisuudesta teille.

Tämän päivän ja huomisen turva

Turvaamme teidän tulevaisuuden kehitystä seuraamalla toimintaympäristöä ja varmistamalla, että teillä on tarvittavat ratkaisut tulevaisuutta varten ja parhaat keinot voittamiseen.

Saamme tämän aikaan:

 • Analysoimalla digitaalisen markkinoinnin kehitystä ja vaikutuksia
 • Tunnistamalla uhkia ja mahdollisuuksia Tulevaisuustutkalla.
 • Skannaamalla jatkuvasti teknologioiden, regulaation ja geopolitiikan muutoksia.
 • Muutoksiin vastaamisessa auttamalla.
Katso, kuinka teemme sen

Toimenpiteet, joita palvelu usein pitää sisällään

Palvelu on aina räätälöityä, mutta samalla noudattaa selkeitä suunniteltuja prosesseja, jotka poikkeavat hieman riippuen palvelun kohdeyleisöstä, tarpeesta ja toiminnoista.

 • Markkinoinnin maturiteettianalyysi (yksilö/yritys)
 • Ostokonsultaatio (yksilö/yritys)
 • On demand -tuki ja advisory (yksilö/yritys)
 • Strategiakonsultointi (yritys/yksilö)
 • Tiimin johtamismallien sparraus (yksilö)
 • Weeklyihin osallistuminen ja neuvonanto (yritys)
 • Kuukausittaiset henkilömentoroinnit (yksilö)
 • Tavoiteasetannan konsultointi (yksilö/yritys)
 • Yksilöidyt koulutukset alustojen käyttöön (yksilö/yritys)

Onko Marketing Mentor sopiva valinta?

Kaikille ei sovi kaikki. Jos tämän listan sisältö saa sinut nyökkäilemään, meidän kannattaa keskustella asiasta lisää.

 • + Teiltä löytyvät resurssit johtaa ja operoida markkinointia ja myyntiä, mutta haluatte näkemystä ja toimintatapoja lisää.
 • + Haluatte nostaa tekemisen tasoa korkeammalle ja olette valmiita sitoutumaan tämän kehittämiseen.
 • + Toivotte parempaa näkyvyyttä tulevaisuuden muutoksiin ja käytännön tarvittaviin toimenpiteisiin niiden osalta.
 • + Haluatte kehittää yhdessä sekä myynnin että markkinoinnin prosesseja läpi asiakaspolun.
 • + Johtaja tai avainhenkilö kaipaa osaavaa sparrauskumppania tai neuvonantajaa päätöksenteon tueksi.
 • + Haluatte mahdollisesti hyödyntää joustavasti neuvonantopalvelua, joka tuo arjen helpotusta.
 • + Haluatte käyttöönne uusia ketterän markkinoinnin prosesseja ja työkaluja.
 • + Valitsette ketterän ja korkean osaamisen halvan ja hitaan sijaan.

Näin lähdemme liikkeelle

Olemme vuosien aikana ja asiantuntijoiden avulla viimeistelleet palvelukokemuksen aina ensimmäisestä 15 minuutin kohtaamisesta jatkuvan asiakkuuden prosessiksi, joka tekee yhteistyön helpoksi teille.

1. Onboarding

Kun alustavat suuntaviivat on keskusteltu ja reilu puitesopimus on allekirjoitettu, on aika aloittaa onboarding. Saat(te) pääsyn Aboad Sinulle -alustan sisäpiiriin, aikataulutamme aloituksen. Teemme virallisen kick-offin, jossa kirkastetaan yhteistyön rajat ja sovitaan aikataulut.

2. Aloitusauditointi ja korjaukset

Yrityksille ja yksilöille Marketing Mentor -palvelun alussa tehdään auditointia nykyisestä toiminnasta ja hyödynnetään mm. Maturiteettianalyysiä, jolla selvitetään nykytila ja mahdollistetaan tulevat tavoitteet.

3. Tavoitteiden asettaminen

Analysoinnin perusteella pääsemme yhdessä konkretisoimaan ja valikoimaan yksittäisiä osa-alueita ja aiheita, joihin tulee ensimmäiseksi keskittyä. Näistä luodaan tavoitteet ja mentorointi lähtee tähtäämään niiden saavuttamiseen.

4. Jatkuva mentorointi

Jatkuvassa mentoroinnissa kohtaatte asiantuntijan kanssa sovittuina aikoina ja teille tarjotaan on-demand-tukea tarvittaessa. Palvelu toimii joustavana neuvonantajapalveluna, joka muotoutuu tarpeiden mukaan. Jatkuvassa toiminnassa otetaan tietyin väliajoin tarkastelukohtia, joissa analysoidaan kehitystä ja sovitaan jatkosta.

Aloitetaan keskustelu

Kuulostaako palvelu sopivalta teille? Varaa aika 15 minuutin etätapaamiseen, jossa pääsemme alustavasti määrittämään yhteistyön sopivuutta. Voit jäädä pois myyntikeskusteluista huoletta missä vaiheessa tahansa.

Varaa 15 min etätapaaminen

Haluatko pysyä perässä digitaalisen markkinoinnin kehityksessä?

Tilaa Digital Marketing Weekly