Sisältöjen merkitys luottamuksen rakentajana

Sisällöntuotantoa on ollut olemassa jo vuosisatojen ajan, ja vuosien saatossa sen ympärille on kehitelty erilaisia termejä, strategioita ja ohjeita. Muutama vuosi sitten pöhinä erityisesti sisältömarkkinoinnin ympärillä kasvoi ja yritykset heräsivät toden teolla pohtimaan sisältöjen merkitystä.

Mielikuva yrityksestä muokataan sisällöin niin sisäisesti kuin ulkoisestikin. Lisäksi jokainen yrityksen työntekijä tuottaa sisältöä joka ikinen päivä, joten sisällöntuotantoon fokusoituminen ei mielestäni ole ollut ollenkaan huono asia. Kuitenkin nykypäivänä tuntuu siltä, että usein yritysten pääprioriteettina on saada vain jonkinlaista materiaalia monesta tuutista ulos, jolloin laatu jää toiselle sijalle.

Millaista on laadukas sisältö?

Laadukkaalla sisällöllä tässä tekstissä tarkoitan kuvia, videoita tai muuta tuotettua materiaalia, joka on selkeää, informatiivista, rehellistä sekä esimerkiksi tekstien kohdalla kieliopillisesti puhdasta. Sisällön on tarkoitus herättää vastaanottajassa luottamusta, joka tuskin syntyy, jos teksti vilisee lin-jaautoja tai muita yhdys      sana virheitä. Tekstin luotettavuus saattaa myös kärsiä, jos virkkeiden alkua ja loppua saa vain arvailla, kun isot alkukirjaimet loistavat poissaolollaan, eivätkä pisteet, kysymys- tai huutomerkit ole löytäneet tietään virkkeiden päähän. Tekstin tulisi olla myös loogisesti etenevää ja kappaleet eroteltu ehyiksi kokonaisuuksiksi parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi.

Laadukas sisältö on kiinnostavaa ja tuottajan persoona saa ja oikeastaan pitääkin loistaa materiaalista. Silti tällöinkin tulee kunnioittaa laadukkaan sisällön peruselementtejä ja huomata, että materiaalin sisältö on kontekstisidonnaista. Tällä viittaan siihen, että esimerkiksi kielen tulee olla erilaista yrityksen tilinpäätöksessä ja pikkujoulujen kutsukirjeessä.

Mihin kaikkeen laadukas sisältö vaikuttaa?

Niinkuin todettu, jokainen meistä tuottaa sisältöä joka päivä joko itselleen tai muille. Laadukas sisältö antaa sinusta ja yrityksestäsi ammattimaisen ja huolellisen kuvan, mikä synnyttää luottamusta vastaanottajassa. Sisällön tavoite välittyy myös todennäköisemmin sen vastaanottajalle, kun materiaali on laadukasta. Näin ollen laadukas sisältö tehostaa myös toimintaa.

Markkinoinnin näkökulmasta laadukas sisältö kiinnostaa ja tuottaa arvoa vastaanottajalleen. Laadukasta sisältöä jaetaan myös todennäköisesti eteenpäin, toisin kuin faktavirheistä tai sekavaa tekstiä. Laadukkaat sisällöt yrityksen kotisivuilla takaavat myös esimerkiksi paremman hakukonenäkyvyyden, mikä onkin ensiarvoisen tärkeää. Laadukaskin sisältö on nimittäin yhtä tyhjän kanssa, jos se ei tavoita ketään.

Miten me varmistamme sisällön laadun?

Me varmistamme esimerkiksi tekstiemme sisällön laadun oikoluettamalla ne vähintään kerran yrityksen sisäisesti. Toki aina joskus tapahtuu inhimillisiä virheitä ja tekstiin saattaa jäädä painovirhepaholaisia. Pyrimme kuitenkin takaamaan tekstin laadukkuuden tarkistuskierroksilla, jolloin mitään ei julkaista ennen kuin sen on lukenut läpi joku muu uusin silmin. Tällöin myös julkaistavat sisällöt ovat visuaalisesti linjassa, ja tekstit sävyllisesti yhteneviä.

Tekstin tarkoituksena ei ollut palauttaa teitä yläasteen äidinkielen tunnille luettelemalla kielioppisääntöjä karttakeppi kädessä, vaan ennemminkin herättää pohdintaa sisällön laadun ja määrän suhteesta sekä laadukkaan sisällön merkityksestä liiketoiminnassa.

Minkälaista sinun mielestäsi on laadukas sisältö?

Kirjoittaja

Marketing Analyst

Jenna on Aboadin analytiikkataituri. Erityisesti numeerinen maailma kiehtoo häntä, on kyse sitten vapaa-aikana salilla nosteltavista painoista tai töissä pyöriteltävästä datasta.