Miten jalkauttaa markkinoinnin tuorein tieto tiimille?  

Digitaalinen markkinointi on laaja ala, joka muuttuu jatkuvasti. Siksi on tärkeää seurata alan kehitystä, poimia oleelliset tiedot ja taidot omaan työskentelyyn sekä ymmärtää myös isoja kehityssuuntia. Tämä voi olla haastavaa, sillä tietoa on tarjolla paljon ja aikaa rajallisesti. 

Miten sitten tehdä tiedonsiirto mahdollisimman tehokkaasti niin, että koko tiimi saa käyttöönsä uusimman tiedon? 

Meillä on käytössä seuraavat 7 askelmerkkiä tiedon jalkauttamiseen:

1. Järjestelmällinen mediaseuranta 

Mediaseurantaa tehdään järjestelmällisesti pitkin viikkoa ja siinä käydään läpi tietyt uutislähteestä otsikkotasolla poimien tärkeät jatkokäsittelyyn. Näin valikoituu uutisten longlist, jonka perusteella shortlist. Näiden pohjalta syntyy myös Digital Marketing Weekly.

Lue lisää Digital Marketing Weeklyn syntyprosessista >

2. Satunnaiset uutisnostot tiimin slack-kanavalle

Järjestelmällisen läpikäynnin lisäksi tiimiläiset seuraavat hiukan eri lähteitä omien vahvuusalueiden ja kiinnostuksen perusteella, ja kun jossain tulee mielenkiintoisia juttuja, ideoita, taktiikoita tai uutisia vastaan, ne nostetaan koko tiimille tietoon Slack-kanavalle. Näin mahdollimman moni saa niistä hyödyt irti.

3. Digital Marketing Weeklyn uutisten läpikäynti yhdessä

Järjestelmällisen mediaseurannan uutisten perusteella tuotetaan suurelle yleisölle Digital Marketing Weekly, jonka uutislinkit kerätään myös tiimille erilliseen tietokantaan. Tänne päätyy myös paljon sellaisia uutisia, jotka eivät ylitä uutiskatsauksen uutiskynnystä, mutta jotka ovat tiimille hyödyllistä tietoa. 

Tämä tiedosto käydään tiimin sisäisesti yhdessä läpi viikoittain sille varatussa palaverissa. Kukin perehtyy ennen läpikäyntiä uutisiin omatoimisestI ja vuorotellen esitellään tärkeimmät asiat uutisaiheista muille.  Tiimiläisillä on omat vahvuusalueensa, kuten tietyt kanavat, joiden mukaan aiheita useimmiten käydään läpi. 

Samalla pohditaan yhdessä, mitä vaikutuksia uutisen asioilla on asiakkaiden markkinointiin tai muuhun työhön. 

Tärkeimmät asiat näistä uutisista päätyvät tulevisuustutkaan seurattavaksi. 

4. Tulevaisuustutka 

Tulevaisuustutkaan kerätään tärkeimmät asiat toteutumisaikatauluineen ja tärkeysasteineen.  Erityistä huomiota vaativat asiat saavat tärkeysluokakseen “kriittinen”, muut “silmälläpidettävä” tai “fyi”. Näitä tietoja hyödynnetään myös tulevaisuuspalveluissamme.

Täältä on kunkin helppoa tarkistaa, ovatko esim. ekosysteemissä tapahtuvat muutokset huomioitu asiakkaiden markkinointia suunnitellessa ja toteuttaessa.

5. Käyttökokemusten ja koulutuksista saatujen oppien raportointi tiimille

Kun mainosalustoilla tulee käyttöön tai beta-testaukseen uusia ominaisuuksia tai niissä on havaittu muutoksia, niitä testaava jakaa kokemuksiaan muillekin Show’n tell -palaverissa.  Täällä voi nostaa myös ulkopuolisessa koulutuksessa tai vaikkapa webinaarissa nousseita asioita tai muita asioita, joiden uskoo hyödyttävän myös muita tiimiläisiä. 

6. Tiedonjakotaulukon täyttäminen

Tiedonjaon taulukkoon kerätyt taktiikat ovat kaikkien tiimiläisten käytössä. Tänne voi täydentää omia löydöksiään mielenkiintoisista taktiikoista tai muista vinkeistä. Näin ne säilyvät paitsi omassa tallessa, myös muiden käytössä. 

7. Tiedonsiirto videoilla

Aiemmin teimme tekstitiedostoihin koosteita parhaaksi havaituista toimintatavoista eri toiminnoissa. Nykyisin teemme  tämän pitkälti videoiden avulla. Niiden avulla voidaan helposti siirtää tietoa kollegoille ja esim. uuden alustan tai toiminnon käyttöopastus käy kätevästi ja tehokkaasti ajasta ja paikasta riippumatta. Me käytämme tähän Loomia. Lue lisää aiheesta aiemmasta blogistamme.

Löysitkö listastamme hyödyllisiä keinoja jakaa tietoja? Vinkkaa meille, jos sinulla on tiedon siirtoon hyväksi todettuja keinoja, jotka puolestaan voisivat hyödyntää meitä. 😉

Haluatko pysyä perässä digitaalisen markkinoinnin kehityksessä?

Tilaa Digital Marketing Weekly