Mistä koostuu hyvä markkinointitiimi?

Kuulemme tämän kysymyksen usein. Mitä osaamista tehokkaassa markkinointitiimissä tulisi olla, jotta se pystyisi kattamaan kaikki tarvittavat markkinoinnin osa-alueet? Teimme listan siitä, millaiset osaamisprofiilit täydentävät toisiaan muodostaen optimaalisen markkinointitiimin.

Näkemyksemme hyvän markkinointitiimin palasista perustuu T-mallin markkinoijiin, joiden osaamisalueet voivat mennä, ja todennäköisesti myös menevät, toistensa kanssa lomittain. T-mallin markkinoijista koostuvassa tiimissä tittelit eivät ole merkityksellisiä, vaan työ ohjataan joustavasti aina sille asiantuntijalle, jonka osaaminen palvelee parhaiten kyseistä kokonaisuutta.

Visionääri 💡

Jokainen tiimi tarvitsee edelläkävijän – niin myös markkinointitiimi. Markkinoinnin visionääri on henkilö, joka potkii koko muuta tiimiä eteenpäin, haastaa ja rikkoo rajoja eikä anna kehityksen pysähtyä. Visionääri hahmottaa markkinoinnin kokonaisuutta ja ymmärtää myös bisnestä.

Uudet teknologiat ja keinot ovat markkinoinnissa tärkeitä ja visionääri näkee niiden mahdollisuudet työkaluina, jotka palvelevat muuta markkinoinnin kokonaisuutta. Uusimpien teknologioiden testaaminen aallonharjalla ensimmäisten joukossa on visionäärin tehtävä. Samalla kuitenkin pitää huolehtia myös siitä, ettei teknologioista tule itse tarkoitusta vaan ne pysyvät työkaluina, joita voidaan ottaa käyttöön, muuttaa ja karsia tarvittaessa.

Generalisti 🎯

Generalisti on T-mallin markkinoinnin asiantuntija, joka hallitsee perustasolla useimpia markkinoinnin taktiseen toteutukseen käytettäviä alustoja, kuten sosiaalisen median kanavia, ja ymmärtää perusteet myös muista kanavista markkinoinnin kokonaisuuden hahmottamiseksi. Taktisten kokonaisuuksien kasassa pitäminen onkin generalistin tärkein tehtävä.

Syvin asiantintijuus voi generalistilla löytyä esimerkiksi tiettyjen kanavien, analytiikan tai markkinoinnin taktisen/strategisen suunnittelun puolelta. Generalistin suurin vahvuus onkin hyödyntää osaamistaan eri osa-alueilta ja yhdistää sitä toimiviksi kokonaisuuksiksi.

Teknologiaguru ⚙️

Jokainen digitaalisen markkinoinnin tiimi tarvitsee teknologia-asiantuntijan. Hän on se, joka ei välttämättä loista parrasvaloissa tai tuo itseään eniten esille tiimin palavereissa, mutta joka varmistaa aina, että konepellin alla kaikki toimii moitteettomasti. Hänen puoleensa kaikki muut kääntyvät, kun oman ymmärryksen rajat tulevat vastaan.

Teknologiagurun on tiimin toimivuuden kannalta tärkeää ymmärtää markkinoinnin kokonaisuuksia ja käytössä olevia teknologioita siinä määrin, että pystyy toimimaan mahdollisimman itsenäisesti esimerkiksi verkkosivuihin, analytiikkaan, alustaliitäntöihin tai muihin markkinointiteknologioihin liittyvien haasteiden ratkaisemiseksi.

Analyytikko 📊

Vaikka visionäärin ja generalistin osaamisalueisiin kuuluukin analysointi, on tiimissä hyvä olla myös yksi täysiverinen analyytikko. Tehtiin markkinointia millaisella kokoonpanolla ja millaisessa yrityksessä tahansa, raportointi ja asiakasymmärryksen saavuttaminen ovat aina tärkeässä osassa isoa kuvaa.

Analyytikon vahvuus on tunnistaa datan joukosta asiakkaan käyttäytymiseen liittyviä havaintoja ja tehdä niistä johtopäätöksiä markkinoinnin ja koko liiketoiminnan kehityksen tueksi. Analyytikon ominaisuuksiin kuuluu myös datan visualisointi, minkä avulla tulokset saadaan selkeästi esitettyä aina vastaanottajalle ymmärrettävällä tavalla.

Haluatko mukaan?

Jos haluat kuulla, minkälaista tällaisessa tiimissä on työskennellä, älä epäröi ottaa yhteyttä kehen tahansa tiimiläisistä kuullaksesi lisää!

Haluatko pysyä perässä digitaalisen markkinoinnin kehityksessä?

Tilaa Digital Marketing Weekly