Markkinoinnin palvelujen uusi toimintamalli tuo yhteen sisäisen ja ulkoisen työn parhaat puolet

Pitäisikö markkinointia tehdä inhouse vai ulkoistaa, ja mitä osa-alueita mihinkin? Tämä on kysymyspatteristo, joka pyörii usein markkinoinnin resursseja organisoivan päässä. Aikakausittain vaihtelee, pidetäänkö vahvaa sisäistä markkinointiresurssia arvossaan vai ulkoistetaanko enemmän.

Paljon asian pallottelua näkee alan uutismedioissa, joista saa kuvan, että samat brändit vannovat kolmen vuoden välein sisäiseen resurssiin panostamisen tai täyden ulkoistuksen nimeen. Onko tämä ääripäästä toiseen liikkuminen sitten kuitenkaan järkevää?

Modernit yhteistyömallit moderniin aikaan

2010-luvun yhteistyömallit yhdistävät ulkoistetun ja inhouse-toimijan parhaat puolet.
Kiitos asiakkaiden vaatimuksen, tulevaisuudessa tulee yleistymään yhteistyömallit, joissa yhteistyö on jotain ulkoisen toimijan ja työntekijän väliltä. Asiakassuhde muotoutuu juuri asiakasyrityksen tarpeisiin ja toimii joustavana osana liiketoimintaa.

Tämä asettaa vaatimuksia sekä toimistojen bisnesmalleille että toimijoille.

  • Palveluntuottajilta vaaditaan enemmän konsultoivaa ja laajamittaisempaa näkemystä asiakkaan liiketoiminnasta.
  • T-mallin asiantuntijoiden rooli kasvaa suhteessa perinteisiin spesialisteihin.
  • Sopimuksista tulee joustavampia on-demand-mallisia eli työ suhteutetaan reaaliaikaisemmin tarpeeseen.
  • Lisäksi siirrytään nopeampaan dialogiin asiantuntijoiden sekä asiakkaiden välillä ja pois pelkistä kuukausittaisista tai kvartaalittaisista raportoinneista ja esitelmöinnistä.
  • Konsultatiivinen yhteistyö kasvaa selkeästi, kun enää ei haluta vain, että joku tekee työn – halutaan myös oppia, mitä tapahtuu.

Asiakassuhteen pysyvyys, kannattavuus ja kehitys tuleekin tämän mukana siirtymään bulkkimaisesta sopimuksin sidotusta toiminnasta asiakatyytyväisyydellä ja tuloksilla sitouttavaan toimintaan, jossa liiketoimintaa kehitetään yhdessä asiakkaan kanssa.

Loppujen lopuksi logiikkana toimii, että mitä enemmän asiakas saa hyötyä tehdyistä toimista, sitä enemmän hän todennäköisesti haluaa lisää toimivaa yhteistyötä. Tällöin kaikki myös hyötyvät.

Kokemukset uusista toimintamalleista: hyvät ja tarpeelliset

Olemme viimeiset kolme vuotta käyttäneet yllä kuvattua uutta mallia. Se sai alkunsa kahdesta lähtökohdasta:

  1. Omasta turhautumisesta perinteisiin toimintamalleihin toimistojen kanssa.
  2. Huomasimme osassa pohjoisamerikkalaisista yrityksistä liikettä kyseisen mallin suuntaan ja ennakoimme tarpeen leviävän myös kansainvälisesti.

Käy katsomassa, minkälaisen mallin rakensimme.

Asiakkailta tämä yhteistyömalli on saanut paljon positiivista palautetta, koska se on tuonut osaamisemme kätevästi heidän käyttöönsä osana arkea. Lisäksi yhteistyön aloittamisen ja lopettamisen helppous sekä joustavuus houkuttelevat, sillä yhteistyö on aina voitava lopettaa, jos se ei toimi. Meille se on taas saanut aikaan sen, että tekemisemme pitää olla perusteltua, liiketoimintalähtöistä ja sellaista, ettemme lähde lipsumaan toiminnassamme.

Käy kurkkaamassa referensseistä, miltä tämä on vaikuttanut asiakkaamme toiminnassa.

 

Kirjoittaja

CEO

Juha on se, jolle soitetaan, kun on aika luoda asiakaslähtöistä ja modernia digitaalista markkinointia. Markkinoinnin konseptointi, digitaalinen markkinointi ja mittaus kuuluvat tämän herran erityisosaamiseen.