Miten aloittaa markkinoinnin yhteistyö sujuvasti ilman kipuilua?

Kommunikaatio ei toimi, aikataulut eivät pidä ja kaikilla osapuolilla on epäselvyyttä siitä, kuka tekee mitäkin, miten tai milloin – kuulostaako tutulta, kun puhutaan markkinoinnin aloittamisesta? Yhteistyön onboarding on aina kriittinen vaihe, oli sitten kyse markkinoinnin aloittamisesta tai yhteistyön käynnistämisestä missä markkinointiprosessin vaiheessa tahansa.

Läpinäkyvyys mukaan jo asiakkuuden neuvotteluvaiheessa

Läpinäkyväksi voi julistautua kuka tahansa, mutta sen todistaminen, miten se todellisuudessa näkyy yrityksen toiminnassa ja yhteistyössä, voi osoittautua vaikeaksi. Jo asiakkuuden neuvotteluvaiheessa tulisi nähdä läpinäkyvyyden elementtejä hinnoittelun, sopimusmallien ja rehellisten näkemysten muodossa.

Liian hyvät lupaukset, kestämättömät ja joustamattomat hinnoittelu- ja sopimusmallit sekä tärkeiden tietojen kertomatta jättäminen luovat yleistä epäluottamusta koko markkinointialalle. Läpinäkyvä yritys uskaltaa sanoa, jos heidän tarjoamansa palvelut eivät ole kyseiselle yritykselle oikeita.

Joustavat hinnoittelu- ja sopimusmallit

Kiinteät kuukausihinnat ja määräaikaiset sopimukset eivät usein vastaa nykypäivän tarpeita. Kyky mukautua muuttuviin tilanteisiin niin, ettei sopimus esimerkiksi rajoita tai hidasta yhteistyön rakenteen muutoksia, on ensiarvoisen tärkeää.

Tästä syystä palvelumuotoiset ratkaisut ovat tehokkaampia muuttuvien tarpeiden tehokkaampaan hallintaan, kuin perinteiset tuote- tai kampanjalähtöiset ratkaisut. Harvoin vain yhden kanavan taktinen toteuttaminen vastaa niitä tarpeita, joita yrityksen kokonaisvaltainen markkinoinnin kehittäminen vaatii. Kun sen sijaan palvelu tuotetaan palvelukokonaisuuden muodossa, voidaan toimenpiteitä skaalata tarpeen mukaan palvelemaan paremmin kokonaistavoitteita.

Avoin ja määrätietoinen viestintä

Onboardingissa asiantuntija vastaa viestinnästä ja siitä, että kaikki osapuolet ovat tilanteen tasalla halliten riittävän tilanne- ja kokonaiskuvan. Tästä syystä on hyvä luoda ennalta määritetyt, strukturoidut mallit viestinnälle onboarding-prosessissa. Tällöin voidaan helposti perehdyttää useitakin kumppaneita projekteihin ilman, että tavoitteet tai muu tärkeä tieto katoaa välissä.

Haasteet on myös kommunikoitava heti, kun niitä ilmenee – silloinkin, vaikka ne olisivat oman edun vastaisia. Esimerkiksi ongelmat mittauksessa tai datan epäluotettavuudessa olisi helppo sivuuttaa tai pimittää, mutta tällöin voidaan helposti johtaa harhaan ja tehdä liiketoiminnan kannalta huonoja päätöksiä väärän tiedon perusteella.

Muista! Kommunikoidessa haasteista, älä tyydy vain kertomaan, mitä on tapahtunut vaan anna aina oma näkemyksesi, miten haaste voidaan ratkaista. Näin viestintä johtaa tehokkaampaan toimintaan ja kehitykseen.

Määritelty onboarding-prosessi

Kun yhteistyön aloittamisen prosessi on mietitty valmiiksi, sujuu onboarding vaivattomammin. Yhteistyön aloittamisen kulun voi tuoda jo ensimmäiseen yhteiseen palaveriin, jotta kaikilla on heti kuva siitä, miten yhteistyö etenee, jos keskusteluja jatketaan eteenpäin.

Onboarding-prosessissa on syytä mainita

  1. Toimenpiteet ja kontaktitpisteet (esim. sopimusten allekirjoitus, kick-off-palaveri jne.)
  2. Alustavat aikataulut tai vähintään, miten paljon aikaa kuhunkin vaiheeseen kuluu
  3. Vastuutukset, kuka tekee mitäkin

Hyvin rakennettu, määrätietoisesti ja suunnitelmallisesti etenevä onboarding-prosessi varmistaa yhteistyölle vankan pohjan ja takaa paremmat mahdollisuudet menestykselle. Lisäksi se antaa yrityksestä ammattimaisen kuvan ja luo suuntaviivat kommunikaatiolle myös jatkossa.

Lue lisää modernista onboarding-prosessistamme >

Haluatko pysyä perässä digitaalisen markkinoinnin kehityksessä?

Tilaa Digital Marketing Weekly