Minkälainen markkinoija sinä olet? Tunnista 5 markkinoinnin ammattilaisen perustyyppiä

Erilaisissa yrityksissä ja rooleissa toimii lukuisia erityyppisiä markkinoijia, joilla jokaisella on omat vahvuutensa ja osaamisalueensa. Tähän kirjoitukseen on koostettu viisi ehkä tunnistettavinta tai yleisintä perustyyppiä, joihin markkinoijan on helppo samaistua. Älä kuitenkaan anna luettelon hämätä – sen ei ole tarkoitus toimia kaikenselittävänä mallina tai lokeroida markkinoinnin ammattilaisten osaamista, vaan pikemmin hahmottaa missä rooleissa ja tehtävissä eri tyyppisten markkinoijien vahvuudet ovat!

Spesialisti

Spesialisti on oman osaamisalueensa huippuasiantuntija, tai sellaiseksi pyrkivä. Hän keskittää kaiken huomionsa ja ammattitaitonsa esimerkiksi tietyn kanavan, teknologian tai osa-alueen kehittämiseksi. Spesialisti työskentelee päivittäin saman aiheen parissa ja pyrkii kouluttautumaan ja kehittymään esimerkiksi seuraamalla alan medioita ollakseen kartalla aina viimeisimmistä uusista ominaisuuksista ja mahdollisuuksista ennen muita.

Spesialistit työllistyvät usein markkinointi- tai mainostoimistoihin sekä isompiin yrityksiin, joissa yksittäisen kanavan operoinnissa riittää työnsarkaa. Tyypillisiä osaamisalueita ovat esimerkiksi Google/SEM-markkinointi, Facebook/Meta- tai somemarkkinointi ja SEO sekä sisällöntuotanto.

Luova

Jokainen markkinoija tarvitsee ripauksen luovuutta, mutta luovana tekijänä identifioituvat markkinoijat elävät yleensä toisessa todellisuudessa. Hän saattaa toimia designerina, graafikkona, video-, kuva, tai tekstisisällön tuottajana, käyttöliittymäsuunnittelijana tai muussa roolissa, joka keskeisesti koostuu erilaisten sisältöformaattien luovasta suunnittelusta ja toteutuksesta.

Mainostoimistoissa on tyypillisesti AD tai muu luova johtaja, sekä toimistopuolella usein graafikot ja graafiset suunnittelijat, jotka vastaaavat visuaalisten materiaalien, kuten mainosmateriaalien ja nettisivujen toteutuksesta. Myös isompien yritysten inhouse-tiimeissä on tilaa erilaisille luoville tekijöille etenkin, jos osaamista löytyy myös taktisen toteutuksen puolelta.

Analyytikko

Analyytikko elää datasta. Siinä missä spesialistit tai luovat markkinoijat keskittyvät toteutukseen, analyytikko perkaa mieluiten läpi tilastoja, statistiikkaa ja analytiikkaa arvioiden eri toimenpiteiden vaikutusta, onnistumista ja etsien kehityskohtia. Analyytikko ei pärjää ilman exceliä, ja todennäköisesti hänen kiinnostuksen ja osaamisen kohteisiinsa kuuluu tilastotieto, teknologia, matematiikka, psykologia ja muut seurantaan sekä ihmisten käyttäytymiseen liittyvät teemat. Hyvällä analyytikolla on myös näkemystä datan lisäksi siitä, miten raportointi visualisoidaan ymmärrettävään muotoon ja kuinka siitä voidaan tehdä liiketoimintaa edistäviä johtopäätöksiä.

Kuten myös luovuutta, jokainen moderni markkinoija tarvitsee osansa analyytikkoa. Puhtaasti analyytikon rooleja löytyy kuitenkin isommista markkinoinnin alan toimistoista sekä suurempien yritysten markkinointitiimeistä erityisesti silloin, kun toimitaan B2C-segmentissä, analysoitavaa dataa on paljon ja se on keskeisessä osassa liiketoiminnan menestystä (esim. verkkokaupat).

Strategisti

Strategisti on suunnannäyttäjä, joka katsoo tulevaan. Hän ei pyri sinne, missä muut jo ovat, vaan yrittää tähyillä paikkoihin, jossa muut eivät ole vielä olleet. Hyvä strategisti on myös visionääri, suunnannäyttäjä, joka toiminnallaan luo trendejä välittämättä alan normeista tai muiden epäonnistumisista. Ennen kaikkea strategisti ymmärtää kokonaisuutta, liiketoimintaa, markkinoiden käyttäytymistä sekä trendejä, ja osaa suhteuttaa toimenpiteet niiden mukaisesti. Strategistilla on myös oltava luovuutta, mutta se näkyy toisella tavalla, isommassa mittakaavassa, kuin luovan markkinoijan osalta.

Strategistin löytää useimmin johtoryhmästä, markkinoinnin johdosta tai konsultin roolista. Kokemusvuodet näyttelevät tiettyä roolia hänen uskottavuudessaan, mutta ennen kaikkea jatkuva itsensä kehittäminen, opiskelu, hyvät viestintä- ja johtamistaidot sekä oma-aloitteinen ajattelu auttavat häntä erottumaan edukseen muista.

T-mallin markkinoija (generalisti)

Siinä missä spesialistin osaaminen on syvää, mutta rajautuu tarkasti tiettyyn osa-alueeseen, T-mallin markkinoijan osaamispohja on leveämpi. Hän omaa kykyä ymmärtää eri toimintoja laaja-alaisesti ja nitoa niitä osaksi kokonaisuutta. Generalisti on paljon käytetty termi, joka kuvaa myös hyvin tätä markkinoijan tyyppiä: yhteen asiaan uppoutuminen ei ole kokonaisuuden kannalta niin merkittävää kuin laajempi ymmärrys läpi eri toimintojen. Tätä ei pidä kuitenkaan yhdistää laiskuuteen, sillä T-mallin markkinoijan on jatkuvasti ylläpidettävä osaamistaan eri osa-alueista ja oltava jatkuvasti valmis syventymään niihin aina tarpeen tullen. Hyvä T-mallin markkinoija ymmärtää myös liiketoimintaa kokonaisuutena, ja omaa ainakin jossain määrin ominaisuuksia kaikilta edellä mainituilta markkinoinnin perustyypeiltä. 

T-mallin markkinoija ei omaa kykyä toimia esimerkiksi täysiverisenä analyytikkona tai strategistina, mutta ymmärtää niiden pääpiirteitä. Näin ollen T-mallin markkinoija tunnistaa omat osaamisensa rajat ja on esimerkiksi erinomainen markkinoinnin palveluiden ostaja. Ehkä siksi tätä markkinoinjan tyyppiä tapaakin useimmin markkinointipäälliköinä sekä muissa markkinoinnin johtotehtävissä niin pienemmissä kuin suuremmissakin yrityksissä. Myös palvelumuotoisen markkinoinnin (MaaS) periaatteet nojaavat pitkälti T-mallin asiantuntijuuteen, jossa osaaminen tuodaan rekrytoinnin sijaan tarpeeseen räätälöidyn, proaktiivisen tiimin muodossa.

Löysitkö joukosta itseesi sopivan kuvauksen? Entä jäikö joku mielestäsi puuttumaan?

Haluatko pysyä perässä digitaalisen markkinoinnin kehityksessä?

Tilaa Digital Marketing Weekly