2020 digitaalisen markkinoinnin ennustukset

Kokoan tavallisesti viikoittain Digitaalisen markkinoinnin viikkokatsausta (voit tilata sen sähköpostiisi täältä), mutta tällä kertaa päätin kasata Digitaalisen markkinoinnin vuosikatsauksen 2020.

Nämä ennustukset kohdistuvat digitaalisen markkinoinnin kentän kehitykseen Suomessa ja suomalaisilla sekä Suomen markkinoilla toimivilla yrityksillä. Ennustukset perustuvat globaaleihin ilmiöihin, suomalaisten yritysten digitaalisiin kykyihin sekä kehityssuuntiin alalla.

1. Persoinointi läpi asiakaspolun paranee merkittävästi

Digitaalisen markkinoinnin personointi vauhdittuu erityisesti alkavana vuonna kiitos dynaamisten mainosvaihtoehtojen kasvaneen kattauksen sekä parantuneen laadun mainosalustoilla. Lisäksi verkkosivuilla käytettävien kolmannen osapuolen helposti asennettavien personointiteknologioiden saatavuus ja määrä on noussut tasolle, jossa ne ovat saatavilla lähes kaikille.

Tällä hetkellä personointi eri asiakaspolun vaiheissa on hyvin eri tasoilla. Esimerkiksi asiakkuuden hoidossa se voi olla korkeaa, kun taas ensikertaa brändin kohdatessa hyvin pintapuolista. Ensi vuonna tullaan näkemään näiden tasaantumista.

2. Vaikuttajamarkkinoinnin rooli arkipäiväistyy, tulee kaikkien saataville ja skaalautuu

Vaikuttajamarkkinointi tulee siirtymään enemmän samaan suuntaan kuin minkä tahansa mainostilan ostaminen. Tätä varten on jo kolmannen osapuolen teknologioita. Sen lisäksi mm. Facebook ja Instagram ovat jatkuvasti tuomassa parempia ratkaisuja, jotta vaikuttajamarkkinointia voisi ostaa ja myydä helpommin.

Alan palveluntoimittajien rooli siirtyy todennäköisesti entistä enemmän konsultoivampaan ja suurimmat muutokset näkyvät matalan budjetin vaikuttajamarkkinoinnissa. Tämä tarkoittaa kasvua koko markkinoinnin osa-alueelle eli häviäjiä tuskin nähdään, sillä koko kakku kasvaa.

3. Kuluttajien yksityisyys ja turvallisuus korostuvat

Vaatimus yksityisyydelle nousee entisestään sekä käyttäjien että lainsäätäjien toimesta. Samaan aikaan yrityksiltä vaaditaan paremmin personoitua markkinointia ja asiakaskokemusta.

Ensi vuonna tulemme näkemään todennäköisesti ensimmäiset indikaattorit siitä, että evästeet alkavat kuolemaan pois markkinoinnin mahdollistajana. Personointia markkinoinnissa voi ja pitää tulevaisuudessa tehdä uhkaamatta ihmisten yksityisyyttä. Vastuullisuuden puolelta datavastuullisuus tulee saamaan todennäköisesti ensimmäisiä merkittäviä avauksia, mutta ei missään tapauksessa yleisty vielä.

4. Verkkokaupan ostopolku lyhenee ja osto tapahtuu yhä useammin markkinointikanavissa

Verkkokaupoissa tapahtuvat transaktiot ja transaktioihin johtavat tapahtumat tulevat siirtymään entistä enemmän markkinointikanaviin. Ostopolku tulee olemaan kasvavissa määrin muilla kuin sinun omistamillasi alustoilla. Instagramin, Facebookin ja Googlen ratkaisut, joissa tuotteen voi joko suoraan ostaa tai josta voi siirtyä suoraan ostotapahtumaan, ovat vahvasti todistaneet paikkansa tässä.

Markkinoijan mielestä on toki parasta, että henkilö käy oman verkkokaupan kautta, mutta kulutuskäyttäytyminen suuntaa entistä enemmän kanavista ostamiseen.

5. TikTokista ei vielä tule merkittävää markkinointikanavaa yrityksille

TikTokin ympärillä on kova hype Suomessa ja maailmalla tällä hetkellä. Se ei kuitenkaan tule vielä ensi vuonna olemaan merkittävässä roolissa tämän maan yritysten digitaalisessa markkinoinnissa. Yksittäiset yritykset voivat saada aikaan kiinnostavia asioita, mutta linkkiä oikeaan liiketoiminnan edistämiseen on vielä vaikea perustella.

Tämä johtuu pitkälti kanavan, sen markkinointimahdollisuuksien ja aktiivisen yleisön kypsyysasteesta. Se on normaali kehitysvaihe, joka pitää paikkansa suurimmassa osassa onnistuneita sosiaalisen median alustoja.

6. Pako suurilta sosiaalisen median alustoilta ei tapahdu

Ihmisten inho Facebookia ja muita suuria sosiaalisen median alustoja kohtaan tuntuvat olevan jatkuvasti kasvussa. Samalla povataan massojen siirtymistä pienempiin digitaalisiin sosiaalisiin verkostoihin.

Vaikka kaikki merkit ja mielipiteet osoittavat, että tämä tulee tapahtumaan, se ei tule tapahtumaan alkavan vuoden kuluessa. Suurien massojen liikkeet ovat hitaita ja uusien alustojen käyttöönotto arkeen kulkee sen mukana. Early adopterit juoksevat pienempiin heimoihin, mutta moni muu ei.

7. Digitaalisen markkinoinnin monimuotoisuus vahvistuu monikanavaisuuden rinnalla

Monikanavainen digitaalinen markkinointi ja markkinoinnin online/offline-yhdistelmien ymmärrys ja hyödyntäminen jatkaa kasvuaan. Tämän lisäksi digitaalisissa kanavissa tulee monimuotoinen mainonta nostamaan päätään entistä enemmän.

Tämä tarkoittaa, että enää ei mietitä tehdäänkö videota vai kuvamainoksia, vaan interaktiivisuus, äänimainonta ja esimerkiksi vaikuttajamarkkinointi ovat luontaisena osana kokonaisuutta. Lisäksi maksettu mainonta ja orgaaninen media tulevat kulkemaan paremmin käsi kädessä toistensa kanssa.

Ennustusten vaikutus omaan toimintaan

Näiden ennustusten tarkoituksena on näyttää isomman kuvan liikkeitä alalla. Yksittäiset organisaatiot tai alat voivat toimia hyvinkin näistä poiketen. Tärkeintä onkin katsoa, mihin suuntaan toiminta on menossa, verrata omaa tilannetta ja käydä sitten tekemään sitä, mikä teidän toimintaanne vie menestykseen.

Mitä ikinä aiotkaan vuonna 2020 niin toivon, että pidät mielessä kokeilevan asenteen. Annan sinulle saman ohjenuoran, jonka annoin meillä sisäisesti, kun kokeilimme uutta: “Kokeillaan. Jos menee v**uiksi, ni tehdään jotain muuta”. Menestystä vuoteen 2020!

Kirjoittaja

CEO

Juha on se, jolle soitetaan, kun on aika luoda asiakaslähtöistä ja modernia digitaalista markkinointia. Markkinoinnin konseptointi, digitaalinen markkinointi ja mittaus kuuluvat tämän herran erityisosaamiseen.