Ovatko verkkosivustosi metatiedot kunnossa?

Verkkosivuilla kaiken lähtökohtana on kävijää palveleva sisältö. Sivuston tekninen toimivuus ja hakukonenäkyvyys ovat kuitenkin myös oleellinen osa toimivia verkkosivuja. Eräs työkalu hakukoneoptimointiin eli SEO:on (Search Engine Optimization) on metatietojen tehokas hyödyntäminen verkkosivuilla. 

Mitä ovat verkkosivun metatiedot?

Metatieto tarkoittaa “tietoa tiedosta”, eli verkkosivujen tapauksessa tietoa siitä, mitä tietoa verkkosivusi sisältävät. Meta-tagit näkyvät yleensä vain selaimen välilehtien otsakkeissa, hakukoneiden hakutuloksissa sekä sivuston lähdekoodissa. 

Hakukonenäkyvyyttä ajatellen oleellisimmat metatiedot ovat metakuvaus (meta description), metaotsikko (meta title) ja meta robots -tägi. Metatiedosta on hyötyä myös esim. jaettaessa sisältöä sosiaalisessa mediassa (open graph). Favicon-kuvake puolestaan yksilöi sivustoasi  kävijöille visuaalisesti  ja on siten osaltaan edesauttamassa sivuston löydettävyyttä. 

Miksi metatiedot kannattaa laittaa kuntoon?

Metatiedot palvelevat hakukonenäkyvyyttä kolmessa asiassa:

  1. Ne kertovat hakukoneille, mitä aihetta sivusi käsittelee, jolloin on todennäköisempää, että hakukone näyttää sivuasi hakutuloksissa.
  2. Hakutuloksissa näkyessään ne tarjoilevat hakijalle tietoa sivusi sisällöstä ja toivottavasti houkuttelevat klikkaamaan sivuasi hakutuloksissa.  
  3. Metakuvaukset voivat myös näkyä sosiaalisen median sivustoilla, kun sivun linkkiä jaetaan.

Aina hakukoneet eivät metakuvauksia tai otsakkeita näytä, vaikka ne olisivat kuinka hyviä. Tästä huolimatta metatiedot kannattaa suunnitella sitä silmällä pitäen, että ne hakukoneissa näkyesssään ovat järkeviä: Sivun sisällön on vastattava hakutuloksen tarjoamia (meta) tietoja, tai sivukävijä todennäköisesti poistuu saman tien. Niinpä myös metatiedot on suunniteltava realistisiksi ja sisältöä aidosti kuvaaviksi, jotta ne palvelevat kaikkia osapuolia mahdollisimman hyvin. 

Tavoitteena tässä on seuraava kulku: Enemmän tietoa hakukoneelle → Enemmän näkyvyyttä → Enemmän klikkauksia → Enemmän liikennettä sivuille → Enemmän konversioita tai asiakkaita! 

Meta title on “sivun otsikko”

Yksilöllinen sivun otsikkotunniste

Meta title on kullekin sivulle yksilöllinen sivun otsikkotunniste, metaotsikko. Se näkyy myös selaimen välilehdellä otsikkona. Mieti, mikä tekee sisällöstäsi uniikkia. Etsi sopiva kulma tuoda tämä kulma esille myös sivun titlessä!

Avainsanat 

Otsikkotunniste on paikka, mistä tärkeimmän avainsanasi pitäisi ehdottomasti löytyä. Voi olla hyödyllistä pyrkiä löytämään myös avainsanastasi johdettuja ns. pitkänhännän avainsanoja. Nämä kaikki kannattaa sijoittaa mahdollisuuksien mukaan sivun titleen. 

Jos haluat selvittää kilpailijoidesi otsikkotunnisteissaan käyttämiä avainsanoja, voit hyödyntää aiemmassa blogissamme mainittuja intitle: ja allintitle: -operaattoreita tai sopivaa sovellusta. Kun valitset meta titleen avainsanoja, joilla on mahdollimman paljon hakuja ja toisaalta joita käytetään mahdollisimman vähän kilpailijoiden otsikkotunnisteissa, mahdollisuudet nousta hakukonetuloksissa paranevat.

Pituus 

Meta titlen pituus 50-60 merkkiä.

Meta description kuvailee sivun sisältöä tarkemmin

Metakuvaukset auttavat hakukonetta ja hakukoneen käyttäjää ymmärtämään, mitä aihetta verkkosivu käsittelee. Metatiedot saattavat näkyä hakutuloksissa (tosin aina esim. Google ei näitä sellaisenaan näytä, vaan saattaa joissain tapauksissa käyttää muita sivun tietoja). 

Hyvin laadittu metakuvaus voi rohkaista käyttäjiä vierailemaan sivustollasi  ja toimii näin “orgaanisena mainostekstinä”. 

Yksilöllinen kuvaus sivun sisällöstä

Jokaiselle sivuston sivulle tehdään oma metakuvaus ja optimoidaan se omalle avainsanalleen/fraasille. Jos sivulla on monta samaa metakuvausta, tämä voi olla haitallista sivuston hakukonenäkyvyyttä ajatellen. Tämä sisällönkuvaus ei näy verkkosivuilla, mutta pääset näkemään sen halutessasi tutkimalla sivuston koodia. 

Avainsanat 

Metakuvauksiin tulisi myös sisältää relevantti avainsana tai avainfraasi, jota sisältö käsittelee ja jolla sivun toivotaan hakutuloksissa näkyvän. Tätä varten on yleensä tehtävä avainsana-analyysi.

Pituus

Metakuvauksen ideaalipituus on noin 155 merkkiä, käytettyjen merkkien koosta riippuen hiukan vaihdellen. Jos kuvaus on pidempi, loppu näkyy kaksoispisteinä (…). 

Toimintakehote

Hyvän metakuvaus houkuttelee hakukoneen käyttäjiä klikkaamaan sivuasi hakutuloksissa saadakseen lisätietoja. Niinpä toimintakehote (CTA, call to action) onkin tärkeä kulma pitää mielessä kuvausta kirjoittaessa. 

Meta Robots ohjaa sivun indeksointia

Meta robots -attribuutti kertoo hakukoneiden indeksoijille (roboteille tai ”boteille”) siitä, mitä niiden tulee tehdä sivulla. Tämä on oleellinen asia hakukonenäkyvyyden kannalta, sillä jos sivua ei indeksoida, ei se myökään näy hakutuloksissa. 

Index/noindex kertoo boteille, haluatko sivusi näytettävän hakutuloksissa vai ei.

Follow/nofollow kertoo boteille, mitä tehdä sivuillasi oleville linkeille: pitäisikö niiden ”seurata” linkkejäsi seuraavalle sivulle vai ei. Tätä ei kuitenkaan pidä sekoittaa robots.txt -tiedostoon, vaikka sillä saman tapainen tehtävä onkin.

Miten metatietoja muokataan?

Meta-tunnisteet lisätään verkkosivun koodissa <head>-osioon. Useimmilla sivustoilla näitä tietoja pääsee kuitenkin muokkaamaan helposti, eikä koodaustaitoja tarvita. Esim. WordPress-sivustoilla muokkaus voidaan tehdä esimerkiksi Yoast SEO -pluginin avulla. 

Miten voimme auttaa sinua? 

Kokonaisvaltaiseen markkinoinnin palveluun kuuluu luontevasti myös huolehtia, että asiakkaidemme sivuilla metatiedot ovat kunnossa. Metatietojen kunnostus näkyy paitsi sivuston “kasvojen kohotuksena”, yleensä myös positiivisena kehityksenä hakukonenäkyvyydessä ja sivuston tuottamissa tuloksissa. Kysy lisää, jos kaipaat apuja omaan markkinointiisi! 

Haluatko pysyä perässä digitaalisen markkinoinnin kehityksessä?

Tilaa Digital Marketing Weekly