Miten aloittaa markkinointi?

Vasta perustettu ja orgaanisesti tai myyntivetoisesti kasvanut yritys tulee ennen pitkää tilanteeseen, jossa sen täytyy alkaa markkinoida aktiivisesti kasvun ylläpitämiseksi. Myös kokeneempi yritys voi olla tilanteessa, jossa markkinointitoimien nostaminen “sivutoimisesta” uudelle tasolle tai esimerkiksi uuden liiketoiminta-alueen markkinoinnin rakentaminen on ajankohtaista. Ottamalla seuraavat askeleet huomioon huolehdit siitä, että tärkeimmät markkinoinnin aloittamisen kulmakivet on otettu huomioon eikä resursseja heitellä sokeasti sinne tänne.

Aloita tavoitteista

Määritä liiketoiminnan tavoitteita vastaavat markkinoinnin tavoitteet. Ota rohkeasti numeerisia tavoitteita, mutta ole realistinen. Markkinoinnin aloittamisen jälkeen ensimmäisinä kuukausina tuskin on odotettavissa päästä huippulukemiin liidimäärissä, joten siinä vaiheessa parempi tavoite voi olla esimerkiksi riittävän näkyvyyden, tietoisuuden tai kohderyhmän peiton tavoittaminen. Jokaisen yhteistyökumppanin ja tekijän kanssa on syytä määrittää myös tavoitteet erikseen ja niitä onkin syytä tarkastella vähintään puolivuosittain tai kvartaaleittain.

Lue lisää:

Käyttäjähankinnan kasvu markkinoinnin tavoitteena >

Kuvanna asiakkaan elinkaari (ensikohtaaminen, myynti, asiakkuus)

Tämä on yllättävän tärkeää, sillä kuvantamalla asiakkaan oletettu matka ensikohtaamisesta asiakkuuteen vältytään sokeilta pisteiltä ja pystytään mahdollisimman tehokkaasti kohdistamaan markkinoinnin toimenpiteet sinne, missä niitä eniten tarvitaan. Voit myös unohtaa markkinoinnin ja myynnin välisen raja-aidan määrittämällä koko kaupallisen prosessin elinkaaren markkinointi- ja myyntitoimineen. Myös lisämyyntiin nojaavassa kasvustrategiassa elinkaaren määritys on tärkeää, sillä markkinointiviestinnällä voidaan oleellisesti tukea myös nykyisten asiakkuuksien kehittymistä.

Määritä käytettävissä olevat ja tarvittavat resurssit

Saatat pääsi sisällä tietää, mitkä omasi ja yrityksesi osaamis- ja aikaresurssit ovat, mutta nämä on hyvä kirjoittaa myös ylös, jotta tarpeet konkretisoituvat. Määrittämällä olemassa olevat resurssit mahdollisimman tarkasti, on oikean kumppanin löytäminen helpompaa ilman pelkoa päällekkäisyyksien tai osaamisvajeen syntymistä. Taas kerran: ole rehellinen. Yleisin virhe tässä vaiheessa on oman aikaresurssin yliarviointi, mikä pahimmillaan johtaa kaikkien toimintojen lässähtämiseen.

Panosta oikeiden tekijöiden valintaan

Jos olet edennyt edellisten kohtien mukaisesti, tulisi sinulla tässä vaiheessa olla selkeä kuva siitä, millainen kumppani tulisi tavoitteiden ja tarvittavien resurssien puitteissa hankkia. Toimintamalleja on kuitenkin lukuisia erilaisia, joten ei kannata hypätä ensimmäisen vastaan tulevan kumppanin kelkkaan, eikä todellakaan valita sitä halvinta tai tutun kummin kaiman perustamaa mainostoimistoa. Kumppanin tulee istua tavoitteisiisi, yrityksesi ja tiimisi toimintaan, budjetteihisi sekä ideologiaasi unohtamatta todennettua substanssiosaamista yrityksesi kannalta kriittisistä kanavista ja toimialoista.

Jos päädyt rekrytointiin, muista, että yksi ihminen ei voi osata kaikkea. Eikä markkinointitiimin osaamispaletin omaava tekijä todellakaan irtoa harjoittelijan palkalla. Määritä siis tarkkaan, mitä osaamista todella haluat tiimiisi ja mitkä osa-alueet ovat ulkoistettavissa. Niin rekrytointia kuin kumppanin valintaa ei kannata myöskään liialti sitoa tiettyihin kanaviin tai vastaaviin rajoituksiin, vaan tavoitteisiin ja toimintamallien soveltuvuuteen. Kanavia tulee ja menee, ja niiden tekeminen tai oppiminen on se markkinoinnin helpoin osuus.

Lue lisää:

Markkinointia palveluna >

Taktinen suunnitelma ja kanavavalinnat

Minkä tahansa kokoonpanon valitsetkaan, sisäisen tai ulkoisen tiimin tai niiden yhdistelmän, taktinen suunnitelma kannattaa tehdä yhdessä kaikkien osapuolten kanssa. Siinä määritetään tavoitteisiin ja asiakkuuden elinkaareen perustuen taktiset toimenpiteet ja kanavalinnat markkinointiputken vaiheittain. Jos teet suunnitelman itse, kannattaa aiheeseen perehtyä huolella, mutta asiantuntevan kumppanin apuun on hyvä nojautua. Lähde liikkeelle siitä, missä asiakkaasi ovat, miten heidät tavoitetaan ja vasta lopuksi keskity kanavien valintaan.

Lue lisää:

Mikä on markkinoinnin taktinen suunnitelma ja miksi se on niin tärkeä? >
Markkinoinnin taktinen suunnitelma käytäntöön – 6 tärkeää oppia >
Voittavat markkinoinnin taktiikat >

Varmista markkinointiekosysteemin ja seurannan toimivuus

Ennen varsinaisten markkinointitoimien aloittamista on markkinointiekosysteemin ja datan keräyksen toimivuus varmistettava. Näin voit luottaa, että kaikki toimii kuten pitää, dataa kerätään luotettavasti ja lain puitteissa, ja markkinoinnin tuloksista voi turvallisesti vetää oppeja sekä johtopäätöksiä. Tässä kannattaa luottaa asiantuntevan kumppanin apuun, sillä konepellin alla on digitaalisen markkinoinnin ekosysteemin kannalta paljon teknistä osaamista vaativia tärkeitä toimintoja.

Lopuksi – älä luota oletuksiin, vaan testaa, totea ja opi tuloksista

Markkinointi, varsinkin digitaalinen markkinointi, on täynnä olettamuksia ja myyttejä, jotka kumpuavat ymmärtämättömyydestä ja väärästä tiedosta. Kukaan ei voi osata kaikkea, mutta avoin mieli ja olettamuksien hylkääminen johtaa pitkälle. Älä tee hätiköityjä päätöksiä äläkä varsinkaan luota niihin, jotka sellaisia tarjoavat (esim. “ei teidän kannata markkinoida XXX-kanavassa, koska se ei toimi teillä”). Yhdistä tekemiseesi pitkän aikavälin kehitystä sekä joustavasti lyhyen aikavälin voittoja tavoittelevia toimenpiteitä.

Toivottavasti näistä ohjeista oli sinulle hyötyä!

Lue myös, miten meillä aloitetaan markkinoinnin yhteistyö asiakkaan kanssa >

Haluatko pysyä perässä digitaalisen markkinoinnin kehityksessä?

Tilaa Digital Marketing Weekly