Dataohjattu asiakashankinta

Kuinka siirtyä vanhasta lineaarisesta mallista moderniin 360-asteiseen asiakashankintaan?

Webinaarissa käymme läpi datan keräämisen perusteet markkinointi- ja myyntiprosessista, sekä kuinka se valjastetaan tehokkaasti hyötykäyttöön monikanavaisen B2B-asiakashankinnan tueksi. Tavoitteena on tarjota näkökulmia, työkaluja ja ideoita oman myyntiprosessisi kehittämiseksi, sekä konkreettisia käytännön esimerkkejä todelliseen dataan pohjautuen.

1. Asiakashankinnan prosessi

Kuinka eri myynti- ja markkinointiprosessin malleja voidaan havainnollistaa ja miten niitä hyödynnetään 360-asiakashankinnan prosessin määrittelyssä:

 • Lineaarinen myyntiprosessi
 • Lead gen rikottu kokonaisuus ja portfoliomalli
 • Lineaarisesta mallista 360-malliin

2. Datan määrittely

Millaista dataa eri lähteistä on saatavilla ja kuinka sitä tulee käsitellä:

 • Kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen
  • Määrällinen data: tilastot, KPIt
  • Laadullinen data: käyttäytyminen
 • Tunnistedata/henkilötiedot
  • Yritystiedot
  • Demo- ja geografia
  • Henkilötiedot (email, nimi, titteli jne.)

3. Datan kerääminen

Kuinka dataa kerätään, ja mitä eri datalähteitä on käytettävissä:

 • Markkinoinnin data
  • Digitaalisen markkinoinnin ekosysteemi
  • Markkinointikanavat
  • Verkkosivut
 • Myynnin data
  • Kvantitatiivinen soittodata
  • Kvalitatiivinen soittodata
  • Kohdennusdata

4. Analysointi

Mitä datan analysoinnissa tulee ottaa huomioon, ja millä tekijöillä siitä saadaan paras hyöty irti:

 • Visuaalinen mittaristo helpottamaan analysointia
 • Kohderyhmäymmärrys
 • Optimointi
 • Datasta vauhtia myyntiin

5. Prosessi: datan valjastaminen hyötykäyttöön

Kuinka datasta saadaan aikaan tietoa, ja miten se hyödynnetään tehokkaan asiakashankinnan prosessin aikaansaamiseksi:

 • Kohdennus
 • Analysointi ja optimointi
 • Datan kerääminen
 • Datan jalostus
 • Data käyttöön
 • Monitorointi ja hoivaaminen

6. Case study

SaaS-yrityksen ABM-kohderyhmien aktivointi ja kysynnän luonti monikanavaisen markkinoinnin ja myynnin kontaktoinnin keinoin. 

 • Kohdennettu LinkedIn-markkinointi ABM-kohderyhmille
 • Automatisoidut sähköpostien lähetyssekvenssit päättäjille ennen soittoa
 • Lämpimien liidien tunnistaminen ja analysointi dataan perustuen kontaktoinnin priorisoimiseksi
 • Kohderyhmän kontaktointi puhelimitse
 • Laadullistettujen myyntitapaamisten buukkaaminen suoraan kalenteriin potentiaalisten asiakasyritysten päättäjien kanssa

92,6% kohdeyrityksistä tavoitettu kohdennetusti LinkedIn-markkinoinnilla

47% läpiviedyistä puheluista oikean päättäjän kanssa johti tapaamiseen

+76% kaikkien lähteneiden puheluiden onnistumisprosentin kasvu

Ilmoittaudu webinaariin >

Demand Generation 360° on modernin asiakashankinnan kokonaispalvelu, joka syntynyt kahden kannuksensa ansainneen toimijan yhdistäessä voimansa. DG360-palvelukokonaisuuden ensimmäiset pilotit käynnistyivät alkuvuonna 2023. Alustavat tulokset ylittivät odotukset ja paransivat asiakasyritysten kasvun mahdollisuuksia niin tunnettuuden kehityksen, myyntiputken alkupään volyymin ja liidihankinnan kuin liidikannan hyödyntämisen ja tuloksellisuudenkin näkökulmista. Tulosten rohkaisemana yhteistä tarjoamaa on kehitetty ja viilattu edelleen palvelemaan entistä paremmin eri vaiheissa olevien B2B-kasvuyritysten kasvutavoitteita. Lue lisää palvelusta: www.demandgeneration360.fi

Haluatko pysyä perässä digitaalisen markkinoinnin kehityksessä?

Tilaa Digital Marketing Weekly