Sujuva yhteistyön aloitus modernin onboarding-prosessin avulla

Uuden markkinointikumppanin briiffaaminen, käyttöoikeuksien antaminen kaikkiin eri kanaviin ja projektinhallintahimmelin perustaminen – kuulostaa tuskalliselta, eikö? Yhteistyön aloitus vaatii aina pienen ponnistuksen, se on selvää. Me olemme kuitenkin halunneet tehdä tästä ponnistuksesta mahdollisimman kevyen, niin paremman asiakaskokemuksen kuin alusta asti laadukkaampien tulostenkin varmistamiseksi. Modernin onboarding-prosessimme lähtökohtana on mahdollisimman asiakasystävällinen prosessi toteutettuna 100% etänä. Palveluprosessin kehittämiseen on käytetty kymmeniä tunteja asiantuntijatyötä sisältäen muun muassa tulevaisuuskestävän palvelumuotoilun keinoja.

1. Ehdotuksesta sopimuksen allekirjoitukseen ja yhteistyöhön

Kun ehdotus on hyväksytty ja yhteistyö on päätetty aloittaa, allekirjoitetaan sopimukset. Yhteistyön aloituksessa on huomionarvoista se, että koska tarjoamme markkinointia palveluna (MaaS), ei ole useinkaan järkevää määrittää esimerkiksi tarkkoja kanavia tai muita tarkasti rajattuja toimia ennen yhteistyön aloittamista. Niinpä tekeminen sitoutuu ennemmin yhteisiin tavoitteisiin kuin tiettyihin tarkasti rajattuihin toimenpiteisiin, mikä edellyttää vahvaa molemminpuolista luottamusta.

2. Välittömästi pääsy sisältöihin tervetuloa-emailin ja Aboad Sinulle -alustan avulla

Tervetuloa-sähköpostiviestin avulla varmistamme, että asiakkaalla on välittömästi yhteistyön solmimisen jälkeen pääsy kaikkiin tuottamiimme sisältöihin digitaalisen markkinoinnin viikkokatsauksesta aina laajempiin kuukausikatsauksiin digitaalisen markkinoinnin uusimmista kehityssuunnista. Haluamme antaa asiakkaillemme parhaat valmiuden sisäisen osaamisen kehittämiseksi ja tulevaisuuden muutoksissa ajan tasalla pysymiseksi. Niinpä olemme kehittäneet Aboad Sinulle -alustan, johon keräämme asiakkaillemme tärkeimmät sisällöt markkinoinnin kehityksestä viikoittain ja kuukausittain, parhaan asiakaskokemuksen mahdollistamiseksi. Tavoitteemme on olla aina aallon harjalla ja reagoida ensimmäisten joukossa tulevaisuuden muutoksiin, ja haluamme tarjota saman mahdollisuuden myös asiakkaillemme.

3. Vaivaton pääsy kanaviin varmistetaan onboarding-checklistillä

Oikeuksien jakaminen tarvittaviin kanaviin on aikaa vievä prosessi, jota helpottamaan olemme kehittäneet onboarding-checklistin. Listaan valitaan kaikki ne kanavat, jotka ovat yhteistyön kannalta tärkeitä, ja se sisältää yksityiskohtaiset ohjeet jokaisen kanavan osalta. Näin varmistetaan, että kaikkiin oikeisiin kanaviin saadaan pääsy, mitään tärkeää ei pääse unohtumaan eikä asiakas joudu näkemään liiaksi vaivaa käyttöoikeustietojen ja -ohjeiden etsimiseksi pitkin internettiä.

4. Yhteistyön sujuvuus ja läpinäkyvyys varmistetaan laadukkaalla projektinhallinnalla

Käyttämillämme projektinhallintatyökaluilla ja prosesseilla on ensisijaisesti kaksi tavoitetta: sovituissa aikatauluissa ja budjeteissa pysyminen. Käytettävyyden lisäksi pyrimme tarjoamaan maksimaalisen läpinäkyvyyden projekinhallintaamme. Tästä syystä, heti kun yhteistyön kannalta vaadittavat projektinhallintatyökalut on pystytetty, jaamme asiakkaalle näkymän kaikkiin työkaluihin. Lisäksi integroidumme ja viemme projektinhallinnan tarvittaessa asiakkaan omiin järjestelmiin.

5. Kick-off-palaverissa linjataan yhteiset tavoitteet ja kartoitetaan nykytila

Kick-off-palaveri on tärkeä osa onnistuneen yhteistyön aloitusta. Sen tarkoituksena on hahmottaa ekosysteemin ja markkinoinnin nykytila sekä käytössä olevat resurssit, määrittää liiketoiminnan, yhteistyön ja markkinoinnin kannalta kriittiset tavoitteet sekä mitä toimia niiden tavoittamiseksi vaaditaan. Lisäksi päätetään tärkeimmistä mittareista yhteistyön ja markkinoinnin menestyksen seuraamiseksi sekä luodaan roadmap eli alustava aikataulu yhteistyön ensimmäisistä askelista.

6. Varmistetaan laadukas mittaaminen ja oikeat johtopäätökset markkinointiekosysteemin toimivuudella

Markkinointiekosysteemin kartoitus ja tarvittavat kehitystoimet kuuluvat osaksi jokaisen yhteistyön aloitusta, ja sen avulla varmistetaan seurannan laatu ja oikeellisuus luotettavien oppien ja johtopäätösten tekemiseksi. Teknisen kanava- ja seurantaekosysteemin työn laajuus selviää usein vasta yhteistyön alkaessa, kun kanaviin saadaan pääsy ja nykytila voidaan hahmottaa kokonaisuudessaan. Ekosysteemityössä laitetaan myös kuntoon yhdellä kertaa kaikki ne kanava- ja seuranta-asiat, joita voidaan tarvita tulevaisuudessa.

7. Kuukausittainen palaute reflektoi kehitystä, oivalluksia ja yhteisten tavoitteiden etenemistä

Aina voi tehdä asioita paremmin ja tehokkaammin, ja hyvääkin voi kehittää paremmaksi. Noudatamme kaikessa tekemisessämme lean-periaatteita, jotka mahdollistavat jatkuvaa mittaamista, analysoimista, oppimista ja kehittymistä – myös yhteistyössämme. Siksi kysymme asiakkailtamme, mitä voisimme tehdä vielä paremmin päästäksemme yhteisiin tavoitteisiin, mahdollistaaksemme oppimista ja kehitystä sekä tehdäksemme yhteistyöstämme mahdollisimman helppoa ja kitkatonta.

Haluatko kokeilla, miten sujuvasti yhteistyön aloitus sujuu? Sitten suosittelen varaamaan 15 minuutin tapaamisen, jolla päästään alkuun: https://calendly.com/aboad-team/15-minuutin-tapaaminen

Haluatko pysyä perässä digitaalisen markkinoinnin kehityksessä?

Tilaa Digital Marketing Weekly