Lean-markkinointi

Lean-markkinointi on markkinoinnin operointimalli, joka mahdollistaa liiketoimintalähtöistä ja organisaation päätavoitteita edistävää markkinointia. Toimintamallissa minimoidaan hukka, opitaan jatkuvasti asiakkaista ja panostetaan niihin asioihin, jotka toimivat parhaiten ja karsitaan toimimattomista.

Miksi lean-markkinointi kannattaa?

Lean-markkinointi haastaa opittuja toimintamalleja tehokkaammiksi ja tuloksellisemmiksi läpi koko yrityksen toiminnan. Minimoidaan hukka, maksimoidaan tulos ja varmistetaan, että jokainen pääsee tekemään mahdollisimman vaivatta sitä, mikä on tärkeintä.

Lean-ajattelu antaa pohjan kaikelle markkinoinnin tekemiselle ja mahdollistaa, että sen kanssa voidaan toteuttaa monipuolisia markkinoinnin strategioita, toimintamalleja ja taktisia toteutuksia. Markkinointi rakennetaan niin, että jokainen sen toiminto (kuten kanavavalinta tai mainos) on linjassa liiketoiminnan tavoitteiden kanssa.

Johda lean-markkinointia

Lean-markkinoinnin tavoitteet

  • + Prosessien ja tulosten jatkuva kehitys
  • + Nopea oppiminen asiakkaista eri asiakaspolun vaiheissa
  • + Tuotannon ja tulosten skaalaaminen ja massaräätälöinti läpi kanavien
  • + Hukan poistaminen rahan ja muiden resurssien muodossa
  • + Maksimaalinen tuotto resursseille ja asiakasarvon maksimointi
  • + Täysin liiketoimintalähtöinen markkinointi

Miten lean-markkinointi toimii?

Luomassamme mallissa lähdetään liikkeelle liiketoiminnan tavoitteista ja ne jalostetaan aina sisältöjen tasolle asti toimenpiteiksi. Liiketoiminnan tavoitteiden avainluvut (KPI:t) otetaan mukaan ja pilkotaan koskettamaan markkinoinnin eri tasoja.

Kun suunnittelu on tehty ja toteutus on jatkuvana käynnissä, saadaan oppia asiakkaista sekä siitä mikä toimii ja mikä ei. Näitä oppeja viedään toiminnoissa ylöspäin ohjaamaan liiketoimintaa pitkällä aikavälillä

Lean-markkinoinnin webinaari

Lean-markkinoinnin vaiheet

1. Suunnittelu (ja kehitys)

Hyvä suunnittelu koostuu asiakasymmärryksestä ja sopivien kanavien sekä viestien löytämisestä, jotta testaaminen voidaan aloittaa. Tulevilla kierroksilla suunnittelun fokus keskittyy enemmän analyysistä löytyneisiin kehityskohtiin ja kehittämiseen niiden pohjalta.

2. Toteutus

Toteutusvaiheessa suunniteltua toteutetaan, tuloksiin reagoidaan ja tehdään hienosäätöä. Toteutusvaiheen aikana on tarkoitus mitata ketterästi sitä, miten toiminta etenee ja tehdä myös mikro-oppimista siitä, mikä toimii ja mikä ei.

3. Mittaus

Mittaaminen kertoo numeerisella tasolla, miten on onnistuttu. Mittauksen tarkoituksena on löytää eroja ja mahdollistaa, että alempien tasojen toimintojen tulokset tuodaan kyseiselle tasolle.

4. Analysointi

Analyysin pitäisi tuoda oppeja tulevaisuuden kehitykselle koko liiketoiminnan kannalta, eikä vain markkinoinnin puolelle. Analyysin tulosten saattelemana siirrytään suunnitteluvaiheeseen, jossa tapahtuu jatkokehitystä ja prosessi lähtee pyörimään uudestaan.

Mikrotason opeista makrotason päätöksiin

Lean-markkinoinnin jatkuvat prosessit (vaiheet 1-4) tapahtuvat jokaisella tasolla liiketoiminnan tavoitteesta aina yksittäisiin sisältöihin, kuten mainoksiin. Mikro-oppiminen tapahtuu alemmilla tasoilla siinä missä makro-oppiminen tapahtuu strategisemmalla tasolla. Prosessien läpimenoaika voi olla alatason muutamasta päivästä ylätason yhteen vuoteen tai pidempäänkin ajanjaksoon.

Tilaa lean-markkinoinnin peruskurssi

Haluatko hyödyntää lean-markkinointia?

Lean-markkinointia voi toteuttaa monipuolisesti alasta riippumatta. Me olemme käyttäneet sitä sekä B2B- että B2C-puolella aina meriteollisuudesta asiantuntijapalveluihin sekä FMCG-alaan.

Tutustu referensseihin

Haluatko pysyä perässä digitaalisen markkinoinnin kehityksessä?

Tilaa Digital Marketing Weekly