Lean-markkinointi

Mitä lean-markkinointi on?

Lean-markkinointi on markkinoinnin operointimalli, joka mahdollistaa liiketoimintalähtöistä ja sen organisaation päätavoitteita edistävää markkinointia. Toimintamallissa minimoidaan hukka, opitaan jatkuvasti asiakkaista ja panostetaan niihin asioihin, jotka toimivat parhaiten ja karsitaan toimimattomista.

Lean-markkinointi on jatkojalostettu lean managementin, esimerkiksi Toyota Production Systemin ja Lean Startupin lähtökohdista. Näissä kokonaisuuksissa käsitellään leania hyvin tuotelähtöisesti sekä tuotantolähtöisesti ja vahva painotus myynnin edistämiselle puuttuu. Tästä syystä olemme kehittäneet A lean marketing process -mallin ja käyttäneet sitä onnistuneesti asiakkaidemme kanssa viimeiset kolme vuotta.

 

Miksi lean-markkinointi kannattaa?

Se pohjautuu vahvasti liiketoiminnan tavoitteisiin ja koko markkinointi rakennetaan liiketoiminnan tavoitteiden mukaan. Jokainen toiminto markkinoinnissa pitää olla linjassa liiketoiminnan tavoitteiden kanssa, puhuttiin sitten yksittäisestä kanavavalinnasta tai mainoksesta.

Lean-markkinointi ei ole joko-tai-valinta muiden markkinoinnin toimintamallien, kuten kasvuhakkeroinnin, account-based-marketingin (ABM), always on -markkinoinnin tai kampanjamuotoisen mainonnan välillä, vaan sekä että. Se on pohja kaikelle markkinoinnin tekemiselle ja mahdollistaa, että sen kanssa voidaan toteuttaa monipuolisia markkinoinnin strategioita ja taktisia toteutuksia.

Kyseessä ei ole jälleen yksi uusi temppu tai kivalta kuulostava sana, vaan jatkuvaan liiketoiminnan kehitykseen johtava mekaniikka.

 

Lean markkinoinnin tavoitteet

Lean-markkinoinnin tavoitteet voidaan jakaa yleisesti kuuteen tärkeimpään:

  • Prosessien ja tulosten jatkuva kehitys
  • Nopea oppiminen asiakkaista eri asiakaspolun vaiheissa
  • Hukan poistaminen rahan ja muiden resurssien muodossa
  • Maksimaalinen tuotto resursseille ja asiakasarvon maksimointi
  • Tuotannon ja tulosten skaalaaminen ja massaräätälöinti läpi kanavien
  • Täysin liiketoimintalähtöinen markkinointi

Miten lean-markkinointi toimii?

Kuva 1. Lean-markkinoinnin läpileikkaava vaikutus

Luomassamme mallissa lähdetään liikkeelle liiketoiminnan tavoitteista ja ne jalostetaan aina sisältöjen tasolle asti toimenpiteiksi. Liiketoiminnan tavoitteiden avainluvut (KPI:t) otetaan mukaan ja pilkotaan koskettamaan markkinoinnin eri tasoja. Kun suunnittelu on tehty ja toteutus on jatkuvana käynnissä, saadaan oppia asiakkaista sekä siitä mikä toimii ja mikä ei. Tämän perusteella oppiminen tapahtuu ja sitä viedään toiminnoissa ylöspäin ohjaamaan liiketoimintaa pitkällä aikavälillä.

Kuva 2. Lean-markkinoinnin prosessi

Jokaisella tasolla liiketoiminnan tavoitteista sisältöihin toimii lean-markkinoinnin nelivaiheinen prosessi:

1. Suunnittelu (ja kehitys)

Hyvä suunnittelu koostuu asiakasymmärryksestä sekä sopivien kanavien ja viestien löytämisestä, jotta testaaminen voidaan aloittaa. Tulevilla kierroksilla suunnittelun fokus keskittyy enemmän analyysistä löytyneisiin kehityskohtiin ja kehittämiseen niiden pohjalta.

2. Toteutus

Toteutusvaiheessa suunniteltua toteutetaan, tuloksiin reagoidaan ja tehdään hienosäätöä. Toteutusvaiheen aikana on tarkoitus mitata ketterästi sitä, miten toiminta etenee ja tehdä myös mikro-oppimista siitä mikä toimii ja mikä ei.

3. Mittaus

Mittaaminen kertoo sinulle, miten onnistuit numeerisella tasolla. Mittauksen tarkoituksena on löytää eroja ja mahdollistaa, että alempien tasojen (kts. Kuva 1) toimintojen tulokset tuodaan kyseiselle tasolle.

4. Analysointi

Mitä tapahtui, miksi ja mitä voimme oppia siitä? Näihin kysymyksiin sinun tulisi löytää vastaus analysointivaiheessa. Yksinkertaistettuna analysointi on oikeiden kysymysten esittäminen ja niihin vastauksen löytämistä keräämästäsi datasta.

Yleensä löydät asioita, jotka eivät toimi ja voidaan karsia, sekä asioita, jotka vaativat enemmän resursseja.

Analyysin pitäisi tuoda oppeja tulevaisuuden kehitykselle koko liiketoiminnan kannalta, eikä vain markkinoinnin puolelle. Analyysin tulosten saattelemana siirrytään suunnitteluvaiheeseen, jossa tapahtuu jatkokehitystä ja prosessi lähtee pyörimään uudestaan.

Lean-markkinoinnin jatkuvat prosessit (vaiheet 1-4) tapahtuvat jokaisella tasolla liiketoiminnan tavoitteesta aina yksittäisiin sisältöihin, kuten mainoksiin. Mikro-oppiminen tapahtuu alemmilla tasoilla siinä missä makro-oppiminen tapahtuu strategisemmalla tasolla. Prosessien läpimenoaika voi mennä alatason muutamasta päivästä aina ylätason yhteen vuoteen tai pidempään.

Kuva 3. Tasot ja leanin prosessi

 

Millä aloilla lean-markkinointia voi toteuttaa?

Lean-markkinointia voi toteuttaa monipuolisesti alasta riippumatta. Me olemme mm. käyttäneet sitä sekä B2B että B2C-puolella aina meriteollisuudesta, asiantuntijapalveluihin sekä FMCG-tuotteisiin.

 

Miksi Aboad on paras kumppani lean-markkinointiin?

Olemme tällä hetkellä harvinainen toimija siinä mielessä, että haluamme levittää lean-markkinoinnin oppia mahdollisimman laajalle. Lean-markkinoinnista on toistaiseksi hyvin vähän materiaalia saatavilla jopa kansainvälisellä tasolla ja on erittäin haastavaa päästä alkuun itsenäisesti.

Me autamme yrityksiä lean-markkinoinnin parissa oheisilla tavoilla:

  • Suunnittelemme sekä toteutamme markkinointia lean-markkinoinnin periaattein
  • Koulutamme ja konsultoimme näiden periaatteiden käyttönotossa koko organisaatiolle
  • Luennoimme ja tarjoamme palveluja, jotka mahdollistavat oikean mindsetin sekä työkalut lean-markkinoinnin toteutukseen

Jos haluat päästä ensimmäisten joukossa hyödyntämään lean-markkinoinnin parhaita oppeja, ota yhteyttä ja kerromme lisää.