Kansainvälisen B2B-kasvuyrityksen markkinointi

FCR Finland on kansainvälisen meriteollisuuden korjaus- ja uudisrakentamisen kasvuyritys, joka toimii maailman suurimpien risteilyvarustamojen kokonaistoimittajana. Yritys on yksi alan innovatiivisimmista toimijoista, ja se toteuttaa jatkuvasti uusia kaupallistettavia innovaatioita markkinoille.

Nostot yhteistyöstä

  • Yli 3 vuoden ajan jatkunut ulkoistetun markkinointipäällikön palvelu
  • 6 kaupallistetun kansainvälisen innovaation digitaalinen markkinointi alusta alkaen
  • Yli 3 miljoonalla eurolla neuvotteluihin johtaneita tarjouspyyntöjä yksittäisen innovaation markkinoinnista
  • Nykyisten suurasiakkuuksien vahvistaminen kohderyhmää ja asiakkuuden vaihetta vastaavalla digitaalisella brändimarkkinoinnilla
  • Jatkuva suunnittelu, mittaus, analysointi ja kehitys liiketoimintalähtöisen markkinoinnin mukaisesti lean-markkinointiin perustuen
  • Kansainvälisen markkinoinnin suunnittelu ja toteutus pohjautuen liiketoiminnan tavoitteisiin ja strategiaan

Miten meni?

"Yhteistyö Aboadin kanssa on mahdollistanut, että saamme tuoretta tietoa digitaalisen markkinointimme toimivuudesta ja näemme konkreettisia tuloksia."

Mikko Varjanne, COO, Oy FCR Finland Ltd

“He ovat rohkeasti uskaltaneet haastaa kenttää lähtemällä testaamaan innovatiivisia tapoja tehdä digitaalista markkinointia. Innovaatio paistaa heistä läpi."

Juha Pihkakoski, Chief Executive Officer, Aboad Oy