Looker Studio -markkinointidashboardin rakentamisen vinkit

Markkinointidatan määrän eksponentiaalinen kasvu on muokannut markkinoinnin raportointia ja resursointia viime vuosikymmenen aikana. Samalla kuitenkin tiukentuneen yksityisyydensuojan megatrendi on viime vuosina puhuttanut ja aiheuttanut haasteita datan keräämiselle, luotettavuudelle ja laadulle sitoen raportointia entistä enemmän alustojen sisäisiin ekosysteemeihin (ns. ”Mustat laatikot”). 

Näiden tekijöiden valossa markkinoinnin raportointi on noussut entistä kriittisempään rooliin yritysten menestyksessä ja sen arvioinnissa. Laadukasta markkinointia ei voi toteuttaa ilman laadukasta raportointia. Kuinka seuranta voidaan sitten varmistaa, vieläpä niin, että tieto olisi helposti saatavilla yhdessä paikassa, ymmärrettävässä muodossa? 

Keskitetty markkinoinnin seurantadashboard on yksi vaihtoehto tähän – tässä kirjoituksessa käyn läpi tärkeitä tekijöitä sekä käytännön vinkkejä ja best practiseja seurantadashboardin rakentamiseksi Googlen Looker Studio -alustalla.

Lähde liikkeelle tavoitteista: Mitä halutaan mitata?

Markkinoinnin tavoitteet ja niille asetetut avainlukumittarit (KPI; Key Performance Indicator) määrittävät, mitä markkinoinnissa tulee ensisijaisesti mitata. Tavoitteiden ja mittarien määrittelyyn kannattaa käyttää aikaa ja panostusta, sillä ne ovat keskeisessä roolissa markkinoinnin kehityksessä ja menestyksen arvioinnissa.

Mittareiden valinnassa on syytä ottaa myös huomioon, miten, mistä ja kuinka luotettavasti sitä voidaan seurata. KPI:ksi ei kannata valita sellaista mittaria, jota ei pystytä luotettavasti mittaamaan.

Lue lisää tavoitteista ja mittareista >

Valikoi kanavat ja datalähteet

Verkkosivujen lisäksi on syytä miettiä, mitkä markkinointikanavat ovat yritykselle keskeisiä, ja mitä kaikkea dataa halutaan tuoda seurantaan. Luonnollinen valinta on rakentaa seuranta verkkosivujen lisäksi kaikista niistä kanavista, joissa tehdään aktiivista markkinointia. Voit myös valita, halutaanko pelkästään maksetun mainonnan tilastot vai myös esimerkiksi orgaanisen sosiaalisen median tai hakukoneiden tilastot mukaan seurantaan.

Liitä kanavat ja varmista ekosysteemin toimivuus

Googlen palvelut (Google Ads, GA4, Search Console, Google Sheets jne.) saa liitettyä Looker Studioon suoraan. Muiden kanavien, kuten esimerkiksi Facebookin tai LinkedInin liittäminen vaatii kolmannen osapuolen connectorin, jotka ovat yleensä maksullisia. Esimerkiksi Supermetrics tarjoaa connectorit kaikille yleisimmille markkinointialustoille sekä esimerkiksi CRM-järjestelmille. Jotkin palvelut, kuten esimerkiksi Dealfront (ex-Leadfeeder) tarjoavat lisäksi omia connectorejaan.

Tässä vaiheessa on syytä määrittää tarkkaan, mitä halutaan mitata ja mitä siitä ollaan valmiita maksamaan. Hyvästä datasta kannattaa maksaa, mutta kaikkea ei ole järkeä ostaa ainakaan ensin, ennen kuin on todennettu, onko kanavassa ylipäänsä potentiaalia tai voidaanko dataa siirtää jollain toisella keinolla. Monesti yksinkertainen tapa on tuoda data manuaalisesti esimerkiksi kuukausittain Google Sheetille, josta tärkeimmät mittarit saadaan kohtalaisen vaivattomasti dashille ilman lisäkustannuksia. Näin saadaan näkyville myös mitä tahansa muuta dataa, esimerkiksi myynnin mittareita, ilman työläitä ja kalliita integraatioita.

Määritä tärkeimmät näkymät omille välilehdilleen

Tyypillisesti itse käytämme esimerkiksi seuraavanlaista jaottelua dashboardin välilehdillä:

  1. Yleisnäkymä
  2. Liikenne ja lähteet
  3. Liidit/konversiot ja -hinta
  4. Historiallinen kehitys
  5. Markkinointikanavat 1 (esim. somemarkkinointi)
  6. Markkinointikanavat 2 (esim. hakukonemarkkinointi)
  7. Viikko-/kuukausiraportointipohja

Jokaiselle sivulle on syytä määritellä tarkasteltava oletusaikaväli erikseen perustuen siihen, tarkastellaanko ko. mittareita esimerkiksi kuukausitasolla (=edeltävä kuukausi) vai viikkotasolla (=edeltävä viikko). Joitain mittareita, kuten historiallista liidimäärien/liikenteen kehitystä tai orgaanisten brändihakujen kehitystä, voi olla paras tarkastella jopa kvartaaleittain.

Valikoi ja visualisoi

Mitä dataa näytetään tai jätetään näyttämättä, ja miten se visualisoidaan, ovat tärkeimpiä valintoja dashboardin rakennuksessa. Mieti aina, kenelle mittarit on tarkoitettu, ja presentoi kuvaajat sen mukaisesti. 

Suosi yksinkertaista visualisointia ja käytä monipuolisesti eri kuvaajatyyppejä kuvastamaan kehitystrendejä (viiva- ja pylväsdiagrammit), syvällisempää tietoa (taulukot, pie-chartit, kartat) sekä avainlukumittarien muutosta vertailuajankohdasta (scorecard-luvut).

Hyödynnä monipuolisia ominaisuuksia

Filtterien ja päivämäärävalitsimien avulla voit luoda erilaisia näkymiä samankin sivun sisälle. On kuitenkin suositeltavaa käyttää enintään kahta eri näkymää, esimerkiksi tarkasteltavaa aikaväliä, yhdellä sivulla. Pysyäkseen käyttäjälle mahdollisimman selkeänä, nämä on hyvä erottaa esimerkiksi eri väreillä.

Yksinkertaisiin kuvaajiin on mahdollisuutta tuoda syvyyttä myös käyttämällä valinnaisia dimensioita ja metriikoita (drill-down dimensions- ja optional metrics -ominaisuudet). Tämä mahdollistaa ylätason dashboardin pitämisen selkeänä ja yksinkertaisena, mutta samalla sen hyödyntämisen myös syvällisempään analysointiin tarkastelemalla eri muuttujia.

Skaalaa, hyödynnä ja opi

Dashboardin rakentaminen on laji, jossa kehittyy vain tekemällä. Ota siis rohkeasti hommasta kiinni, liitä omat datalähteet tai käytä Looker Studion sample-dataa, ja ala kokeilemaan. Kehittäjiltä löytyy valtavasti valmiita mallipohjia tai templateja, joista voi ottaa oppia tai käyttää sellaisenaan. Tärkeintä on, että luot itseäsi ja juuri sinun yritystäsi palvelevan seurannan. Jos haluat, voit napata kalenteristani suoraan maksuttoman 15 minuutin sparrauksen, niin vaihdetaan ajatuksia ja vinkkejä seurannan rakentamiseksi!

Haluatko pysyä perässä digitaalisen markkinoinnin kehityksessä?

Tilaa Digital Marketing Weekly