Mainossuunnittelun 7 vaihetta

Mainosten tekeminen tai niiden uusiminen voi tuntua hankalalta. Mistä aloittaa, mitä pitää ottaa huomioon ja mistä löytää ideoita? Samat haasteet ovat vastassa jokaisella, on vain kyse siitä, millä tavalla niistä selviää. Tätä helpottamaan olen laatinut listan vaiheista, jotka itse käyn läpi mainoksia suunnitellessa. 

Aina kaikkia vaiheita ei tarvita, jos esimerkiksi kyseessä on vain päivitetty versio vanhasta mainoksesta seuraavaa testauskierrosta varten. Joskus vaiheet tulee käytyä läpi nopeammin, ja joskus aikaa saattaa kulua reilusti enemmän kuin normaalisti. Myös käytettävä markkinointialusta vaikuttaa tähän jonkin verran. Alla olevan listan onkin tarkoitus olla yleispätevä, ja muuttujia saattaa olla paljonkin.

Mainossuunnittelua tehdessä kannattaa pitää mielessä, että mahdollisuuksia tehdä samalla A/B-testausta on runsaasti. Lue vinkit aiemmasta blogistamme.

1. Tavoitteiden määritys

Kaikki alkaa tavoitteiden määrittämisestä. Onko mainoksilla tarkoitus ajaa liikennettä nettisivuille, kerätä yhteydenottoja lomakkeen kautta tai hankkia lisää sovelluslatauksia?

Lähtökohtaisesti tavoitteet pitäisi olla määritetty jo mainosten suunnitteluvaihetta ennen, mutta joissakin tapauksissa voi olla paikallaan käyttää mainoksessa kampanjasta poikkeavaa tavoitetta.

2. Tutkimustyö

Tutkimustyön tekeminen on ensimmäinen konkreettinen vaihe mainoksen suunnittelussa. Tutkimus voi pitää sisällään vaikkapa kilpailija- tai avainsanatutkimusta riippuen mainosalustasta ja kampanjasta. Kaikissa tapauksissa on kuitenkin hyvä tehdä jonkinlainen pikainen analyysi halutusta mainosteemasta.

Tutkimuksen tekemiseen on olemassa aputyökaluja, kuten Googlen Keyword Planner avainsanatutkimusta helpottamaan tai SEO-työkalut kilpailijoiden ja näkyvyyden tutkimiseen ylipäätään. Kannattaa kuitenkin muistaa, että lähes kaiken voi tehdä myös ilman maksullisia työkaluja, vaikkakaan ei välttämättä yhtä tehokkaasti tai monipuolisesti.

3. Kohdeyleisön määritys

Yleensä kohdeyleisö alkaa määrittyä jo tutkimusvaiheessa. Joskus yleisö voi olla määritetty jo etukäteen, mutta tässä vaiheessa on hyvä käydä kohdeyleisöt läpi kriittisesti ja arvioida, tarvitseeko niitä tarkentaa tai muuttaa.

Jos et ole varma, minkälaisia kohdeyleisöjä valitsemallesi markkinointialustalle voi tehdä, on hyvä tutkia vaihtoehdot etukäteen. Joskus mahdollisuudet eivät ole aivan selkeitä, mutta yleensä niihin löytyy jonkinlainen ohje tai hakemisto.

Kohdeyleisöjen tekemiseen ei toistaiseksi ole taikatemppuja, vaan eri mahdollisuudet on jossakin määrin vain tiedettävä ja selvitettävä itse. Yleensä mainosyhtiöt, kuten Google ja Meta, haluavat tarjota omia mustia laatikkojaan kohdistamisen sijaan, mutta on kannattavaa muistaa, että nämä yritykset tekevät samalla tavalla bisnestä kuin sinäkin. Heille tämä on tulonlähde, ja mitä enemmän mainoksia näytetään ja niitä klikataan sen enemmän he tekevät tulosta.

4. Luovan sisällön tekeminen

Ehkä suuritöisin vaihe on sisällön tekeminen. Mainostyypistä riippuen se voi sisältää tekstiä, videota tai kuvia. Tekstityyppiset mainokset saattavat olla helpoimpia ja nopeimpia saada tuotettua, mutta mainostyyppi kannattaa ehdottomasti valita tavoitteiden perusteella. 

Mainosten tekemiseen on olemassa useita eri työkaluja, jotka nopeuttavat ja helpottavat niiden tekemistä. Yksinkertaisimmillaan kyse voi olla taulukosta (Excel, Sheets), jonka avulla tekstityyppisiä mainoksia on helppo suunnitella. Tätä mekin käytämme jatkuvasti sen nopeuden ja helppouden vuoksi, sillä muutenkin käytämme taulukoita erittäin ahkerasti. 

Myös kuva- eli bannerimainosten tekemiseen löytyy työtä helpottavia työkaluja. Esimerkiksi Bannersnack-palvelulla voi luoda samanaikaisesti eri kokoisia mainosbannereita useita eri mainosalustoja varten.

Koska tekoälyä on alettu hyödyntää entistä näkyvämmin, on myös mainosten suunnitteluun olemassa useita eri ratkaisuja. Suurin osa tekoälyä hyödyntävistä työkaluista liittyy toistaiseksi tekstiin, mutta on jo olemassa joitakin työkaluja myös visuaalisen puolen suunnitteluun.

5. Seurantalinkkien tekeminen

Mainoksista saatavaa dataa ei pidä väheksyä tai sivuuttaa, sillä varsinaisen tavoitteen mahdollisen täyttymisen ohella markkinointidata on ainoa asia, mitä mainoskampanjasta jää käteen. Seurantalinkkien tekemiseen on olemassa erilaisia työkaluja, vaikka niitä ei välttämättä tarvitakaan. Seurantalinkit eivät myöskään ole aivan välttämättömiä, mutta helpottavat kerätyn tiedon jäsentämistä erityisesti monikanavaisissa kampanjoissa.

Monella eri mainosalustalla on omia työkalujaan ja käytäntöjään seurantalinkkien tekemiseen, joten mahdollisuudet saattavat hieman vaihdella alustasta riippuen. Yleensä on kuitenkin mahdollista käyttää UTM-tägejä, mikä yhtenäistää seurannan järjestämistä. Yksinkertaisin työkalu tähänkin on jälleen kerran taulukko (Excel, Sheets), mitä myös me käytämme muokattavuuden, jaettavuuden ja nopeuden vuoksi.

6. Kanavan asetusten määritykset

Kun mainosten linkit, sisällöt ja yleisöt ovat valmiit on aika viedä valmiit tuotokset mainosalustalle kampanjoiksi ja mainoksiksi. Eri alustat vaativat hiukan erilaisen rakenteen, esimerkiksi Meta ja Google käsittelevät kampanjoita vähän eri tavalla, mutta periaate kaikissa on kuitenkin sama.

Erilaiset asetukset kannattaa tarkistaa jo kampanjan luontivaiheessa, jotta ne eivät jää tekemättä. Oletko muistanut asettaa oikean kohdeyleisön ja rajauksen kampanjaan? Onko joitakin maantieteellisiä alueita, joilla et halua mainosten näkyvän? On myös tärkeää muistaa asettaa kampanjan budjetti sekä mahdollinen klikkauksen/konversion maksimihinta. Halutessasi voit asettaa myös rajauksia mainosnäyttöjen määrälle käyttäjää kohti. Jos kampanjan pitää päättyä tiettynä päivänä kannattaa myös se asettaa heti.

7. Mainoksen launch ja raportointi

Pelkästään käynnistä-nappulan painaminen ei ole riittävä toimenpide tehokkaaseen markkinointiin. Mainosten ja kampanjoiden suorituskykyä on seurattava, jotta sitä voidaan optimoida toimimaan paremmin. Saattaa olla, että näkyvyyteen pitää asettaa lisää rajoituksia, tai kohdeyleisöä pitäisikin laajentaa. 

Vähimmällä vaivalla pääsee tarkastelemalla suorituskykyä mainosalustan analytiikan avulla. Se voi kuitenkin joskus olla työlästä, sillä tietoa on tarjolla valtava määrä. Yksi mahdollisuus tämän selättämiseen on käyttää jotakin erillistä raportointityökalua, kuten Looker Studio,  mutta markkinointidashboardin rakentaminen voi olla työlästä. Paras lähtökohta on opetella käytettyjen mainosalustojen analytiikkaraporttien käyttö, ja sen jälkeen arvioida, pitäisikö raportointia kehittää.

Mitä seuraavaksi?

Seuranta on erittäin tärkeää, mutta niin on myös se, etteivät mainokset jää vuosiksi pyörimään ilman minkäänlaisia toimenpiteitä. Kampanjoita on aina vähintään seurattava, ja luonnollisesti suorituskyvyn optimointi tulee säästämään myös rahaa, joten senkin tekeminen on suositeltavaa.

Kaikkea ei tarvitse tehdä itse, vaan kumppanin käyttö on varsin sallittua. Mitä monimutkaisempi kampanja, sen enemmän sen työstäminen, seuraaminen, optimointi ja raportointi vaativat sekä aikaa että osaamista. Jos mietit monikanavaisen kampanjan tai koko mainonnan operoinnin järjestämistä, varaa meiltä maksuton sparrausaika.

Haluatko pysyä perässä digitaalisen markkinoinnin kehityksessä?

Tilaa Digital Marketing Weekly