LinkedIn markkinointialustana – viimeisimmät ja tulevat kehityssuunnat 2021-2022

LinkedIn on ollut monen suomalaisen B2B-yrityksen taktisen markkinoinnin selkäranka 2010-luvulla, ja mekin olemme useissa kirjoituksissamme käsitelleet sen ominaisuuksia. LinkedInin asemointi sosiaalisen median kentässä on selvästi monia kilpailijoitaan konservatiivisempi, muttei sekään voi jäädä, eikä olekaan jäänyt, täysin kehityksen kelkasta. Siinä, missä LinkedIn voi olla kilpailijoitaan hitaampi julkaisemaan uusia ominaisuuksia, vaikuttavat sen käyttöön ja toimivuuteen oleellisesti vallitsevat B2B-markkinoinnin ja viestinnän globaalit trendit. Tässä kirjoituksessa pyrimme maalaamaan tämän hetkisistä ja tulevaisuuden kehityssuunnista tärkeimmät ennakoivan B2B-markkinoijan käyttöön.

1. Yritysviestinnän helpottaminen ja kehittäminen

LinkedIn on vuonna 2021 toistuvasti julkaissut uusia ominaisuuksia, jotka helpottavat viestintää yrityksen tilin kautta. Samaan aikaan, kun yksityisen sosiaalisen median ominaisuudet (kuten Stories) eivät ole menestyneet alustalla, on LinkedIn siirtänyt painopistettä yritysten viestinnän helpottamiseksi ja kehittämiseksi.

B2B-sisältömarkkinoinnin ja ajatusjohtajuuden trendit ohjailevat kehitystä

LinkedInin julkaisemien tilastojen mukaan pandemia-aika on aiheuttanut ylikuumentumista B2B-sisältömarkkinoinnin kentällä. Eksponentiaalisesti pakon edessä kasvanut markkinointiviestinnän määrä on heikentänyt sen koettua laatua selvästi. Samalla kuitenkin yrityksissä on alettu panostaa enemmän sisältömarkkinointiin, mikä näkyy alati kasvavina markkinointibudjetteina myös tulevana vuonna. Kilpailun kiristyessä laadukkaimmat, kekseliäimmät, kiinnostavimmat ja parhaiten kohdistetut sisällöt tulevat nostamaan merkitystään yritysten menestystekijöinä myös jatkossa.

Yksityisyydensuojan kehitys

Vaikkei LinkedIn reagoinutkaan Facebookin tapaan näyttävästi Applen iOS 14 -päivitykseen, ei sekään ole immuuni markkinointimaailmaa ajavan yksityisyydensuojan kehityksen megatrendin vaikutuksille. Toisaalta vaikutusten voidaan nähdä olevan kilpailijoita pienempiä B2B-markkinointia koskevien väljempien säädösten vuoksi. LinkedIn ei ole myöskään niin riippuvainen koneoppimisen, mobiiliapplikaatioiden tai seurantateknologioiden kaltaisista teknisistä ominaisuuksista, kuin esimerkiksi Facebook.

2. Uusia ominaisuuksia testiin jatkuvasti

Vaikka LinkedInin perusominaisuudet ovat pysyneet kohtalaisen muuttumattomina, on se esitellyt jatkuvasti uusia ominaisuuksia käyttäjilleen vaihtelevalla menestyksellä. Tulevista kehityssuunnista on tihkunut tietoa mm. ääniominaisuuksien (vrt. Clubhouse) sekä paranneltujen koulutusominaisuuksien kehityksestä.

Muiden kanavien ominaisuudet eivät ole toimineet

LinkedIn on vahvimmillaan ammatillista viestintää ja kehitystä tukevien ominaisuuksien julkaisussa, kun samaan aikaan muiden kanavien uusia ominaisuuksia mukailevat uudistukset, stories etunenässä, ovat tehneet mahalaskuja. Käyttäjät tuntuvat selvästi haluavan ottaa pesäeroa muihin somekanaviin nähden ja ylläpitää LinkedInin vahvaa ammatillista profiilia.

3. Teknistä kehitystä mainostyökaluissa

Eniten teknisiä muutoksia on tapahtunut LinkedInin mainostyökaluissa. Uusia mainosmuotoja ja ominaisuuksia on julkaistu tiiviisti ja myös seurantaan on tullut merkittäviä uudistuksia, kuten ‘engaged organisations’ -listayleisöjen raportointi. Näiden uudistusten voi nähdä vahvistavan LinkedInin jalansijaa B2B-markkinoinnin edelläkävijänä sekä vievän kanavaa entistä enemmän Account Based Marketing -tyyppisten ratkaisujen suuntaan. Markkinoijan taktiseen työkalupakkiin onkin tarjolla jo melkoinen määrä keinoja, joita kannattaa testata riippuen yrityksen markkinoinnin tavoitteista.

LinkedInin tyyli on tehdä muutokset ensin ja raportoida jälkeenpäin

Mainostyökalun tulevat muutokset on monesti ennakoitavissa raportoinnin muutoksista jo ennen niiden varsinaista julkaisua. Varsinkin kolmannen osapuolen raportointia käyttäville (esim. Google Data Studio) jatkuvat muutokset LinkedInin raportoinnissa aiheuttavat usein päänvaivaa. Muutokset aiheuttavat hetkellisesti heikentynyttä raportointia ja suorityskykyä tietyillä osa-alueilla, mutta yleensä korjausliike tapahtuu nopeasti.

Lue lisää: LinkedIn markkinointi tiiviille niche-kohderyhmälle >

4. Vaikuttajamarkkinointi

Se, missä ‘social selling’ on terminä vallinnut LinkedInin käyttäjien keskuudessa jo vuosia, ovat vaikuttajamarkkinoinnin teemat loistaneet poissaolollaan. Koordinoidumpi vaikuttajamarkkinointi on ollut somekanavien agendalla jo jonkin aikaa ja on suorastaan ihme, ettei LinkedIn ole vielä julkaissut osaltaan päivityksiä tai ominaisuuksia tälle osa-alueelle.

Vaikuttajamarkkinoinnin kehittämisestä tullaan varmasti näkemään avauksia tulevaisuudessa

LinkedIn eroaa muista sosiaalisen median alustoista vaikuttajamarkkinoinnin kannalta merkittävästi kohderyhmänsä takia. Vaikka myös B2B-markkinoinnissa toki vaikuttajamarkkinointi on niin ikään kasvava trendi, ja yksittäiset toimijat sitä menestyksekkäästi harjoittavatkin, on se silti ajatuksellisesti mielletty enemmän kuluttajamarkkinoinnin keinoksi. LinkedIn ei voi kuitenkaan sivuuttaa aihetta, ja sillä onkin jo paljon valmiuksia, kuten tarkka kohdentaminen, luotettava maine ja alustalla jo toimivien vaikuttajien suuri määrä, tehokkaiden vaikuttajamarkkinointiratkaisujen toteuttamiseksi.

5. Maailmanpolitiikka vaikuttaa entistä enemmän toimintaan

Esimerkiksi lokakuussa 2021 LinkedIn ilmoitti yllättäen poistuvansa Kiinan markkinoilta. Muutama vuosi sitten tällainen uutinen olisi voinut olla iso pommi, mutta nykyisessä globaalissa toimintaympäristössä asia tuntuu arkipäiväiseltä olankohautukselta. Pahimmillaan vastaavat ilmoitukset, liittyivät ne sitten kanavien toimintaan tietyillä markkina-alueilla tai seuranta- tai muihin regulaatioasioihin, voivat tulla äärimmäisen lyhyellä varoitusajalla ilman ennakkovaroitusta. Lainsäätäjät ovat heränneet sosiaalisen median kanavien valtaviin vaikutuksiin ja haluavat siksi entistä enemmän hallita ja suitsia niiden toimintaa omilla markkinoillaan.

Miten varautua muutoksiin?

Tärkeintä on seurata uutisointia ja lainsäädäntöä ja pysyä ajan hermolla ainakin oman markkina-alueensa osalta. Muutoksiin on helpompi reagoida, kun niiden tuloa voi ennakoida ja niihin voi valmistautua. Lisäksi uusien ominaisuuksien käyttöönotossa kannattaa olla ensimmäisten joukossa, jotta voit saavuttaa mahdollista etua kilpailijoihin myös sitä kautta.

Pysy ajan tasalla tilaamalla digitaalisen markkinoinnin viikkokatsaus > 

Lue muita LinkedIniin liittyviä kirjoituksia:

LinkedIn-markkinointi tiiviille niche-kohderyhmälle > 
Mistä tiedät sopiiko yrityksellesi paremmin Facebook- vai LinkedIn-markkinointi >
Linkedin-videomarkkinoinnilla tarkasti kohdennettua ja kustannustehokasta tunnettuusmarkkinointia >
Mitä odottaa (ja vaatia), kun LinkedIn-mainonta alkaa? >
LinkedIn-mainonnan 5 myyttiä murrettu >

Haluatko pysyä perässä digitaalisen markkinoinnin kehityksessä?

Tilaa Digital Marketing Weekly