Työhyvinvoinnin mittaaminen etätöissä

Työterveyslaitoksen määritelmän mukaan työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset työntekijät ja työyhteisöt tekevät hyvin johdetussa organisaatiossa.

Kun työntekijä voi hyvin, hän on motivoitunut ja vastuuntuntoinen, tuo esiin vahvuuksiaan ja kokee itsensä tarpeelliseksi. Hyvinvoiva työntekijä saa työstään palautetta, tuntee työnsä tavoitteet ja kokee työn tarpeelliseksi. Hän innostuu työstään ja motivoituu siitä. Kun työntekijät voivat hyvin, myös yritys voi hyvin ja on kilpailukykyinen. Työhyvinvointia lisäävät avoimuus ja luotettavuus. Myönteinen palaute, innostaminen ja kannustus myös osaltaan parantavat työhyvinvointia.

Etätöitä tekevillä työntekijöillä on paljon itsenäisyyttä. Tässä haasteena voikin olla, miten kokea yhteenkuuluvuutta ja saada ihmiset puhaltamaan yhteen hiileen.

Miten Aboadilla ylläpidetään työhyvinvointia?

Kaikki tekevät osaltaan työtä työhyvinvoinnin eteen omalla olemassaolollaan tiimissä. Myönteinen palaute ja tsemppaus, mutta toki myös kehitysehdotukset ja sparrailu kuuluvat asiaan. Viljelemme viestinnässä paljon linkkejä tiedostoihin ja kuvakaappauksia, jotka nopeuttavat osaltaan muiden työtä. Aina voi kysyä ja autamme toisiamme, kun apua tarvitaan.

Kaikille laaditaan etukäteen sopivat tavoitteet kvartaaleittain, kuukausittain ja viikkotasolla. Lisäksi jokainen suunnittelee kullekin päivälle tavoitteensa Todoistissa. Tätä auttaa tehtävien selkeä priorisointi: asiakastyö menee muiden asioiden edelle. Hyvin organisoitu projektinhallinta ja tiedonjako lisäävät myös työhyvinvointia.

Vaikka etänä ollaankin, on kalenterissa myös yhteiset kahvitauot niille, joille se aikatauluun sopii. Lisäksi meillä on vapaamuotoiset yhteisoleskelut kuukausittain porukalla.

Työergonomia on huomioitu myös, sillä kotitoimistojen parantamiseen on varattu budjettia tiimin käyttöön.

Lue lisää aiheesta:
Kokemukset ja opit hajautetun etätiimin toiminnasta
Tiimin sisäinen kommunikaatio etätöissä

Miten mittaamme työhyvinvointia?

Meillä mittaus toimii viikoittain toteutettavalla Google Forms -kyselyllä, jossa jokainen vastaa muutamaan kysymykseen siitä, miten viikko on mennyt. Aikaa tähän ei mene kuin pieni tovi ja Todoist muistuttaa vastaamisesta, joten muistaminenkaan ei ole ongelma.

Kyselyssä arvioidaan kulunutta viikkoa valitsemalla sopiva vaihtoehto 1-5 tai vastaamalla omin sanoin seuraaviin kysymyksiin:

  1. Millainen fiilis on ollut tällä viikolla?
  2. Onko kehitysideoita fiiliksen parantamiseksi?
  3. Saavutitko asettamasi viikkotavoitteet?
  4. Miten kuormittavaa työ on ollut?
  5. Miten mielekkäitä työtehtäväsi ovat olleet?
  6. Miten kommunikointi muiden kanssa on toiminut?
  7. Onko kehitysideoita kommunikointiin?

Tulokset käydään läpi kuukausipalaverissa diagrammimuodossa esitettynä. Niistä keskustellaan ja pohditaan, mitkä ovat syynä mahdollisiin muutoksiin. Koska tiimi on pieni, myös otos on pieni ja tämä toki on otettava huomioon tulosten tarkastelussa. Tästä huolimatta kehityssuunta nähdään hyvin tuloksista. Vaihtelua nähdään esimerkiksi eri vuodenaikoina kesän ollessa leppoisampaa aikaa.

Näihin tuloksiin voi olla tyytyväinen. Seuranta on kuitenkin tärkeää, jotta mahdolliset muutokset työhyvinvoinnissa voidaan havaita ja puuttua asiaan ajoissa.

Haluatko pysyä perässä digitaalisen markkinoinnin kehityksessä?

Tilaa Digital Marketing Weekly