Markkinointihimmelistä kestäväksi ekosysteemiksi

Digitaalinen markkinointi on lähtökohdiltaan varsin yksinkertaista. Sen tarkoitus saada ihmiset suorittamaan haluttu toimenpide tai saattaa viesti heidän nähtäväkseen. Tosiasiassa se on monimutkaisempaa, sillä yleensä markkinointia halutaan esimerkiksi mitata jollakin tavalla tai se tarvitsee tehostusta.

Kun markkinoinnin laajuus kasvaa, ja sitä halutaan tehostaa, saattaa käytettävien palveluiden ja alustojen määrä kasvaa varsin suureksi. Esimerkiksi Facebook-markkinointia varten on otettava käyttöön Meta Business Manager, hakumainontaa varten on käytettävä Google Ads -alustaa ja sähköpostimarkkinointia varten on käytettävä jotakin sähköpostimarkkinointiin erikoistunutta palvelua. Lähes jokaisen eri mainospaikan käyttö vaatii oman markkinointialustansa. Käytetyistä työkaluista, palveluista ja alustoista muodostuu markkinointihimmeli, josta saadaan jalostettua kestävä ja toimiva ekosysteemi.

MaaSin kannalta markkinoinnin ekosysteemi on olennainen. Ekosysteemillä tarkoitetaan sitä, että työkalujen hallinta on järjestelmällistä ja niitä voidaan käyttää tehokkaasti tukemaan toisiaan. Tämä tarkoittaa sitä, että myös markkinointikumppanit ovat osa ekosysteemiä.

Ekosysteemin palasten yhdistäminen

Vaikka markkinoinnin ekosysteemissä yhteensopivuus ja yhteenliittyvyys ovat tärkeitä, ei kaiken tarvitse aina toimia suorassa yhteydessä toisiinsa. Joissakin tapauksissa on perusteltua pitää jokin työkalu erillään muusta markkinoinnin ekosysteemistä. Tällöin pitää kuitenkin varmistaa, että työkalun käyttö on muun markkinoinnin mukaista, ja että siitä saadaan vaikka manuaalisesti kaikki olennainen tieto muualla käytettäväksi.

Varsin yleistä on myös se, että markkinointialustalta ei voi helposti siirtää tietoa muualle esimerkiksi raportointia varten. Joskus se on täysin estetty, mutta jotkin palvelut tarjoavat integraatioita Zapierin tai vastaavien työkalujen kautta. Tarjolla olevat integraatiot vaihtelevat palvelusta riippuen, joten nämä kannattaa aina varmistaa tapauskohtaisesti. Huom! Kyseessä ei varsinaisesti ole täysiverinen integraatio, sillä myös Zapier on eri työkalujen tarjoamien rajapintojen armoilla.

Paras tilanne on, kun markkinointialusta tarjoaa integraatioita suoraan käytettäviin työkaluihin. Tällöin tiedon kulkeminen voi helpottua paljonkin, ja aikaa voi säästyä huomattavia määriä. Aina nämä eivät kuitenkaan toimi sillä tavalla kuin voisi ajatella (johtuen mm. samoista rajoituksista kuin Zapierin kohdalla), joten kannattaa tarkistaa huolella, mitä integraatiot tarkalleen ottaen voivat tehdä.

Viimeinen keino tiedon liikkumiseen työkalujen välillä on perinteinen käsityö. Lähes kaikista markkinoinnin työkaluista saa ladattua tietoa taulukkomuodossa, ja sen voi sitten liittää raportointiin MS Excelin tai Google Sheetsin avulla. Tämä on työläämpää ja alttiimpaa virheille, mutta joskus ainoa keino.

Onko sinulla markkinoinnin ekosysteemin rakentelu hyppysissä ja arvelet tuovasi sopivaa osaamista tiimiimme? Käy lukemassa lisätiedot ja hae mukaan!

 

Koe Aboadin tiimiläisyys

Toimiva ekosysteemi apuna raportoinnissa

Kun tieto on saatu liikkumaan joko integraatioiden tai käsityön avulla pitää se saada tuotua raportointiin. Hallitun ekosysteemin selvä etu on se, että kun tiedon liikuteltavuus on kaikkien alustojen osalta varmistettu, voidaan tietoa käyttää raportointiin tehokkaasti.

On olemassa useita työkaluja, jotka on tehty nimenomaan raportointia varten, esimerkkeinä mainittakoon suositut Grafana ja Looker Studio. Näistä on järkevää valita se, jonka käyttö on vähiten vaivalloista, ja johon saa tuotua muista työkaluista kerätyn tiedon mahdollisimman helposti.

Tiedon voi tuoda raporteille monella eri tavalla. Joskus raportointialusta voi hakea tiedot suoraan markkinointialustalta, mutta aina se ei ole mahdollista. Tätä varten on luotu liitintyökaluja, kuten Supermetrics, joiden tehtävä on hakea tietoa eri alustoilta ja tuoda se raportointityökaluun. Aina tämäkään ei syystä tai toisesta onnistu, jolloin on palattava käsityöhön. Riippuen raportoitavasta tiedosta se saattaa toki olla paras, joskin ainoa, ratkaisu.

Muista panostaa mittaamiseen

Ekosysteemin mittaus on tärkeässä osassa niin toimivuuden seurantaa kuin raportointiakin. Mittaus on myös olennainen markkinoinnin ekosysteemin osa, jonka tulee olla kunnossa. Tietoa on pystyttävä keräämään luotettavasti ja laillisesti. Luotettavuus koskee niin teknistä toimivuutta kuin sitä, että mitattavat asiat ovat oikeita.

Oikeiden asioiden mittaaminen saattaa olla vaikeaa, jos ei ole selvillä, mitä halutaan tietää. Yleensä mitattavat asiat liittyvät melko suoraan liiketoiminnan tavoitteisiin. Liidit, lataukset, muut yhteydenotot ym. ovat selkeitä mittauskohteita, joiden oikeanlainen ja toimiva mittaaminen on varmistettava.

Kaikilla markkinointialustoilla on nykypäivänä omat seurantakoodinsa, joilla nettisivun tai sovelluksen kävijätietoa tietoa saadaan kerättyä kyseisille alustoille. Useita alustoja käytettäessä myös seurantakoodien määrä kasvaa, ja ymmärrettävästi niiden hallinnasta saattaa tulla ongelmallista. Erilaiset tag managerit auttavat näiden hallinnassa, minkä lisäksi niitä voi käyttää tehokkaaseen tapahtumaseurantaan ilman, että nettisivuille tarvitsee lisätä koodia näitä varten. Tällaisia työkaluja tarjoavat mm. Google, Matomo ja Adobe.

Parempaa markkinointia toimivalla ekosysteemillä

Markkinoinnin ekosysteemi on monen asian summa. Markkinointialustat ja -työkalut, raportointi ja seuranta ovat toki keskiössä, mutta suuri painoarvo ekosysteemissä on myös markkinoinnin tekijöille, eli sinulla ja minulla. Olemme osa rakentamaamme koneistoa, ja sen toimivuus on omalla vastuullamme.

Toimivassa ekosysteemissä on huomioitu tiedon liikuteltavuus, vältetään parhaamme mukaan lukittautumista tiettyihin palveluihin (ymmärrettävästi vaikeaa) ja ennen kaikkea pyritään jatkuvasti testaamalla tekemään markkinoinnista entistä parempaa.

Haluatko pysyä perässä digitaalisen markkinoinnin kehityksessä?

Tilaa Digital Marketing Weekly