Digitaalisen markkinoinnin maturiteettianalyysi

Paremmaksi pitäisi tulla digitaalisessa markkinoinnissa, mutta miten? Kun lähdetään kehittämään jotain digitaalisen puolen kaupallista toimintoa, useassa yrityksessä tilanne on sama kuin suunnistajalla ilman karttaa: tieto on, että johonkin pisteeseen pitäisi päästä, mutta ei hajuakaan, mistä lähteä liikkeelle ja missä määränpäänä oleva piste on. Ongelma on todellinen, koska on hyvin hankalaa lähteä kehittämään toimintaa ymmärtämättä, mikä on kehityksen potentiaali, oman alan tila ja oma lähtötila.

Digitaalisen markkinoinnin maturiteettianalyysi kertoo suunnan

Organisaatioiden ja yksilöiden tarpeisiin sekä omaan kokemukseemme globaalilta ja suomalaiselta markkinoinnin kentältä perustuen olemme kehittäneet aiemmin mainittuun haasteeseen ratkaisua: digitaalisen markkinoinnin maturiteettianalyysi.

Analyysissa tarkastellaan nykytilan lisäksi kehityspotentiaalia valituilla osa-alueilla, minkä perusteella on helpompi luoda tiekartta tulevaisuudelle.

Koko analysointi tarkastelee organisaation markkinoinnin kolmea eri osa-aluetta, jotka ovat aina mukana aikaansaamassa onnistunutta markkinointia:

  1. Ihmiset: organisaation toimijoiden substanssiosaaminen, johtaminen, mahdollisuus antaa maksimaalinen panostus ja ymmärrys siitä, missä voisi parantaa rekrytoinnin tai muiden osaamisen hankintatapojen keinoin
  2. Teknologiat: teknologioiden modernius, käytettävyys ja käyttöaste suhteessa potentiaaliin, jota tänä päivänä on tarjolla
  3. Prosessit: ihmisten toimintatapojen, teknologioiden ja suunnitelmista toteutukseen sekä analyyseista oppimiseen ulottuvien prosessien toimivuus

Näistä kolmesta pääkategoriasta luodaan mittarit, joiden perusteella etsitään kehityskohteita. Kehityskohteet priorisoidaan, kehittymismahdollisuudet arvioidaan ja tiekartta etenemiseen on mahdollista luoda.

Tältä pohjalta on mahdollista lähteä kehittämään toimintaa seuraavan puolesta vuodesta kahteen vuoteen kestävän ajanjakson ajan. Tässä kehityksessä pidetään kvartaaleittain välitarkastelu, jossa seurataan, miten polulla edetään ja onko tarvetta tehdä korjausliikkeitä.

Analysointia toteutetaan sekä yksilöille että organisaatioille, ja sen sisältö riippuu siitä, kumpi on kyseessä.

Maturiteettyanalyysi organisaatioille

Tärkeää organisaatioille tehtävässä analysoinnissa on tutkittavien osa-alueiden kannalta se, että saadaan ymmärrys nykytilasta suhteessa toimialaan (mm. kilpailijat ja asiakkaat), eri sisäisiin toimintoihin sekä potentiaaliin siitä, mitä on tarjolla.

Organisaationne ei välttämättä tarvitse jokaista uudenkiiltävää kryptotekoälylohkoketjuteknologiaa päästäkseen tavoitteeseen, mutta toisaalta se ei myöskään saa jäädä jälkeen.

Maturiteettianalyyysin avulla organisaatiossa voidaan tehdä strategisia valintoja oman digitaalisen markkinoinnin (myös myynnin) kehittämiseen pitkällä aikavälillä sekä seurata tuloksia ja kehitystä.

Maturiteettianalyysi asiantuntijoille

Aluksi maturiteettianalyysia suunniteltiin vain organisaatioille, mutta myös eri kaupallisissa toiminnoissa toimivat johtajat ovat halunneet siitä varioidun version voidakseen toimia tulevaisuudessa paremmin ja löytääkseen asiat, joihin keskittää kehittymispanostuksensa.

Otetaan esimerkiksi markkinointijohtajalle suunnattu maturiteettianalyysi: analyysissä vertaillaan modernin markkinointijohtajan tärkeimpiä piirteitä, potentiaalia sekä muiden alalla toimivien osaamista ja näitä verrataan reiluun kymmeneen eri ydintoimintoon, joita henkilöillä on. Kun vertailu on tehty, käydään tulokset yhdessä läpi ja varmistetaan, että ne vastaavat totuutta myös tilaajan mielestä. Tämän jälkeen on helpompi lähteä kehittämään omaa työskentelyään.

Asiantuntijalle tai johtajalle muodostuu tämän avulla selkeämpi kuva siitä, mitkä ovat hänen vahvuuksiaan mitä kannattaa kehittää seuraavaksi ja mitä ei kannata kehittää, koska se ei ole relevanttia.

Maturiteettianalyysi oman toiminnan tueksi

On lähtökohtaisesti järkevää selvittää sijainti kartalla ja tarvittava reitti ennen matkustamista. Jos sinä ymmärrät tällaisen tekemisen arvon ja tämä analysointi kiinnostaa, kannustan ottamaan yhteyttä. Katsotaan, voisiko analyysistä siitä olla teille hyötyä.

Haluatko pysyä perässä digitaalisen markkinoinnin kehityksessä?

Tilaa Digital Marketing Weekly