Voittavat markkinoinnin taktiikat

Millaisilla moderneilla taktiikoilla voi varmistaa markkinoinnin ja myynnin menestyksen? Näemme usein, että taktisia toimintoja tehdään vanhasta muistista ilman kunnon suunnitelmaa. Näin strategiat voivat halua hukkaan, eikä markkinointi hyödynnä koko potentiaaliaan. Tässä muutamia nostoja hyväksi havaituista taktiikoista, joista voit poimia yksittäisiä elementtejä omaan toimintaasi testattavaksi.

Suunnittele taktiset toimet vastaamaan tavoitteita

Suunniteltuasi tavoitteet ja niihin tähtäävän timanttisen strategian, olisi hukkaan heitettyä työtä jättää taktiikat leijumaan ilmaan. Jokaisen taktisen markkinoinnin kokonaisuuden ja keinon on syytä edistää jotakin liiketoiminnan tavoitetta – muuten sitä ei kannata tehdä. Vieläpä, kun markkinoinnin ja myynnin tavoitteet sekä taktiikat niiden saavuttamiseksi suunnitellaan yhdessä, paranevat onnistumisen todennäköisyydet huomattavasti.

Testaa kanavia ja keinoja löytääksesi parhaat opit

Taktisiin toimenpiteisiin on syytä sisäänrakentaa testaustavoitteet jo alusta alkaen. Esimerkiksi, jos taktisena toimenpiteenä on ensikohtaamisen luominen potentiaalisen kohderyhmän kanssa, voidaan testata eri kanavien potentiaalia kohderyhmän tavoittamiseksi. Asetetun avainlukumittarin (KPI) avulla arvioidaan, mitä kanavaa/kanavia on tehokkainta käyttää tässä vaiheessa.

Kokeile uusia kohdennustapoja ja mainosmuotoja

Kanavat julkaisevat uusia ominaisuuksia markkinoijille jatkuvalla syötöllä. Useinkaan ei ole syytä hötkyillä ensimmäisten joukossa kaikkia uusia ominaisuuksia testaamaan, mutta niitä kannattaa seurata, lukea vertaisarvioita, ja ottaa omaan testiin sitä mukaa, kun ne vaikuttavat potentiaalisilta omiin tavoitteisiin nähden. Näin varmistat, että markkinointi pysyy ajan hermolla ja pääset hyödyntämään uusimpia keinoja sekä teknologioita.

Luo kontaktipisteitä asiakasputken eri vaiheissa

Taktiikoita suunnitellessa kannattaa asiakasputken eri vaiheita ottaa huomioon laajasti. Asiakasputki tuskin koskaan on lineaarinen (ensikohtaaminen+uudelleenmarkkinointi=osto), ja siksi kontaktipisteiden maksimointi on hyvä tapa edesauttaa asiakkaan etenemistä myyntiputkessa pidemmissäkin ostoprosesseissa. Perinteisen uudelleenmarkkinoinnin lisäksi putken leveyttä voidaan kattaa esim. huomioimalla kanavissa monipuolisemmin vakuuttamisvaiheen yleisöjä, kuten videon katselleita tai halutun toiminnon tehneitä. Sisällöt on syytä suunnitella sen mukaan, mitä kussakin markkinoinnin vaiheessa halutaan edistää.

Hyödynnä markkinoinnin automaatiota

Monia toimintoja voidaan ja kannattaa automatisoida. Automaatioissa on sama periaate kuin muissakin markkinointiteknologioissa – kaikkea uusinta ja kalleinta ei kannata suin päin ottaa käyttöön, eikä mikään teknologia yksinään ratkaise kaikkia haasteita. Kuitenkin, hyvin suunnitellut yksinkertaiset automaatiot sopivat tukemaan useimpien markkinointi- ja myyntiputkien kehitystä.

Ota myynti mukaan

Miksi myyntiä pitäisi kiinnostaa markkinoinnin toimenpiteet? Jos kohtaamisilla voidaan osoittaa ja edistää myynnin työtä, on sen myös helpompi asennoitua tukemaan ja tekemään tarvittavia toimenpiteitä. Siksi myynnin ja markkinoinnin vuoropuhelu on tärkeä osa onnistunutta taktista kokonaisuutta. Esimerkiksi 15 minuutin viikoittaiset yhteiset palaverit ovat hyväksi havaittu tapa vuorovaikutuksen ja jatkuvan kehityksen ylläpitämiseksi.

Varmista laadukas seuranta ja johda opit toimintaan

Laadukas taktinen tekeminen perustuu aina siihen, että sen toimenpiteitä voidaan jatkuvasti arvioida ja tehdä mittauksen perusteella luotettavia päätöksiä. Tästä syystä seurannan tekninen ekosysteemi on syytä pitää kunnossa, ja varmistaa tärkeimpien mittarien oikeellisuus aina useammasta lähteestä. Lisäksi tiedon joukosta on syytä poimia ja havainnollistaa tärkeät havainnot visuaalisesti, jotta niiden tulkinta sekä oppien osoittaminen ja raportointi sujuvat helpommin.

Testaa, seuraa, analysoi, varmista luotettavuus, tee johtopäätökset ja johda toimintaan.

Jos haluat syventää taktisen suunnittelun osaamistasi, lue mikä on markkinoinnin taktinen suunnitelma ja miksi se on niin tärkeä.

Haluatko pysyä perässä digitaalisen markkinoinnin kehityksessä?

Tilaa Digital Marketing Weekly