Mitä verkkokaupassa pitää mitata?

Verkkokauppa on monelle yritykselle yhä suurempi osa liiketoimintaa. Viime kuukausien poikkeusolot ovat lisänneet tarvetta verkkokaupalle, mutta sen merkitys on ollut kasvussa jo pitkään. Tuottava verkkokauppa ei ole kuitenkaan itsestäänselvyys, sillä hyvän valikoiman lisäksi markkinointi on olennainen osa menestymistä. Hyvään markkinointiin kuuluu olennaisena osana mittaaminen. Mitä verkkokaupan sitten pitäisi mitata ja miksi?

Konversiot

Jokaisen verkkokaupan tulisi pyrkiä mittaamaan konversioita. Konversiolla tarkoitetaan liiketoiminnalle merkittävää tapahtumaa, verkkokaupassa se yleensä on osto. Konversioksi voidaan lukea myös esimerkiksi uutiskirjeen tilaaminen tai yhteydenottolomakkeen lähettäminen.

Yritys voi määrittää useita konversioita, eli kaikki edellä luetellut toiminnot voisivat olla yhden yrityksen konversioita. Verkkokaupan tapauksessa ostokonversiolle pitäisi lisäksi pyrkiä määrittämään oston suuruuden mukainen arvo, jotta esimerkiksi ROI:n laskeminen olisi mahdollista. Tällä tavalla näkee myös, miten eri liikenteen lähteet tuovat kauppaa.

Käyttäytyminen

Käyttäytymisen mittaaminen on erityisen tärkeää esimerkiksi verkkokaupan ulkoasun tai rakenteen kehittämisessä. Käyttäytymistä ja toimintoja, kuten nappuloidan klikkauksia ja hiiren liikkeitä, voidaan mitata mm. lämpökartoilla sekä nauhoitteilla. Yksinkertaisimmillaan toimintoja voi seurata tapahtumilla (event).

Käyttäytymiseen kuuluu myös sivulta toiselle liikkuminen. Asiakas- tai ostopolkujen toteutumista on tärkeää mitata, jotta niissä kohdattaviin ongelmiin voidaan puuttua. Näitä polkuja voi seurata helposti esimerkiksi Google Analyticsin avulla. Sen luomat automaattiset raportit eivät kuitenkaan ole välttämättä kovin helppolukuisia, ja vaativat usein joko hieman kokemusta tai ammattilaisen apua.

Liikenteen lähteet

Jokaiselle verkkosivulle on tärkeää tietää, mistä kävijät tulevat sivustolle. Sen lisäksi on hyvä mitata, miten kustakin lähteestä tulleet kävijät liikkuvat ja käyttäytyvät sivuilla. Pelkkien liikenteen lähteiden lisäksi voi mittaamista tarkentaa kampanjaparametreillä, jolloin esimerkiksi monikanavaisesta mainoskampanjasta saadaan tietoa kerättyä samaan “ämpäriin”. Arvioimalla parhaat liikenteen lähteet, on melko helppoa panostaa parhaimpiin markkinointikanaviin.

Mainonnan tehokkuus

Verkkomainonta voi olla helppoa ja kustannustehokasta. Lähtökohtaisesti mainosalustat, kuten Google tai Facebook, haluavat tehdä rahaa, minkä vuoksi mainostamisen optimoinnissa auttavia ominaisuuksia hävitetään ja korvataan tekoälyä hyödyntävillä “taikalaatikoilla”. Tämän vuoksi on tärkeää mitata markkinointia sekä hyvin tarkasti että suurempina kokonaisuuksina. Monikanavakampanjoissa on hyödyllistä käyttää utm-kampanjaparametrejä, jotta koko kampanjan tarkastelu yhtenä palikkana on helpompaa.

Mittauksen toimivuus

Lähes mikään ei ole turhauttavampaa kuin huomata, ettei mittaus olekaan toiminut. Ehkä konversiot eivät rekisteröidykään tai kampanjaparametrit on  asetettu väärin. Tämän takia mittaamisen toimivuus on varmistettava varsinkin alussa, mutta myös aika ajoin on hyvä tehdä välitarkistuksia. Usein pienikin muutos saattaa vaikuttaa siihen, ettei mittaaminen enää toimikaan halutulla tavalla.

Asiakkaista oppiminen ja mittaaminen ei ole itsessään arvokasta, vaan tietoa on myös kyettävä hyödyntämään. Mittaaminen on muokkautuva työkalu, jota voidaan käyttää monella tavalla. Kerätyn datan on oltava ymmärrettävää, jotta siitä olisi hyötyä Tämän lisäksi johdonmukainen mittaamisstrategia ja valmiiksi määritetty asiakaspolku kpi-mittareineen helpottavat tulkitsemista.

Aboadilla on pitkä kokemus toimivasta mittaamisesta ja sen ymmärrettävästä raportoinnista. Jos haluat kuulla mittaamisesta tai raportoinnista lisää, varaa rohkeasti 15 minuutin etätapaaminen.

Haluatko pysyä perässä digitaalisen markkinoinnin kehityksessä?

Tilaa Digital Marketing Weekly