Analytiikka-alustat esittelyssä: Clarity

Web-analytiikkamarkkinoilta on pitkään puuttunut eräs olennainen nimi. Microsoftilla ei ole ollut omaa analytiikka-alustaa, vaikka Bing-mainonta onkin vakiinnuttanut paikkansa ainakin jossain määrin. Vuoden 2020 aikana tilanne kuitenkin muuttui, ja Microsoft toi julkiseen käyttöön uuden Clarity-analytiikkapalvelun.

Clarity keskittyy nykyajan hengen mukaisesti käyttäytymisen seurantaan ja sitoutumiseen. Se ei siis tarjoa yksityiskohtaisia tilastoja jokaisen sivun poistumisprosentista tai edes tapahtumista. Sen sijaan erilaiset klikkaukset, sivun vieritykset ja kohdistimen liikkeet tallennetaan suurella tarkkuudella.

Käyttökelpoisia ominaisuuksia

Keskeisinä ominaisuuksina Clarityssa ovat lämpökartat ja istuntojen nauhoitukset. Nämä eivät ole uusia ominaisuuksia tällä alalla, mutta maksuttomassa työkalussa harvinaisia. Samoja ominaisuuksia tarjoaa mm. Hotjar, joka on hyvin suosittu työkalu juuri nauhoitteiden ja lämpökarttojen tallentamiseen. Hotjar on kuitenkin maksullinen sovellus, jos sitä haluaa käyttää ilman rajoitteita. Ilmaisia vaihtoehtoja tarjoavat mm. Matomo sekä Yandex Metrica. Molemmat näistä ovat hyviä ja käyttökelpoisia työkaluja, mutta niissäkin on omat rajoitteensa.

Nauhoitukset

Istuntojen nauhoitukset toimivat, kuten odottaa sopii. Kuten muissakin vastaavissa työkaluissa, jokaista istuntoa ei nauhoiteta, eikä tietenkään niitä, joissa ei ole lupaa tallentamiseen. Nauhoitteissa näkyy joko klikkaukset tai painallukset. Luonnollisesti käyttäjää seurataan läpi istunnon, eli ne voivat sisältää useita sivuja. Sivun renderöinti nauhoitteessa tuottaa joissain tapauksissa ongelmia muissa työkaluissa, mutta Clarity on ainakin toistaiseksi selvinnyt puhtain paperein.

Lämpökartat

Lämpökarttojen osalta tilanne on vähän heikompi. Tällä hetkellä niissä näkyvät vain klikkaukset tai painallukset. Vieritysten seuranta ei ole vielä toiminnassa, mutta on tulossa myöhemmin. Lämpökarttoja voi tarkastella kolmen eri laitteen kokoisena: PC, tabletti ja puhelin. Nämä menevät tietysti sen mukaan, millä laitteilla istunnot on tehty.

Heatmaps

Käyttäytymismittarit

Isojen ominaisuuksien lisäksi Clarityssa on myös näennäisesti pienempiä ominaisuuksia. Erilaiset käyttäytymismittarit ovat kiinteä osa Clarityn etusivua. Esimerkiksi seuraavat asiat tilastoidaan ja raportoidaan:

  • Kuolleet klikkaukset
  • Nopeat takaisinsiirtymät
  • Raivoklikkaukset
  • Ylenpalttinen vieritys (vieritysseurantaa ei kuitenkaan toistaiseksi ole)
  • Tavanomaiset laitteisiin ja liikenteen lähteisiin liittyvät asiat
  • Javascript-virheet

Ei korvaa muita työkaluja

Vaikka Clarityn ominaisuudet menevät päällekäin niin Hotjarin kuin Google Analyticsinkin kanssa, ei siitä ole näiden korvaajaksi. Se on parhaimmillaan täydentäessään perusanalytiikkaa, ja tarjoaa lisätietoa muun kerätyn analytiikan tueksi.

Clarityn ja Google Analyticsin voi kuitenkin yhdistää toisiinsa. Yhteyden avulla voi nähdä, mitkä Clarityn nauhoitteet liittyvät mihinkin Google Analyticsin istuntoon. Tämä voi olla kätevä ominaisuus toisille, mutta ei liene hyödyllinen kaikille.

Vaiheessa on

Hyvistä ja käyttökelpoisista ominaisuuksistaan huolimatta Clarity vaikuttaa vielä hieman keskeneräiseltä. Vaikka olemme käyttäneet Aboadilla Clarityä jo useassa yhteydessä, ei se ole vielä vakiinnuttanut paikkaansa raportoinnissa.

Kilpailijoiden vastaavat ominaisuudet ovat lähes järjestään edellä, mutta maksuttomana työkaluna, voiko puutteista valittaa? Nyt implementoidut ominaisuudet toimivat hienosti, vaikka eivät aina kerrokaan koko totuutta. Microsoft on viime vuosina ollut hyvässä vedossa ja uskon, että myös Claritya tullaan kehittämään tasaiseen tahtiin.

Haluatko pysyä perässä digitaalisen markkinoinnin kehityksessä?

Tilaa Digital Marketing Weekly