Näillä 5 toimenpiteellä koostat taktisen digitaalisen markkinoinnin työkalupakin

Digitaalisen markkinoinnin käsite rönsyilee lähteestä ja vastaanottajasta riippuen, ja usein sekoitetaankin strategioita, taktiikoita sekä yksittäisiä kanavia toisiinsa sekaviksi kokonaisuuksiksi.

Koostimme nämä viisi taktista toimenpidettä, joiden avulla jokainen yritys voi koostaa oman taktisen digitaalisen markkinoinnin työkalupakkinsa kattavan kokonaisuuden.

1. Kohdistettu markkinointi

Kohdistettu markkinointi on ehkä selkeimmin digitaalisen markkinoinnin keinoihin luettuja toimenpiteitä. Sen tavoitteet vaihtelevat ja riippuvat asiakaspolun vaiheesta. Useimmiten kohdistettu markkinointi on tehokasta asiakkuuden alku- ja ensikohtaamisvaiheissa. Tällöin kohdistetun markkinoinnin tehtävä taktisessa kokonaisuudessa on löytää potentiaaliset kohderyhmät eri kanavissa ja kohdistaa heille viestiä, joka esimerkiksi luo tietoisuutta brändistä, vahvistaa mielikuvaa, tuo informaatiota, jakaa kiinnostavaa sisältöä tai johtaa suoraan toimintaan.

Kehittyvät markkinointiteknologiat tuovat kohdistettuun markkinointiin uusia mahdollisuuksia, kuten esimerkiksi hyperkohdistettu mainonta. Sen avulla kohderyhmä voidaan rajata esimerkiksi alueellisesti vaikkapa tapahtumaan, messuihin tai potentiaalisen asiakasyrityksen konttoriin. Lisäksi voidaan kanavasta riippuen kohdentaa mainontaa tarkasti rajatuille asiakaslistoille jopa kymmenien henkilöiden tarkkuudella.

Kanavia: Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube, Spotify, TikTok, ohjelmallinen ostaminen, muut mediat

Ota huomioon: Kaikki kanavat eivät sovi kaikille. Valitse ne kanavat, joissa toiminta on luontevaa yrityksellesi, ja jota asiakkaasi käyttävät. Eri kanavat voivat toimia paremmin eri asiakkuuden vaiheissa tai eri sisältötyypeillä.

2. Löydettävyys

Samalla tavalla kuin yrityksen on varmistettava fyysisen toimipisteensä löydettävyys kartta- ja hakupalveluista sekä ympäristöstä valotauluin ja kyltein, on jokaisen yrityksen varmistettava myös digitaalinen löydettävyys. Löydettävyys palvelee usein asiakasputken alkupäätä ja etenkin vakuuttamisvaihetta, jossa esimerkiksi haetaan tietoa tietyistä tuotteista tai palveluista ostopäätöksen tueksi. Näin yritys voi joko saada tai menettää asiakkaan kilpailijalle, huolimatta siitä että markkinoinnissa olisi tehty hyvää työtä jo aikaisemmin.

Digitaalisen löydettävyyden varmistamisen keinoja ovat hakukonemarkkinointi, hakukoneoptimointi sekä mahdollisesti lokaatiomarkkinointi (karttapalvelut, somekanavat). Näihin liittyy digimarkkinoinnin osa-alueista ehkä eniten mystiikkaa, myyttejä ja vääriä uskomuksia. Tiivistettynä hakukonemarkkinointi on maksullista hakutulosten nostamista hakukoneissa, kun taas hakukoneoptimointi on pitkäjänteistä työtä nettisivuilla (tekninen SEO ja sisällöllinen SEO), jolla varmistetaan orgaanisten eli ilmaisten hakutulosten kehitystä. Lokaatiomarkkinointi on tärkeää niille, joiden fyysinen toimipiste tulisi olla löydettävissä digitaalisista kanavista.

Kanavia: Google, Bing, Google Maps, Apple Maps, Youtube*

(*maailman toiseksi suosituin hakukone)

Ota huomioon: Varmista aina ensin sivujen käyttäjäystävällisyys ja laadukas sisältö. Varsinkin SEO:ssa kaikki muu on turhaa, jos sivu ei ole miellyttävä käyttää, tarkoituksenmukainen eikä tarjoa laadukasta sisältöä. Myös maksettu hakukoneliikenne on tehokkaampaa, kun nettisivu on kunnossa.

3. Uudelleenmarkkinointi

Harva tekee ostopäätöksen ensimmäiseltä istumalta edes pienissä ostoksissa, puhumattakaan isommista tuotteista tai ratkaisuista. Siksi uudelleenmarkkinoinnista on tullut erottamattoman tärkeä osa modernia asiakaskokemusta ja markkinointia. Monesti uudelleenmarkkinointi voidaan kokea ärsyttävänä ja onkin tärkeää huomioida oikea-aikaisuus: oikea viesti, oikealle asiakkaalle ja vieläpä oikeaan aikaan. Parhaimmillaan se voi olla palvelua, ratkaisun tarjoamista ongelmaan juuri oikealla hetkellä.

Kuten kohdistetussa mainonnassa, uudelleenmarkkinoinnin keinovalikoima on kasvanut eksponentiaalisesti. Onkin tärkeä heti alkuun ymmärtää, että kaikki työkalut eivät sovellu jokaisen yrityksen käyttöön, mutta jokaiselle yritykselle ja kohdeyleisölle löytyy vamasti se parhaiten toimiva kanava myös uudelleenmarkkinoinnissa.

Kanavia: Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube, Google Display, ohjelmallinen ostaminen, muut mediat

Ota huomioon: Mieti, mitä haluat asiakkaalle missäkin vaiheessa viestiä. Ensimmäisen sivukäynnin jälkeen ei esimerkiksi välttämättä vielä ole aika “osta, osta, osta” -mantralle, vaan asiakas kaipaa vielä vakuuttelua ennen varsinaista ostopäätöstä.

4. Automaatio

Markkinoinnin automaatiot ovat arkipäiväistyneet viime vuosina ja tulleet kaikkien mainostajien saataville. “Automaatiot” voi kuulostaa sanana hienolta, mutta todellisuudessa ne voivat olla äärimmäisen yksinkertaisia ja selkeitä toimintoja, kuten vaikka sähköpostin lähettäminen lomakkeen täyttäneelle käyttäjälle.

Automaatiojärjestelmistä ei saa tulla yrityksen markkinoinnissa itsetarkoitusta, vaan niiden on aina palveltava kokonaisuutta. Automaatioita kannattaa harkita prosesseihin, joilla voidaan sitouttaa asiakasta, tarjota lisäarvoa sekä vähentää muutoin turhaa manuaalista työtä. Automaatioiden yksi tärkeimmistä tehtävistä on myös myynti- ja markkinointiprosessien yhdistäminen esimerkiksi liidien kontaktoinnin, eri tietokantojen, listojen ja CRM-järjestelmien välillä.

Kanavia: MailChimp, Zapier, ActiveCampaign, eri CRM-järjestelmät, nettisivujen julkaisujärjestelmien yksinkertaiset automaatiot (esimerkiksi WordPress)

Ota huomioon: Automaation kanavien valinnassa pitää olla tarkkana. Vertaile huolella ja mieti myös tulevaisuuden kannalta, mikä palvelee yrityksesi kasvavia tarpeita, sillä migraatiot voivat myöhemmin olla todella työläitä ja kalliita. Usein yksinkertainen on kaunista tässäkin asiassa.

5. Seurantateknologiat

Seurantateknologioita ei useinkaan välttämättä nähdä taktisina toimenpiteinä, mutta modernissa markkinoinnissa ne ovat kiistatta kriittinen osa digitaalisen markkinoinnin taktista kokonaisuutta. Datan luotettavuus on ensisijaisen tärkeää liiketoiminnallisesti, jotta oikeita johtopäätöksiä voidaan turvallisesti tehdä. Lisäksi myynnin, markkinoinnin sekä lukuisten eri kanavien välille muodostettavat kontaktipisteet joko eheyttävät tai pahimmassa tapauksessa pirstaloivat markkinoinnin ja myynnin kokonaisuutta.

Datan määrä ei ole 2020-luvulla ongelma vaan se, miten raakadatan joukosta kaivetaan esiin merkitykselliset asiat ja lisäksi esitetään ne sellaisessa muodossa, joka on vastaanottajan helposti ymmärrettävissä. Tästä syystä datan koostamisen ja visualisoinnin työkalut ovat tulleet arkipäiväiseksi osaksi markkinoijan työkalupakkia.

Kanavia: Google Analytics, Google Tag Manager, Matomo, Leadfeeder, Google Data Studio, markkinointikanavien pikselit ja muut seurantatyökalut

Ota huomioon: “Luotettavuus ja turvallisuus edellä” on oikea suunta, kun puhutaan seurantateknologioista. Kun data on kerätty puhtaasti ja se on luotettavaa, on sen jälkeen tärkeää varmistaa eri tietojärjestelmien asianmukainen yhdistäminen eli se, että mitataan oikeita asioita ja tieto kulkee paikasta toiseen halutulla tavalla helposti vastaanottajan analysoitavaksi.

Suunnittele taktinen kokonaisuus huolella ja vältyt monilta virheiltä

Kun yrityksen ja markkinoinnin tavoitteet sekä strategiat on mietitty, taktisen kokonaisuuden suunnitteluun on syytä ottaa aikaa. Näin vältytään suunnittelemattomien muutosten tai ratkaisujen väistämättä mukanaan tuomilta virheiltä, pidetään kokonaisuus hallussa ja tehdään helposti päätelmiä sekä päätöksiä, mikä toimii ja mikä ei.

Jos haluat lisää tietoa, voit käydä lukemassa aiemman kirjoituksen markkinoinnin taktisesta suunnitelmasta tai tilata videotiivistelmän aiheesta. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat keskustella taktisen kokonaisuuden kehittämisestä!

Haluatko pysyä perässä digitaalisen markkinoinnin kehityksessä?

Tilaa Digital Marketing Weekly