Miten parantaa markkinointia? 


Moni miettii, miten omaa markkinointia voisi tehostaa ja optimoida. Usein voit parantaa markkinointisi tuloksia nostamatta budjetteja merkittävästi, noudattamalla seuraavia toimenpiteitä:

 1. Määritä kohderyhmä ja tavoitteet
 2. Auditoi nykytilaa
 3. Analysoi ja opi historiasta 
 4. Luo testaussuunnitelma
 5. Suunnittele huolella 
 6. Operoi ja optimoi valituissa kanavissa
 7. Mittaa, analysoi ja jatkokehitä

Lean-markkinoinnin periaatteiden mukaisesti oppimisen kehä muodostuu suunnittelusta, ketterästä toteutuksesta, mittaamisesta ja analysoinnista, jonka opit jalostetaan taas suunnitteluun ja niin edelleen. Huomioi nämä seitsemän kohtaa, kun haluat parantaa markkinointisi tuloksia ketterän markkinoinnin oppien mukaisesti.

1. Määritä kohderyhmä ja tavoitteet

Jos et ole vielä tehnyt kohderyhmien kartoitusta ja määrittelyä, on se ensimmäinen askel ennen kuin kannattaa jatkaa eteenpäin. Samoin on tavoitteiden laita: markkinointi ilman suuntaa (kohderyhmä, tavoitteet) on hukkaan heitettyä rahaa.

Lue lisää: Miten aloittaa markkinointi?

2. Auditoi nykytila

Ennen kun alat tehdä muutoksia, kannattaa selvittää markkinoinnin nykytila, käytössä olevat keinot ja resurssit, ja niiden mahdollisimman tehokas hyödyntäminen jatkossa. Kaikkea ei kannata luoda tyhjästä, sillä usein olemassa olevia toimintoja ja assetteja hyödyntämällä saadaan aikaiseksi hyviä tuloksia tehokkaasti. 

Selvitä, mikä markkinoinnissa on toiminut parhaiten tähän asti, ja mikä sen sijaan on tuonut heikoimmin tuloksia – ja ennen kaikkea, miksi. Mieti myös, mitä kanavia on käytetty, ja miltä niiden suorituskyky näyttää peilaten tavoitteisiin ja kohderyhmiin. 

Varmista samalla, että käyttämäsi data on luotettavaa, ja panosta toimivan ekosysteemin perustamiseen. Kaikki, mitä teet tästä eteenpäin, on syytä mitata luotettavasti ja laillisesti, jotta saat jatkossa hyödyllisen datan ja opit hyötykäyttöön.

Lue lisää: Markkinointihimmelistä kestäväksi ekosysteemiksi

3. Analysoi ja opi historiasta

Markkinointitoimia on kahdenlaisia: menestyksekkäitä ja opettavaisia. Ei siis hätää, vaikka markkinointisi tulokset olisivat jääneet heikoiksi, sillä niistä saatava data voi takautuvastikin auttaa sinua löytämään pullonkauloja, toimivia elementtejä – sekä vähintäänkin sen, mikä ei toimi. Älä heittäydy helpolta tuntuviin, hätäisiin johtopäätöksiin, kuten “Facebook-markkinointi ei toimi meidän yrityksellemme,” jos dataa on vain yhden tai muutaman kampanjan verran. Varmista aina, että dataa on (luotettavuuden lisäksi) riittävästi, jotta pitäviä johtopäätöksiä voidaan tehdä.

Selvitä datan avulla muun muassa

 • Miten kohderyhmä tavoitettiin eri kanavissa
 • Oliko kohderyhmä osuvaa
 • Miltä kiinnostus näyttäytyi kanavissa
 • Jos sait aikaan liikennettä, miltä sen laatu vaikutti (konversiot, käyttäytyminen sivulla)
 • Mitkä kanavat, kohderyhmät ja kohdennustavat toimivat parhaiten
 • Mikä ei ainakaan toiminut
 • Nosta mainoksista esiin esimerkkejä parhaiten toimineista sisällöistä (tekstisisällöt ja visuaalit)
 • Mihin tavoitteeseen kullakin toimenpiteellä/kanavalla/kampanjalla pyrittiin, ja miten ne toteutuivat? (jos tavoitetta ei oltu asetettu, voit peilata tuloksia takautuvasti siihen, mikä loogisesti ajateltuna olisi ollut kyseisen toimenpiteen tavoite).

Dataa on syytä kaivella eri lähteistä ja arvioida niitä kriittisesti. Esimerkiksi somekanavien (kuten Meta, LinkedIn) raportoimat luvut eroavat yleensä merkittävästi sivustoanalytiikan raportoinnista. Tästä syystä kannattaa aina tuplatarkastaa tärkeimmät avainluvut useammasta lähteestä.

Lue lisää: Miten aloitan markkinoinnin mittaamisen

4. Luo testaussuunnitelma

Tähän mennessä tehtyjen toimenpiteiden perusteella, laadi seuraavaksi testauskysymykset, joita haluat seuraavaksi markkinointisi avulla testata/selvittää. Testauksessa on syytä lähteä aina ylhäältä alaspäin (kanava → kampanja/kampanjatavoite → yleisö → mainossisällöt → laskeutumissivun sisällöt). Vältä useampia testauskohteita samanaikaisesti, jotta saat luotettavan tuloksen. 

Määritä testillesi aina aikataulu ja mittarit (KPI), jotta pystyt arvioimaan tuloksia etukäteen määrittämiesi mittarien avulla. Kerää riittävästi dataa ja hyödynnä esim. A/B-testaukseen käytettäviä työkaluja (esim. abtestguide.com), jotka paljastavat sattuman mahdollisuuden tuloksiin. Älä testaa vain testaamisen ilosta vaan pyri aina löytämään vastauksia kriittisiin kysymyksiin, hakemaan aktiivisesti uusia rajoja ja toimivia elementtejä sekä tietysti optimoimaan markkinoinnin suorituskykyä aina vain paremmaksi.

Lue lisää: Ideoita mainonnan A/B-testaukseen

5. Suunnittele huolella 

Hyvin suunniteltu kampanja on kirjaimellisesti puoliksi tehty – ehkä jopa enemmän. Vältä kiirettä ja testaa kaikkien assettien toimivuus ja paikkansapitävyys rauhassa. Pyydä tarvittaessa sisältöihin toiset mielipiteet tai vähintään oikolueta ne kolleegalla. Varmista myös, että kaikkien toimenpiteiden tavoitteet ovat kirkkaana, ja vastaavat niille asetettuja mittareita: esimerkiksi, on turhaa odottaa konversioita, jos kampanjatavoite on “brand awareness.”

Joudut todennäköisesti huomoimaan suunnittelussa myös budjetit. Markkinoijan merkittävin haaste onkin usein saada annetulla budjetilla aikaan parhaat tulokset. Joskus voi olla perusteltua aikatauluttaa testauskohteita peräjälkeen (esim. eri kanavat), jos budjetti rajoittaa liikaa eikä mahdollista tehokasta testaamista samanaikaisesti.

Lue lisää: Markkinoinnin suunnitteluprosessi, joka tuottaa arvoa kaikille osapuolille

6. Operoi ja optimoi valituissa kanavissa

Riippuen monista tekijöistä, markkinointikampanjat tarvitsevat vaihtelevasti jatkuvaa huolenpitoa. Usein viikoittainen optimointi riittää, mutta varsinkin kampanjan alussa on syytä tarkastella kehitystä useammin. Eri kanavissa on myös erilaisia vaihtoehtoja kohderyhmän osuvuuden arvioinnille, mikä lienee optimointitoimenpiteistä yksi merkittävimmistä. 

Miten nopeasti A/B-testauksen tulokset varmistuvat, riippuu mm. käytetystä budjetista ja saavutetusta volyymista. Kuitenkin, vaikka riittävä otanta olisi saavutettu parissa päivässä, kannattaa ajallista hajautusta hyödyntää hieman pidempää: voi nimittäin olla, että joku ajankohtainen tapahtuma tai tilanne on vaikuttanut tuloksiisi juuri tuona ajankohtana. 

Lue lisää: Markkinoinnin A/B-testaus lean-silmukan avulla

7. Mittaa, analysoi ja jatkokehitä

Dokumentoi kaikki testauskohteet ja -tulokset, jotta voit palata tarkastelemaan ja arvioimaan niitä myöhemmin. Useammista “ruohonjuuritason” testeistä voidaan alkaa jalostaa isompia johtopäätöksiä ja jatkokehityshehdotuksia (esim. mihin markkinointikanavaan kannattaa panostaa), ja niiden esittämiseksi kannattaakin varata enemmän dataa uskottavuuden kannalta.

Varmista KPI-mittariesi uskottavuus tarkastamalla ja vertaamalla niitä useammasta datalähteestä. Jatkokehitykseen on syytä luoda myös visuaalista raportointia, varsinkin, jos sitä on raportoitava ylöspäin tai sidosryhmille. Tämä myös auttaa datan analysoinnissa pidemmillä aikaväleillä.

Lue lisää: Markkinoinnin seuranta – näin luot selkeän mittariston digitaalisen kaupallisen kehityksen tueksi

Panosta osaamiseen

Jos edellä luetellut asiat eivät kuulu sinun tai yrityksesi ydinosaamiseen, kannattaa harkita osaamisresurssin hankkimista. Monelle rekrytointi ei ole realistinen vaihtoehto, jolloin mahdollisuus markkinoinnin tuen kehitykseen, sparraukseen tai ulkoistukseen on haettava sopivan kumppanin kautta. Miten tahansa asiaa haluatkin lähestyä, muista, että huono markkinointi on kaikkein kalleinta. Osaamiseen kannattaa siis panostaa tavalla tai toisella. Jos sinua kiinnostaa, millainen vaihtoehto MaaS (Marketing as a Service) olisi markkinointihaasteidesi taklaamiseen, ota rohkeasti yhteyttä niin jutellaan tarkemmin.

Haluatko pysyä perässä digitaalisen markkinoinnin kehityksessä?

Tilaa Digital Marketing Weekly