Automaatiot apuna markkinoinnin ja myynnin prosesseissa

Nykyään sekä myynti- että markkinointiprosessit ovat usein yhä monimutkaisempia. Vaiheita saattaa olla useita, ja ne voivat kohdata monessakin kohdassa eri prosessien välillä. Se, miten asiakkaat tai prospektit näissä prosesseissa liikkuvat, tapahtuu usein automaatioiden avulla.

Automaatioita on eri tyyppisiä ja ovat hieman alustariippuvaisia. Jokaisella markkinointialustalla ei ole mahdollista tehdä samoja automaatioita. Tavallisesti tämä johtuu siitä, että käytettävissä olevat tietueet ovat erilaisia.

Sisäiset automaatiot pitävät datan järjestyksessä

Myynnin ja markkinoinnin automaatiot voidaan jakaa karkeasti kahteen eri kategoriaan: sisäisiin ja ulospäin suuntautuviin. Sisäiset automaatiot voidaan jakaa edelleen kahteen alakategoriaan, ilmoituksiin sekä tietojen liikkumiseen. 

Ilmoitusautomaatiot ovat ehkä yksinkertaisimpia. Niissä halutun tapahtuman jälkeen lähetetään ilmoitus halutulle henkilölle. Usein tämä tapahtuu sähköpostitse, mutta voi olla mahdollista toteuttaa myös esimerkiksi integraatioiden avulla keskustelusovelluksiin. Voi olla myös mahdollista, että henkilö saa ilmoituksen järjestelmän sisällä. 

Otetaan esimerkki: CRM:ssä halutaan automatisoida uusien liidien syntyminen järjestelmään. Tästä halutaan lisäksi ilmoitus uusista liideistä vastaavan henkilön sähköpostilaatikkoon. Kyseinen automaatio on alustasta riippuen varsin yksinkertainen toteuttaa. Se voisi koostua kahdesta osasta, joista ensimmäisessä syötteenä tulisi lomakkeen lähetys ja sen tietojen perusteella voidaan tuoda liidi järjestelmään. Sen lisäksi tarvitaan ilmoitus liidin omistajalle vaikkapa sähköpostitse.

Oheisessa esimerkissä mainittiin lisäksi liidien järjestelmään syntymisen automatisointi, joka on erityyppinen, vaikkakin sisäinen, automaatio. Tämä on toinen esimerkki varsin käyttökelpoisesta automaatiosta; kun esimerkiksi verkkosivujen vierailija lähettää liidimagneetin lomakkeen, voidaan hänen antamiensa tietojen perusteella luoda uusi liidi järjestelmään automaattisesti. Tähän on useissa tapauksissa mahdollista lisätä muitakin toiminnallisuuksia, kuten uuden henkilön lisääminen tai olemassaolevien tietojen päivittyminen.

Usein automaatiot vaativat jonkinlaisen syötteen käynnistyäkseen, esimerkiksi edellämainitunlomakkeen lähetyksen. Syöte voi olla kuitenkin lähes mitä tahansa, esimerkiksi tietty päivämäärä, x päivän viive, henkilön tekemä uusi toiminto tai joku muu vastaava.

Digital Marketing Weeklyn tilausautomaation ensimmäiset vaiheet

Aboadilla sisäisiä automaatioita käytetään sekä myynnissä että markkinoinnissa. Esimerkiksi tapaamisten varauksista sekä Digital Marketing Weelyn tilauksista saamme ilmoitukset Slackiin. Osassa näistä automaatioista olemme käyttäneet Zapier-palvelua, jonka avulla on saatu yhdistettyä toisiinsa palvelut, joita muuten ei ole mahdollista yhdistää.

Automaatioilla kosketus kävijöihin

Automaatioita voi toki käyttää myös ulospäin suuntautuvaan viestintään. Aboadilla monimutkaisin automaatiomme liittyy asiakkaiden onboardaamiseen. Kun asiakas allekirjoittaa sopimuksen kanssamme, hänet lisätään automaatioon, joka mm. lähettää sähköpostitse linkkejä, kyselylomakkeita sekä lisätietoa yhteistyön alkamisesta. 

Yleisin automaatio on varmasti uusien blogiartikkelien julkaisun jälkeen lähetettävä sähköpostiviesti tilaajille.Se on periaatteessa yksinkertainen automaatio, mutta siitä voi tehdä kuinka monimutkaisen vain. Automaation laukaisevan syötteen ei tarvitse olla pelkästään uuden artikkelin julkaisu. 

Pelkät sähköpostiviesteihin perustuvat automaatiot ovat käyttökelpoisia, mutta nykypäivänä voimme mennä pidemmälle. Sähköpostien sijaan voi käyttää muitakin viestintäkanavia, kuten pikaviestinsovelluksia. Lisäksi nykyteknologia mahdollistaa verkkosivujen personoinnin, ja siinä automaatioita on mahdollista hyödyntää tehokkaastikin.
Erityisesti markkinointitarkoituksiin käytettävien automaatioiden kanssa on kuitenkin oltava tarkkana. Liian selvät ja huonosti rakennetut automaatiot saattavat tuottaa toivottua päinvastaisen lopputuloksen. Liian innokas viestintä automaatioiden avulla on varsin helppoa, ja onkin syytä pitää järki mukana.

Lue myös:

12 tapaa toteuttaa markkinoinnin automaatiota

Haluatko pysyä perässä digitaalisen markkinoinnin kehityksessä?

Tilaa Digital Marketing Weekly