Strategian työkalut: Kaupallinen megatrendianalyysi strategiapäivityksen pohjana

Mitä, jos yrityksenne olisi kahden vuoden päästä kehittynyt vastaamaan täydellisesti juuri sen hetken vallitsevaan toimintaympäristöön ja maksimoi näin arvontuotantoa? Tuon mahdollistaaksesi sinun tulee ymmärtää, miltä tulevaisuus näyttää – ei arvauksilla vaan analyyseilla.

Tässä Strategian työkalut -sarjan osassa keskitymme yritystä ympäröivään maailman kehittymiseen ja ennakoimiseen. Aihetta on jo sivuttu tulevaisuussuunnittelusta puhuttaessa, mutta tässä erotellaan kyseinen työkalu omakseen.

Yrityksen strategista suuntaa analysoidessa ja kehittäessä pyöritään kahden osa-alueen ympärillä: yritys itse ja kaikki sen ympärillä. Vaikka jälkimmäistä pilkotaan usein pienemmiksi osa-alueiksi, on niitä mielestäni syytä katsoa kokonaisena ekosysteeminä, jonka osana yritys toimii. Omaan toimintaan voimme vaikuttaa täysin ja kaikkeen muuhun osin tai emme ollenkaan muuten kuin reagoimalla ja valmistautumalla.

Haluatko konsultointia oikeiden strategiatyökalujen valintaan? Nappaa vartti kalenterista ja puhutaan lisää.

Kaupallinen megatrendianalyysi tarkastelee laajasti megatrendejä

Megatrendejä seurataan yrityksissä kyllä, erityisesti omaan alaan liittyen. Kaupallinen megatrendianalyysi tarkastelee kuitenkin asiaa askelta kauempaa ottaen huomioon riittävän laajasti myös ulkoisen toimintaympäristön toimintaa. Analyysin tarkoituksena on löytää tuohon em. ulkoiseen toimintaympäristöön vaikuttavat suorat ja välilliset megatrendit, tuoda nämä lähitulevaisuuden näkymiksi ja lopulta osaksi yrityksen käytännön tekoja.

Välillisesti vaikuttavat megatrendit ovatkin tässä alleviivattavia, koska ne usein unohdetaan.

Megatrendianalyysin vaiheet

Analysointi ja tutkimustyö vaiheistetaan siten, että aluksi katsotaan suurempaa geneeristä osa-aluetta, kuten meidän organisaatiomme kohdalla digitaalisen markkinoinnin puolta, ja tätä jalostetaan kohti konkretiaa ja kontekstia.

Esimerkkinä tässä käytetään tuottamaamme digitaalisen markkinoinnin tulevaisuusraporttia.

1. Megatrendien ja vaikutusten määrittely 3-5 vuoden ajaksi

Ensimmäisessä vaiheessa on tarpeen tutkia megatrendejä, jotka vaikuttavat yrityksesi toimintaan. Näitä ovat kaikki asiat, joilla on vaikutuksia välillisesti tai välittömästi, regulaatiosta taloudelliseen kehitykseen kuin myös esimerkiksi kuluttajakäytöksen muutoksiin.

Näistä löytyy useimmiten valmiita analyysejä ja raportointeja valtiollisten ja yksityisten tutkimusorganisaatioiden tuottamina. Niitä on hyvä käyttää datalähteinä ja täydentää omalla datalla ja havainnoilla.

Esimerkiksi tulevaisuusraportissamme on tarkkailtu alalla vaikuttavia megatrendejä korona-pandemiasta datavastuullisuuteen ja teknologia-alustojen kasvavaan vertikaaliseen integraatioon.

Megatrendianalyysi viimeisimmässä Future Reportissa: Digital marketing in 2022
and the near future

2. Megatrendien yhdistely ja kontekstointi skenaarioiksi

Kun vaikuttavat megatrendit on valikoitu, on aika yhdistellä niitä ja luoda skenaarioita lähivuosien vaikutuksista. Tässä tarkoituksena on ymmärtää trendien yhteisvaikutukset ja se, mitä konkreettisia muutoksia ne tulevat saamaan aikaan toimintaympäristöösi.

Yksi mielenkiintoinen seuraus tästä on, että tulet löytämään skenaarioita, jotka megatrendien yhdistelyn jälkeen vievätkin konkreettista kehitystä oletetusta poispäin.

Esimerkiksi yksityisyyteen painottuva Private internet -megatrendi ruokkii teknologiayhtiöiden valtaa, kun siihen sekoitetaan vertikaalisen integraation megatrendi. Näin voidaan nähdä sekä se, että tulevaisuudessa alustat ovat omia saarekkeitaan, kuin myös se, että kaikki lainsäädäntö yksityisyyttä turvaamaan tulee olemaan bensaa tämän kehityksen liekkeihin. Private internet -trendi siis osin heikentää sotii omaa tavoitettaan vastaan.

Skenaarioesimerkki viimeisimmässä Future Reportissa: Digital marketing in 2022
and the near future

3. Seuraavan 3-5 vuoden strategisten toimenpiteiden suunnittelu

Kun on saatu ymmärrys siitä, miltä toimintaympäristö seuraavina vuosina näyttää, on aika luoda strategiset linjat siitä, miten yrityksesi vastaa niihin minimoiden vahinkoja ja maksimoiden voittoja. Tämä mahdollistaa tutkimustiedon varaan rakennetun strategisen suunnittelun yrityksellenne.

Esimerkkinä käytetty Future report ei ota enää tähän kantaa ja tätä tarkastelua teemme aina yrityksen johdon kanssa osana strategista suunnittelua. Kyseessä ovat analyysista liikkeelle lähtevät yrityskohtaiset toimet.

4. Seuraavan 12 kuukauden tiekartta

Suunnittelu on turhaa, jos se ei johda toimiin. Se tulee olemaan tämänkin kokonaisuuden tarkoitus. Bias pitää olla kohti toteuttamista. Tiekartta näyttää hieman erilaiselta riippuen siitä, minkälaista hyödykettä myytte ja mitä analyysin tulokset ovat paljastaneet. Pyrimme meidän tekemisessä valikoimaan tietenkin aina parhaan mallin.

5. Seuranta, analyysin kuvan kehitys ja implementointi

Horisontti elää, puhutaanpa matkan tekemisestä etäisyyden tai ajan viitekehyksessä. Strategien, tulevaisuuskuvan, kuin muidenkin vaiheiden 1-4 kohdalla seuranta on tärkeässä roolissa. Kehitystä tarkkaillaan yleensä puolesta vuodesta vuoteen kestävissä jaksoissa, jolloin tarkastellaan, onko kehitys noudattanut skenaarioita, onko muutosnopeus selkeytynyt ja onko tulevaisuuskuva muuttunut.

Omakohtaiset kokemukset megatrendianalyysin hyödyntämisestä

Megaatrendianalyysi on työkalu, jota käytän aina, kun on tarpeellista suunnitella strategiaa pidemmälle kuin seuraavaan vuoteen. Lyhyempi ajanjakso on liian lyhyt aika tämän tason suunnitteluun. Kaupallisen megatrendianalyysin nostoilla ja sen tarjoamilla konkreettisilla suuntaviivoilla tulevaisuuteen on mahdollista paremmin ymmärtää, mitä tulee tapahtumaan ja mihin suuntaan yrityksen pitää kehittyä. Liiketoimintaympäristö on usein muuttuva labyrintti, joka tulee näyttämään strategiatyön hedelmien kypsyessä merkittävästi erilaiselta kuin suunnitteluvaiheessa.

Asiakkaidemme kanssa tätä käyttäessä hyödynnämme tulevaisuusmallinnusta, johon kuuluu myös megatrendianalyysi. Siihen nostamme ja lisäämme alakohtaisia megatrendejä ja näin mahdollistamme, että tulokset ovat onnistuneita samalla, kun resursseja pitää investoida huomattavasti vähemmän verrattuna alusta asti tekemiseen.

Lue sarjan muut osat:

Blogisarja alkaa

Osa 1: T-algoritmilla biljoonayritysten kilpailuedut haltuun

Osa 2. Vallihaudoilla vahva puolustus kilpailuilla markkinoilla

Osa 3. Kuluista kasvua -malli

Osa 4. Kaupallinen megatrendianalyysi strategiapäivityksen pohjana

Varmista, että saat myös jatkossa Strategian työkalut -sarjan osat ja muut blogijulkaisut, tilaamalla blogikirjoitukset sähköpostiisi alta.

Haluatko pysyä perässä digitaalisen markkinoinnin kehityksessä?

Tilaa Digital Marketing Weekly