10 asiaa, jotka jokaisen markkinointipäättäjän on hyvä tietää MaaS:ista

Mitä Marketing as a Service, eli palvelumuotoinen markkinointi, käytännössä tarkoittaa, minkälaisia toimintamalleja sen toteuttamiseksi on käytössä, ja millaisia hyötyjä siitä on havaittu kasvuyritysten markkinoinnissa?

MaaS on varteenotettava vaihtoehto modernisti ajattelevien kasvuyritysten kokonaisvaltaiseen markkinoinnin ja kaupallisen prosessin kehitykseen. Listasimme kymmenen asiaa, jotka jokaisen markkinointipäättäjän on syytä tietää MaaS:ista.

Lataa webinaaritallenne: Palvelu­muotoi­sen markkinoinnin perusteet >

1. Yhteistyötä ei sidota määräaikoihin tai rajata tarkkoihin toimenpiteisiin

MaaS:in lähtökohtana ovat tavoitteet, ei pelkästään tarkkaan rajattujen kampanjoiden tai toimenpiteiden, kuten tietyn valikoidun kanavan markkinoinnin toteuttaminen ennalta määrätyllä tavalla. Tästä syystä toimenpiteiden ja tarkkojen budjettien määrittäminen on alussa hankalaa tai mahdotonta, sillä ne tarkentuvat yhteistyön edetessä ja suunnitelmien sekä oppien tarkentuessa. Toisaalta näin varmistetaan, että tekeminen on aina oikean suhtaista valittuihin tavoitteisiin ja muuttuviin tilanteisiin nähden.

2. Palvelu skaalautuu ketterästi muuttuvien tarpeiden mukaan

Koska yhteistyön tekemistä ei ole tarkkaan rajattu, voidaan sen raameja muuttaa ketterästi tarpeen mukaan. Palvelukonseptista riippumatta resurssia voidaan kasvattaa tai kutistaa muuttuviin tilanteisiin, kampanjoihin, sesonkeihin tai muihin yllätyksiin reagoiden. Myös roolitusta on syytä tarkastella kriittisesti yhteistyön varrella, sillä usein alussa valittu yhteistyön linja ei välttämättä ole pitkässä juoksussa kaikkein paras. Skaalautuvuus on sisäänkirjoitettu ominaisuus kaikissa MaaS-palvelukonsepteissa.

3. Kytkeytyy osaksi in-house-tiimiä – moderni vaihtoehto rekrytoinnille

MaaS ei ole yksiselitteisesti ulkoistamista, vaan ennemmin lisäosaamisen kytkemistä omaan tiimiin. Vaikka palvelukonseptit taipuvatkin yrityksen kokonaisvaltaisen markkinoinnin johtamisen ja operoimiseen, toimii MaaS-kumppani valikoidussa roolissa lähempänä organisaation ydintä kuin perinteinen markkinoinnin palveluntarjoaja. MaaS:in avulla voidaan paikata osittain tai kokonaan in-house-tiimin osaamista, joko väliaikaisesti tai pysyvästi. Näin voidaan saavuttaa merkittävästi henkilörekrytointia tehokkaampi, skaalautuvampi, joustavampi ja ammattitaidoltaan monipuolisempi toimija osaksi tiimiä.

4. Tarkkojen budjettien ja toimenpiteiden sijaan kumppanilta on vaadittava läpinäkyvyyttä

Koska MaaS-kumppanin valintaa ei voi tehdä hintaperusteisesti, on läpinäkyvyys tärkeimpiä arvoja, joita tulee tarkastella kumppanin valintavaiheessa. Hinnoittelun, projektinhallinnan, kommunikaation ja yhteistyön perusperiaatteiden on oltava selkeästi ymmärrettävissä ja perusteltavissa. Tavoitelähtöisyys on oltava näkyvissä ensimmäisestä tapaamisesta lähtien, mutta toisaalta tulospalkkaus ei kuulu läpinäkyvän MaaS-palveluntarjoajan työkalupakkiin, sillä konversioiden sijaan kumppanille maksetaan ammattitaitoisesta palvelusta.

5. MaaS-kumppani ei ole perässä vedettävä, vaan proaktiivinen kehittäjä

Jos haluat kumppanin tottelemaan ja toteuttamaan kuuliaisesti antamiasi toimeksiantoja, on MaaS väärä konsepti yrityksellesi. Jos sen sijaan haluat proaktiivisen kumppanin tekemään kaikkensa kasvutavoitteittesi edistämiseksi, aktiivisesti kehittämään ja tuomaan ideoita kasvun tueksi, kannattaa MaaS-kumppania harkita vakavasti. Hyvä kumppani nostaa proaktiivisesti kehityskohteita esiin pitääkseen pyörät pyörimässä, silloinkin, kun kehityskohteet eivät välttämättä ole niitä, joita asiakas haluaisi kuulla.

6. Ei halpaa eikä kallista, vaan investointi tuottavaan markkinointiin

Jos yrityksessäsi mitataan markkinoinnin menestystä sen perusteella, miten vähän se kuluttaa tai syö resursseja, MaaS-palvelu ei myöskään ole sinua varten. Jos etsit halvinta hintaa, kannattaa katseet kääntää muualle. Markkinointi on investointi yrityksen osaamiseen, tulevaisuuteen, kehitykseen ja kasvuun, ja kun sitä käsitellään sellaisena, voi MaaS olla relevantti vaihtoehto kasvun tueksi.

7. MaaS kytkeytyy kaupallisen kokonaisprosessin kehitykseen, yhdistäen myynnin ja markkinoinnin prosessit

Hyvässä kumppanissa on paljon samaa kuin hyvässä työntekijässä: ymmärrys yrityksen rahavirroista, kannattavuudesta, asiakkuudenhankinnan elinkaaresta, pahimmista pullonkauloista sekä kriittisistä pisteistä. Tällaisen työntekijän ja kumppanin löytäminen voi olla hankalaa. Siksi, kun sellainen löytyy, on elintärkeää tarjota täysi näkemys kaupallisen kehityksen elinkaareen, ilman markkinoinnin ja myynnin kehitystä jarruttavia siiloja. Asiantunteva MaaS-kumppani pystyy tuomaan monialaista näkemystä ja kansainvälisen tason osaamista ja ymmärrystä kaupallisen prosessin kehitykseen, jolloin sitä pystytään hyödyntämään rajoituksetta koko yrityksen kasvun tukena.

8. MaaS-konseptit ovat käytännössä testattuja ja kokemuksen kautta kehitettyjä yhteistyömalleja yritysten erilaisiin tarpeisiin

MaaS-toimintamallit, joita tänä päivänä käytetään, eivät ole syntyneet sattumalta. Vaikka konsepti on Euroopan markkinoilla vielä suhteellisen uusi, on USA:n puolelta otettu oppia tutkimalla jo vuosien ajan käytössä olleita toimintamalleja. Tämän lisäksi nykyisiä palvelukonsepteja on hiottu eri toimialoilla toimivien kasvu- ja suuryritysten käytännön markkinointityössä globaaleilla markkinoilla jo yli 5 vuoden ajan. Lean-markkinoinnin periaatteiden mukaisesti koskaan ei tule valmista, ja palvelumallit ovatkin jatkuvassa kehityksessä vuoropuhelun ja globaalin markkinan muutosten myötä.

9. Sopii kasvaville ja suuremmille yrityksille, jotka ajattelevat modernisti

Kenelle MaaS ei sovi? Yrityksille, jotka ovat tyytyväisiä nykytilaan, tavoittelevat stabiilia asemaa markkinassa nykyisillä resursseilla, tai haluavat yksinkertaisesti toimia tutulla ja turvallisella tavalla, kuten aina ennenkin. Niille, sen sijaan, jotka hakevat kasvua ja haluavat hyödyntää moderneja toimintamalleja myynnin, markkinoinnin ja kaupallisen kokonaiskehityksen tukena, MaaS on erinomainen vaihtoehto toimialasta, kohdemarkkinasta tai yrityksen koosta riippumatta.

10. Tehokkaan etäkommunikaation ja tarpeisiin räätälöidyn tiimin kohdistetun huippuosaamisen hyödyt yhdistyvät

MaaS-palvelun tehokkuuden edellytyksiä ovat toimiva projektinhallinta ja sujuva, saumaton kommunikaatio. Kun kommunikaatio pidetään henkilökohtaisena yhdistyen aina samaan henkilöön, toimii palveluntarjoaja parhaimmillaan etänä kuin saumattomana osana yrityksen muuta tiimiä. Tämä lisäksi suurimman edun tarjoaa koko muun MaaS-tiimin käytettävissä oleva osaamisresurssi eri markkinoinnin osa-alueilta. Näin, vaikka kommunikaatio pysyy 1-to-1-mallisena, pystytään kuhunkin tehtävään valikoimaan aina paras osaaja tarjoamaan parasta mahdollista asiantuntemusta. 

Lue lisää MaaS:ista:

Maas-sivumme
Aboadin MaaS-konseptit
MaaS-ostajan opas

Ota yhteyttä, jos haluat keskustella aiheesta.

Haluatko pysyä perässä digitaalisen markkinoinnin kehityksessä?

Tilaa Digital Marketing Weekly