SaaS-yrityksen ABM-kohderyhmien aktivointi ja kysynnän luonti monikanavaisen markkinoinnin ja myynnin kontaktoinnin keinoin

Causalytics on suomalainen SaaS-yritys, joka mahdollistaa parempaa datalähtöistä markkinointia AI-pohjaisten teknologioiden avulla. He yhdistävät ja analysoivat eri digitaalisten markkinointikanavien dataa mahdollistaen syväluotaavan analysoinnin ja dataan perustuvan kehityksen yritysten markkinoinnissa.

Demand Generation 360° -palvelu

Aboadin ja Distan yhdessä toteuttama, 360-asteisen asiakashankinnan mahdollistava yhteispalvelu piti sisällään muun muassa:

  • Kohdennettu LinkedIn-markkinointi ABM-kohderyhmille
  • Automatisoidut sähköpostien lähetyssekvenssit päättäjille ennen soittoa
  • Lämpimien liidien tunnistaminen ja analysointi dataan perustuen kontaktoinnin priorisoimiseksi
  • Kohderyhmän kontaktointi puhelimitse
  • Laadullistettujen myyntitapaamisten buukkaaminen suoraan kalenteriin potentiaalisten asiakasyritysten päättäjien kanssa

“Causalyticsin tiimin kanssa työskentely on ollut suoraan sanoen yksi inspiroivimmista ja mielenkiintoisimmista yhteistöistä, joissa olen ollut mukana.

Analyyttinen ote ja kasvunnälkä yhdistettynä rohkeuteen kokeilla uusia asioita ennakkoluulottomasti viitoittavat vääjämättömästi tietä kohti menestystä. 

Saavutetut tulokset ja kehitys eivät olisi olleet mahdollisia ilman proaktiivista kehitysotetta ja tinkimätöntä kasvuasennetta!”

Aapo Kyllönen Partner, Tactical & Performance Marketing 

Aboad


Tehokkuutta liidihankintaan ja buukkaukseen

Tulokset puhuivat puolestaan ja myyntiputken alkupään mittarit kasvoivat selvästi vertailuajankohtaan nähden.

92,6% kohdeyrityksestä tavoitettiin todennetusti LinkedIn-markkinoinnilla
+76% kasvu puheluiden onnistumisprosentissa markkinoinnin seurauksena
47% läpiviedyistä puheluista oikean päättäjän kanssa johti tapaamiseen


“Olemme oman markkinointimme suhteen kohtuullisen vaativa asiakas, koska markkinoinnin optimointi on omaa ydinosaamistamme.

Yhteistyössä Aboadin ja Distan kanssa toteutettu kampanja ylitti kuitenkin omat, varsin korkeat, odotuksemme. 

Yhteistyö oli hyvin antoisaa, ovathan molemmat yritykset oman alansa huippuosaajia ja avoimia uusille ideoille ja kokeiluille.

Fredrik Bjurström, CEO

Causalytics


Haluatko valjastaa 360-hyödyt oman asiakashankintasi tueksi?

Lue lisää Demand Generation 360° -palvelusta osoitteesta www.demandgeneration360.fi tai varaa suoraan kalenterista aika, jossa käymme läpi palvelun mahdollisuudet juuri sinun yrityksesi asiakashankinnan tueksi.

Haluatko pysyä perässä digitaalisen markkinoinnin kehityksessä?

Tilaa Digital Marketing Weekly