Facebook-markkinointi – 10 vinkkiä kohdistettuun B2B-markkinointiin 


Facebook ja Instagram ovat kanavia, joissa voi Metan mainosalustalla tehdä mainontaa sekä erikseen että samassa kampanjassa. Erityisesti Facebook on B2B-markkinoinnissa usein osana kanavavalikoimaa. Teemme kanavassa markkinointia lukuisilla tileillä,  ja kokosimme tämän pohjalta hyväksi havaittuja vinkkejä kanavan hyödyntämiseen. Tämä kirjoitus keskittyy Facebookiin, mutta on monelta osin sovellettavissa myös Instagramiin. 

Sopiiko Facebook markkinointikanavaksi yritykselleni? 

Verrattuna LinkedIniin Facebookin kohdistus ei ole läheskään yhtä tarkkaa, mikäli mielit tavoittaa rajattuja ja spesifejä B2B-kohderyhmiä. Siellä kuitenkin ovat varsinkin vapaa-ajan vietossaan hyvin monet suomalaiset, sillä Facebookilla oli Suomessa vuoden 2023 alussa 2,40 miljoonaa käyttäjää. Sieltä tavoittaa kokemuksemme mukaan parhaiten keski-ikäistä tai vanhempaa väestöä nuorempien keskittyessä Instagramin tai Tiktokin puolelle.

Testaamalla tiedät, miten kanava omassa käytössä toimii missäkin asiakkuuden vaiheessa. Tämä pätee niin orgaanisten julkaisujen kuin maksetun mainonnan osalta. 

Lue lisää aiheesta:  Mistä tiedät, sopiiko yrityksellesi paremmin Facebook- vai LinkedIn-markkinointi? >

1. Kokeile eri kohdistusvaihtoehtoja

Testaa eri kohderyhmiä esim. A/B-testauksella ja optimoi kampanja toimivimmalle kohdistukselle.

Facebookin kohdennus tapahtuu karkeasti seuraavin tavoin ja näiden yhdistelminä:

  • Kohdistamalla maantieteellisesti halutulle alueelle tai kielen mukaan.
  • Luomalla yleisöjä kiinnostuksen kohteiden ja muiden muuttujien perusteella.
  • Käyttämällä lookalike-yleisöä (esim. verkkosivustolla vierailijoiden perusteella samankaltainen yleisö), joka määritellään tarpeen mukaan suppeammaksi tai laajemmaksi. 
  • Luomalla yleisö omien tiedojen, kuten pikselin tai FB tai IG-sivun seuraajien tai reagointien tai videokatseluiden perusteella. Nämä yleisöt kannattaa laittaa kertymään ajoissa.
  • Laajentamalla yleisöäsi koneoppimisen avulla valitsemalla vaihtoehdon “Advantagen tarkka kohdentaminen”.
  • Poissulkemalla haluttuja kohderyhmiä, jotta et turhaa markkinoi esim. palveluasi jo käyttäville.

2. Laadi omat kampanjansa markkinointisuppilon eri vaiheisiin

Markkinointisuppilon eri vaiheisiin tarvitset mahdollisesti useita kampanjoita. Näitä voi hyödyntää myös Facebookin kohdalla. 

Ensikohtaamisvaiheeseen voi sopia esim. videomainonta laajalle yleisölle. Facebook ja Instagram tarjoavatkin paljon videosisällöille sopivia sijoitteluja, joita kannattaa hyödyntää. Voit kokeilla ensikohtaamisvaiheessa myös vaikkapa hyperlokaalia kampanjaa tavoittamaan messujen aikana sen aihepiiristä kiinnostunutta, potentiaalista kohdeyleisöä. 

Vakuuttamisvaiheessa voidaan kohdistaa esim. videoiden katseluiden perusteella mainontaa ohjaten kiinnostuneita käyttäjiä vaikkapa blogi- tai referenssisisältöjen pariin.

Tämän jälkeen liidi-/ostovaiheessa voidaan käyttää yleisönä esimerkiksi sivustolla käyneitä ja tehdä heille uudelleenmarkkinointina konversiotavoitteista- tai lead gen -mainontaa.

Lue lisää aiheesta:  B2B Markkinointi- ja myyntiputken suunnittelu liidihankinnan tueksi

3. Kokeile lead gen -mainontaa

Kun tavoitteena on hankkia liidejä, LinkedInin tapaan myös Facebookissa toimiva mainosmuoto on lead gen. Perusajatus lead gen -mainonnassa on tuoda mainoksesta käyttäjä suoraan lomakkeelle, johon halutut tiedot täytettyään hän voi saada tietojaan vastaan esimerkiksi pääsyn ladattavaan materiaaliin poistumatta alustalta. Saadut tiedot saat näkyviin Liidikeskuksesta tai ne voi viedä Google Sheetsiin jatkokäsittelyyn.

Lue lisää aiheesta: Markkinoinnin taktiset kombot, osa 2: Facebook + LinkedIn lead gen ja Google Sheets -automaatio >

4. Hyödynnä kieliversioita

Kun haluat tehdä mainontaa eri kielillä Facebookia käyttäville, mutta saman kampanjan alla, voivat kieliversiot olla suureksi hyödyksi. Valitse kampanjan asetuksissa Kielet-osiosta “Lisää kieliä”, syötä kullakin kielellä mainossisältö. Näin tavoitat yleisöäsi tehokkaasti heidän eri kielisillä mainoksilla. Voit hyödyntää myös Facebookin automaattisia käännöksiä halutessasi.

5. Hyödynnä dynaamisia sisältöjä

Voit testata mainossisältöjä perinteisellä  A/B-testauksella, mutta joissain tapauksissa voi olla perusteltua ja tehokkaampaa käyttää dynaamista mainossisältöä valitsemalla vaihtoehto “Dynaaminen luova sisältö” kampanjan asetuksissa: Samaan mainokseen viedään useita eri sisältöjä (kuvat, videot, otsikot, mainostekstit, kuvaukset ja toimintokutsut), joista koneoppimisella tehdään erilaisia yhdistelmiä. Näiden eri sisältöjen menestystä voi selvittää tutkimalla, mitkä elementit pärjäävät parhaiten, ja kehittää mainontaa sen mukaisesti. 

Mainostasolla voit myös kokeilla valita “Optimoi luova sisältö jokaiselle henkilölle”, jolloin alusta voi muuttaa mainoksen luovaa sisältöä ja kohdetta henkilön mukaan.

6. Kustomoi mainokset eri sijoitteluille

Advantage+ -sijoittelua käyttämällä mainoksiasi näytetään kaikissa sijoitteluissa sekä Facebookin että Instagramin alustoilla. Manuaalisia sijoitteluja käyttämällä voit valikoida tarkemmin, missä sijoitteluissa mainoksesi näkyvät. 

Älä tyydy lataamaan yhtä kuvaa tai videota ja luottamaan siihen, että sama mainossisältö toimii sellaisenaan eri sijoitteluissa. Käy esikatselussa eri sijoittelujen mainokset läpi, ja vaihda tai rajaa sisältöjä tarvittaessa eri mainossijoitteluihin. 

7. Aseta eri tasoisia konversioita

Liidimagneetin lataus tai yhteydenottolomakkeen täyttö voi olla selkeä ja haluttu konversio, mutta haasteeksi voi tulla näiden vähäinen määrä ajatellen koneoppivaa kohdennusta konversiotavoitteisissa kampanjoissa. 

Harkitse siis tilanteen mukaan myös mikrokonversioiden, kuten tiettyjen sivujen näyttöjen käyttöä konversiona.

8.  Hyödynnä Facebookia osana muuta markkinointiekosysteemiä

GDPR:n asettamien reunaehtojen puitteissa voit mahdollisesti hyödyntää muiden kanavien tai asiakastietojen tarjoamaa dataa mainonnan kohdistuksessa, esimerkiksi poissulkevana luettelona tai samankaltaisten yleisöjen luomisessa. Lisäksi integraatio esim. sähköpostimarkkinointialustaan voi olla mahdollista.

Osana markkinointiekosysteemiäsi, voit esim. LinkedIn- tai Google-mainonnalla ensin ajaa tietynlaisen yleisön liikennettä verkkosivuille ja sitten kohdistaa uudelleenmarkkinointia sivukävijöille tai mainontaa samankaltaiselle yleisölle Metan puolella.

9. Kehitä mainontaa jatkuvasti

Testaa sisältöjä ja hyödynnä saatuja oppeja

Eri kanavissa ja yleisöissä eri asiat ja sisällöt voivat toimia eri tavalla. Sisältöjä kannattaa testata aktiivisesti, jotta opit tunnistamaan, mikä toimii parhaiten Facebookissa juuri sinun kohdeyleisöllesi. Ota hyväksi havaitsemasi opit talteen ja hyödynnä jatkokehityksessä!

Lue lisää aiheesta: https://www.aboad.fi/blog/ideoita-mainonnan-a-b-testaukseen/

Mittaa tuloksia

Facebookin omaa analytiikkaa käyttämällä saat monenlaista dataa julkaisuistasi ja seuraajistasi. Kannattaa hyödyntää myös esimerkiksi Looker Studiota datan tarkasteluun ja seurantaan.

Lue lisää aiheesta:
Markkinoinnin seuranta – näin luot selkeän mittariston digitaalisen kaupallisen kehityksen tueksi 

Looker Studio -markkinointidashboardin rakentamisen vinkit

10. Seuraa kanavassa tapahtuvaa kehitystä

Kokeile rohkeasti uusia ominaisuuksia

Kuva- ja videojulkaisujen tai erilaisten mainosten lisäksi Metan alustalla voi tällä hetkellä tehdä livejä, instant experience – näkymiä, kyselyitä (poll), katalogimainontaa, sovellusmainontaa jne. Voit myös luoda alustalla videoita lataamistasi kuvista. Uusia ominaisuuksia tulee käyttöön säännöllisesti ja AI tuo tullessaan uusia toimintoja. Testaa rohkeasti uusia ja vanhoja ominaisuuksia!

Huomioi myös isot muutokset kanavan kehityksessä

Meta ilmoitti elokuussa 2023, että se antaa eurooppalaiselle mahdollisuuden kieltäytyä käyttäytymismainonnan seurannasta. Aikataulu on monista tekijöistä johtuen epämääräinen, mutta muutoksia on tiedossa ilmeisesti loppuvuonna 2023.Jos käyttäjät EU:ssa eivät anna suostumustaan markkinoinnille, tämä voi luonnollisesti vaikuttaa mainonnan tehokkuuteen alustalla. Tilannetta kannattaa seurailla omassakin markkinoinnissa.

Jos haluat helposti pysyä kärryillä tärkeistä alalla tapahtuvista muutoksista, tilaa Digital Marketing Weekly, viikottainen kooste tärkeimmistä uutisista linkkeineen ja analyyseineen, suoraan sähköpostiisi.

Haluatko pysyä perässä digitaalisen markkinoinnin kehityksessä?

Tilaa Digital Marketing Weekly