Nettisivujen merkitys markkinoinnissa ja liiketoiminnassa on suuri, ja siksi niihin tulisi panostaa nyt enemmän kuin koskaan. Sivuston on oltava hyvin suunniteltu sekä teknisesti toimiva ja nopea.

Deepfaket eli syväväärennonkset ovat monille tuttuja lähinnä negatiivisista yhteyksistä. Millaisia mahdollisuuksia ne voivat tarjota kuitenkin tulevaisuudessa markkinoinnille?

Tämän blogin tavoitteena on havainnollistaa tehokkaan B2B markkinointi- ja myyntiputken rakentamista, sekä liidien generoinnin ja tunnistamisen merkitystä myynnin tukena.

Google consent moden myötä käyttäjien yksityisyyttä kunnioitetaan aiempaa enemmän samalla, kun markkinoijat voivat kerätä aiempaan varmemmin tietoa käynneistä.