Responsiiviset hakumainokset syrjäyttävät pian laajennetut tekstimainokset

Vielä ehdit luoda laajennettuja tekstimainoksia

Mikäli on asioita, joita haluat viestiä laajennetuilla tekstimainoksilla nyt tai tulevaisuudessa, alkaa olla korkea aika luoda nämä mainokset! Uusia laajennettuja tekstimainoksia ei voi 30.6.2022 alkaen enää luoda tai muokata. Tässä kirjoituksessa keskitytään aiheeseen Google Adsin näkökulmasta, mutta Microsoftin alustalla mainostavien on hyvä huomioida, että sama linjaus on tehty myös siellä.

Olemassa olevia laajennettuja hakumainoksia voi kuitenkin keskeyttää tai laittaa päälle. Olemassa olevat mainokset ja niiden raportit näkyvät edelleen ja soittomainoksia ja dynaamisia hakumainoksia voi edelleen luoda.

Siirry responsiivisiin hakumainoksiin

Responsiiviset hakumainokset (responsive search ad, RSA) siis on syytä ottaa käyttöön, sillä pian ne ovat ainoa hakumainostyyppi, jota voi luoda ja muokata vakiotyyppisissä kampanjoissa. Google on kuitenkin jo jonkin aikaa tarjonnut uusia mainoksia luodessa oletuksena responsiivisia hakumainoksia, joten hyvin todennäköisesti ne ovat jo tuttuja kanavassa mainontaa tehneille.

Responsiiviset hakumainokset yhdistävät koneoppimista ja syötettyjä sisältöjä pyrkimyksenä näyttää mahdollisimman osuvia versioita mainoksistasi ihmisille ja eri hakuihin. Google siis testaa automaattisesti erilaisia yhdistelmiä syötetyistä otsikoista ja kuvauksista.

Responsiivisten hakumainosten luominen

Mainosryhmään kannattaa luoda yksi responsiivinen hakumainos, jonka vahvuus on mahdollisimman hyvä. Googlen mukaan mainosryhmää kohden voi olla enintään 3 käytössä olevaa responsiivista hakumainosta. Yhden mainoksen taktiikalla on kuitenkin perusteltua, sillä näin mainokseen variaatioiden testaus on tehokkainta.

Mainokseen luodaan vaihtoehtoisia otsikoita ja kuvauksia ja Google Ads valitsee niistä hakuihin sopivimmat yhdistelmät puolestasi. Mainoksessa näkyy yleensä 3 otsikkoa ja 2 kuvausta erilaisina yhdistelminä. Käyttäjän näytön koosta ja sivun sisällöstä riippuen pienemmillä näytöillä (kuten mobiililaitteella) saattaa näkyä responsiivisen hakumainoksen osia vähemmänkin.

Luo otsikot ja kuvaustekstit

Voit luoda yhteensä 15 otsikkoa, kukin merkkimäärältään enintään 30 merkkiä. Varmista, että käytät otsikossa suosituimpia avainsanoja. Otsikkoon voi nostaa myös esim. tietoa ilmaisesta toimituksesta tai tuotetakuusta tai muusta huomionarvoisesta seikasta, joka mainoksen lukijaa voi kiinnostaa.

Kuvaukset täydentävät otsikoiden tuomaa viestiä. Niitä voi luoda neljä kappaletta. Responsiivisissa hakumainoksissa näkyy kaksi kuvausta kerrallaan, ja kunkin kuvausrivin enimmäispituus on 90 merkkiä. Kuvauskentissä kannattaa korostaa tietoja, joita ei ole jo käsitelty otsikoissa.

Kiinnitä elementtejä

Tekoäly päättää, mitkä otsikot ja kuvausrivit näytetään. Otsikoita ja kuvauksia voidaan kuitenkin kiinnittää haluttuun paikkaan. Kiinnityksellä voi varmistaa, että tietty mainosteksti näkyy kaikille mainoksiasi katseleville käyttäjille.

Samalla voi varmistaa myös, että kuvaukset eroavat toisistaan tarpeeksi, jos ne yhdistetään toisiinsa. Jos otsikoissasi ja kuvauksissa on liikaa toistoa, mainoksesi voivat näyttää huonoilta ja toistaa samoja asioita. Myös toimintakehotuksen kannattaa siten olla erilainen jokaisella kuvausrivillä.

Kiinnitä huomiota mainoksen laatuun

Mitä enemmän otsikoita ja kuvauksia teet, sitä enemmän järjestelmällä on varaa valita näytettäviä elementtejä. On siis hyvä liittää mukaan mieluummin reilusti materiaalia kuin liian vähän. Suositukset-kohdassa Google antaa ehdotuksia tavoista parantaa responsiivisia mainoksia. Näillä keinoilla kannattaa pyrkiä tekemään mainoksesta mahdollisimman vahvan. Mainoksen vahvuudesta kertoo Ad Strength -mittari, jota ei ole aivan helppoa saada osoittamaan parhaita arvoja (excellent tai good).

Tuota eripituisia tekstielementtejä

Responsiivisiin mainoksiin kannattaa luoda eripituisia otsikoita ja kuvauksia. Toisin kuin laajennetuissa tekstimainoksissa, tässä kohtaa ole välttämättä ole järkevää yrittää aina käyttää koko merkkimäärää. Osan elementeistä ollessa lyhyempiä, voi näkyä useampia elementtejä.

Kiinnitä elementtejä viestin optimoimiseksi

Jos sinulla on tietty viesti, jonka haluat aina sisällyttää mainokseesi, voit varmistaa, että se näkyy aina mainoksessasi ”kiinnittämällä” kyseisen otsikon tai kuvauksen. Näin saat pidettyä keskeiset elementit, kuten tuotteen nimen, hinnan tai tarjouksen näkyvästi näkyvästi otsikossa ja kuvauksessa. Kiinnittämällä kaksi tai kolme kuvausta yhteen paikkaan voi arvioida, mikä otsikko tai kuvaus toimii paremmin mainosten optimoinnissa.

Kiinnittämistä kannattaa käyttää säästeliäästi, jotta mainosmuodon edut säilyvät. Muista myös, että otsikot 3 ja kuvaus 2 eivät aina näy, joten näihin paikkoihin kiinnitetyt viestit eivät aina ole mukana mainoksessa.

Kierrätä vanha, hyvin toiminut mainosmateriaali

Aina ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen, ja niinpä tässäkin tapauksessa aiemmin hyvin toimineiden mainostekstien hyödyntäminen myös responsiivisissa mainoksissa on järkevää ja voi auttaa parantamaan uusien mainosten suorituskykyä.

Selaa siis tilisi läpi ja kokoa responsiiviseen mainokseen tällä hetkellä hyvin toimivat elementit, kuten näkökulmat, tarjoukset ja toimintakehotukset. Meillä hyödynnetään tässä kohtaa myös lean-markkinoinnista tuttua lean-silmukkaa, josta menestyneet kampanjoiden testaustulokset on helppo nähdä ja poimia.

Lisäksi kannattaa näissäkin mainoksissa hyödyntää aiemmin tehtyä mainoslaajennuksia tai luoda sellaisia.

Hyödynnä Googlen työkaluja

Hakutermiraportti Googlessa kertoo helposti, millaisia avainsanoja yleisimmin haetaan. Näitä kannattaa käyttää myös mainosotsikoissa. Google suosittaa käyttämään responsiivisten hakumainosten kanssa laajan vastaavuuden avainsanoja. Lisäksi voit hyödyntää avainsanan lisäystyökalua sisällyttääksesi haetun avainsanan mainokseesi.

Voit hyödyntää responsiivissa mainoksissa myös mainosmuokkaajia, mainosmuunnelmia tai sijainnin lisäystä.

View asset details -kohdasta kunkin mainoksen kohdalta voit tutkia, miten eri mainoselementtien yhdistelmät ovat toimineet ja kehittää mainoksia eteenpäin sen pohjalta.

Haluatko pysyä perässä digitaalisen markkinoinnin kehityksessä?

Tilaa Digital Marketing Weekly