Strategian työkalut: T-algoritmilla biljoonayritysten kilpailuedut haltuun

Strategian työkalut -sarjan ensimmäinen työkalu on T-algoritmi. Kyseinen työkalu on pääasiassa Professori Scott Gallowayn & co vuosien aikana rakentama. Se perustuu tutkimustyöhön, jossa hän on keskittynyt selvittämään, mitkä strategiset keinot ovat aikaansaaneet moderneja biljoonamarkkina-arvon kasvuyrityksiä, jotka ovat saavuttaneet samanaikaisesti vahvaa kasvua ja nousevia katteita – poikkeuksellinen kasvuyhdistelmä.

Algoritmin peruspilarit ovat hieman eläneet sen kehittyessä, mutta tämäkin huomioiden, se on vahva työkalu peilaten kehittäjänsä pitkää ja kattavaa kokemusta sekä akatemian että liike-elämän puolella.

T-algoritmin osat

T-algoritmin osa-alueet

T-algoritmi on kokonaisuus tunnistettuja strategisia suuntaviivoja ja täten se on luotu elävästä elämästä, eikä mahonkipöydän takana teorisoiden. Tästä syystä se ei välttämättä istu aikaisempiin skeemoihisi suoraan, mutta sitä hyödyntäessäsi huomaat, kuinka se avartaa tekemistä.

T-algoritmin osat, joista osaa tai kaikkia tämän algoritmin luontiin on benchmarkattu ovat:

Visionäärinen tarinankerronta

Visionäärinen tarinankerronta on yrityksen ja/tai sen johdon kyky artikuloida rohkea visio ja tehdä toimia sen toteuttamiseksi vaikuttaen näin yrityksen eri sidosryhmiin. Yritykset, jotka tekevät tätä onnistuneesti, houkuttelevat parempaa työvoimaa, halvempaa sijoittajarahaa, tuottavia asiakkaita ja saavat nämä mukaan yhteiselle matkalle.

Vaikka yritykset ovat panostaneet tähän tulevaisuuden kuvan maalaukseen, ne kuitenkin helposti unohtavat jälkimmäisen osan strategiasta, mikä tarkoittaa edistymisen näyttämistä kohti tuota tavoitetta johdonmukaisilla teoilla.

Strategiassa onnistuneet yritykset ovatkin säännönmukaisesti kaikessa tekemisessään näyttäneet rohkean vision lunastamista muutenkin kuin pelkällä sanahelinällä.

Benjamin Button -hyödykkeet

Pilke silmäkulmassa iän karttuessa nuortuvaksi Benjamin Buttoniksi nimitetyt tuotteet ja palvelut ovat sellaisia, jotka tulevat sitä elinvoimaisemmiksi, mitä pidempään niitä käytetään ja mitä useampi niitä käyttää. Verkostovaikutukset ovat yksi esimerkki tällaisista, mutta ne kattavat vain osan kategoriasta, jonka tuotteet ja palvelut kasvavat ja paranevat, kun datan, käyttäjien tai jonkin muun tärkeän aspektin määrä kasvaa.

Teknologiatuotteet ovat helpoin esimerkki tästä, mutta eivät missään tapauksessa ainoa. Esimerkiksi Airbnb:stä tulee sitä parempi kaikille, mitä enemmän arvosteluja, kohteita ja käyttökertoja alustalla on. Analytiikka puolestaan paranee, kun dataa saadaan enemmän. 

Strategiassa onnistuneet yritykset eivät ole ainoastaan löytäneet tapaa parantaa palvelua tai tuotetta vaan myös vauhtipyörän, joka pystyy yhä enemmän toimimaan ikiliikkujan tavoin.

Ihmisten luontaisiin vaistoihin vetoaminen

Ihmisten luontoon vetoaminen on strategia, joka näkyy jokaisessa T-algoritmia hyödyntävässä organisaatiossa. Siinä yritys pystyy vetoamaan joihinkin tai kaikkiin asiakkaansa perustavalaatuisiin vaistoihin, jotka ovat olleet tärkeässä roolissa ihmisen evoluutiossa selviytymisen kannalta.

Nämä vaistoalueet voidaan jakaa karkeasti neljään osaan:

  • aivot ja järki: tahto tehdä oikeita päätöksiä ja saada vastauksia
  • sydän ja tunteet: yhteenkuuluvuus ja turvallisuuden kokeminen
  • ruuansulatus ja ravinto: tarve saada varmistus oman elon jatkuvuudelle mahdollisimman resurssitehokkaasti
  • sukupuolivietti ja perimän jatkaminen: oman statuksen nostaminen muiden silmissä ja partnerinhankinta.

Tässä hyvin onnistuneita yrityksiä löytyy sekä B2B- että B2C-puolelta eri aloilta. Ostaja tai ostajat ovat aina ihmisiä, joiden toimintaan vaikuttavat perusvaistot. Strategian käyttötapausten ilmiselvyys riippuu usein alasta ja markkinasta eli kohderyhmästä.

Ihmisen tarpeisiin vetoaminen ei ole uutta markkinoinnin tehtävissä, mutta nyt puhutaan koko yrityksen tuotteen tai palvelun strategian ytimestä.

Rundle (re-occuring revenue bundle)

Subscription-malli on todennäköisesti tuttu ja rundle on käytännössä sen ja tuotteiden bundlauksen yhdistelmä. Esimerkkinä mainittakoon Amazon Prime, josta maksat kiinteän hinnan saaden sekä videostriimauspalvelun että kaikkea nopeasta toimituksesta apteekkipalveluihin (markkinasta riippuen).

Rundleja tähdittääkin usein se, että ne sisältävät hyvin erilaisia, mutta kuitenkin samaan aihepiiriin liittyviä palveluja ja tuotteita. Suomessa rundleista hyvänä esimerkkinä toimivat työterveyspalvelut, joissa yritys maksaa työntekijöiden terveydenhuollosta kiinteän hinnan, joka sisältää kaiken fysioterapiasta työterveyteen ja leikkauksiin.

Rundlet ovatkin usein ostajalle ns. älykkyysosamäärätestejä siinä mielessä, että ne ovat selkeästi halvempia kuin osiensa summa. Yritykselle niiden tuottavuus tulee asiakasuskollisuudesta, tuottojen skaalautumisesta kuluja enemmän ja siitä että kaikki eivät käytä kaikkia rundlen osia.

Vertikaalinen integraatio

Vertikaalinen integraatio ei ole uusi työkalu, mutta tänä päivänä siitä on rakentunut merkittävä strateginen voittamisen työkalu. Siinä yritys pyrkii omistamaan mahdollisimman suuren osan loppuasiakkaalle toimitettavan hyödyn arvoketjusta.

Striimauspalvelu alkaa tekemään omaa tuotantoa muiden tuotantojen pyörittämisen sijaan. Mainoskanava ottaa verkkokaupan ominaisuuksia alustalleen. Aiemmin puolijohteita suunnitellut yritys alkaa myös tuottamaan niitä. Ja monta muuta esimerkkiä.

Vertikaalisen integraation strategian hyödyntäminen on usein turvallisempaa ohjata arvoketjussa kohti jalostamatonta muotoa kuin kohti loppuasiakasta, jos yrityksesi on jossain arvoketjun välissä. Tämä yksinkertaisesti siitä syystä, että et lähde kilpailemaan asiakkaidesi kanssa heidän omistamallaan markkinalla.

Urakiihdytin

Urakiihdytin tarkoittaa käytännössä sitä, että yrityksessäsi työskentely on ponnahduslauta uralla ja näin esimerkiksi vastavalmistuneet korkeatasoiset työntekijät ovat valmiita tulemaan entry-tason palkalla tekemään tulosta yrityksellesi.

Tähän luottavat yritykset saavat usein valikoida työntekijät kuin rusinat pullasta ja vaihtuvuus on korkeaa kolmessa vuodessa, mutta niin on myös eteneminen. Käytännössä yritys houkuttelee, validoi ja hyödyntää työelämän staroja.

Urakiihdytinstrategian käyttäminen alkuperäisessä muodossaan on vain osin mahdollista eurooppalaisessa ja erityisesti suomalaisessa työlainsäädännössä, koska yritykset eivät voi karsia alisuoriutujia samalla tavalla kuin esimerkiksi Pohjois-Amerikassa. Urakiihdytin toimii kuitenkin siltä osin, että jos yritys pääsee tilanteeseen, jossa siinä työskentelyä arvostetaan urapolun nostimena, voi se saada laadukkaan talentin kohtuulliseen hintaan.

T-algoritmin hyödyntäminen

T-algoritmin hyödyntäminen lähtee analyyseista, joissa jokaista osaa verrataan sekä omaan yritykseen että markkinoillasi olevaan kilpailukenttään. Vertailussa pyritään saamaan selville, millä tasolla oma yritys on eri strategioissa, millä tasolla ovat kilpailijat ja kuinka paljon vaihtelua näkyy alalla strategiapanostuksissa.

Tämän jälkeen analysoidaan loppuasiakkaan arvostus tuotteesi tai palvelusi eri ominaisuuksia kohtaan ja priorisoidaan strategiset tavoitteet sekä painotetaan T-algoritmin strategiat.

Lopuksi valikoidaan tärkeimmät kehitettävät strategiat algoritmista, jonka jälkeen suunnitellaan investoinnit. Yleensä tässä kohtaa sitten haetaan hyväksynnät strategisille suunnille ja tuodaan ne käytäntöön toteutustiekartan kautta.

Kokemukset T-algoritmista

Kun T-algoritmin on opetellut ja sitä pystyy käyttämään intuitiivisena osana strategista työtä, mahdollistaa se kahdenlaista lähestymistä:

  1. Pystyt pika-analyysilla tunnistamaan yrityksen, markkinan ja asiakkaiden painopisteet nyt ja valikoimaan toimenpiteitä, joihin panostamista kannattaa jatkaa.
  2. Pystyt tekemään strategiatyössä syvällisemmät analyysit ja suunnitelmat, jotka saavat hallituksen ja omistajienkin hyväksynnän.

Itse käytän työkalua jatkuvasti siihen, että analysoin muun työn ohessa yritysten strategioita. Laajemmassa strategiatyössä tuomme tätä mallia myös yrityksiin sekä autamme tekemään strategista suunnitelmaa ja usein myös toteuttamaan sitä.

Jos haluat varmistaa, että saat ensimmäisten joukossa tiedon seuraavista strategian työkaluista, tilaa blogijulkaisut sähköpostiisi.

Lue sarjan muut osat

Blogisarja alkaa

Osa 1: T-algoritmilla biljoonayritysten kilpailuedut haltuun

Osa 2. Vallihaudoilla vahva puolustus kilpailuilla markkinoilla

Osa 3. Kuluista kasvua -malli

Osa 4. Kaupallinen megatrendianalyysi strategiapäivityksen pohjana

Haluatko pysyä perässä digitaalisen markkinoinnin kehityksessä?

Tilaa Digital Marketing Weekly