Sisällöntuotannon 5 vaihetta pähkinänkuoressa

Kiireinen ihminen valitsee, mitä lukee tai katselee. Sen täytyy olla kiinnostavaa, informatiivista tai muuten puoleensavetävää. Tällaista sisältöä jaetaan todennäköisemmin myös eteenpäin. Esimerkiksi verkkosivun sisältö voi olla laadukasta, mutta jos sitä ei lueta, ei siitä ole mainittavaa hyötyä. Sisältömarkkinoinnissa siis vain pieni osa on itse sisällöntuotantoa, mutta suurempi osa on sisällön jakamista. Tässä blogissa keskitytään kirjoitettuun, verkkosivuilla julkaistavaan sisältöön.

1. Taustatyö

Mistä aiheesta tuottaa sisältöä? Sisältöjen suunnittelussa voi olla apua sisältökalenterista, johon on suunniteltu pidemmällä tähtäimellä aihepiirit, joista sisältöä aiotaan julkaista.

Mieti jo aihetta ideoidessa, ketkä ovat kohderyhmää. Mikä heitä kiinnostaa? Mikä on sisällön tarkoitus? Kenties viihdyttää, myydä tai opettaa? Mitä haluat lukijan tekevän luettuaan artikkelin tai katsottuaan videon? Sisältöä kannattaa ideoida pitäen mielessä, missä asiakkuuden elinkaaren vaiheessa lukija todennäköisesti on.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Kannattaa siis tutkailla ainakin seuraavia asioita:

Kilpailijat

Tutki, mitä muut aiheesta kirjoittavat. Saatko heiltä ideoita asian käsittelyyn tai onko kilpailijoidesi sisällöissä aukkoja, joita voisit täydentää?

Google

Mitä hakukoneet (Google suurimpana ja tärkeimpänä) aiheesta kertovat? Millaisia ovat hakukonenäkyvyyttä saavat sisällöt aiheesta? Jonkintasoinen avainsana-analyysi voi siis olla paikallaan. Usein ei kannata kilpailla yleisimmillä hakusanoilla, vaan keskittyä löytämään ns. pitkänhännän avainsanoja. Optimoimalla tekstiä yksityiskohtaisiin avainsanoihin on todennäköistä, että haut ovat osuvampia, vaikka niitä onkin vähemmän. Mutta niin on yleensä kilpailuakin.

Omat julkaisut

Aina ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen. Tarkista ensin, mitä aiheesta on kirjoitettu oman talon sisällä. Joskus voi olla järkevää päivittää jo julkaistua vanhaa tekstiä tai vähintäänkin tehdä sisäistä linkitystä sivuston sisällä.

2. Kirjoitus

Kirjoita lukijalle

Sisältöä tehdään ihmisiä, eikä hakukoneita varten. Mieti, mitä ongelmia tekstisi ratkaisee lukijan elämässä. Mitä lukijasi haluaa kuulla? Tässä kannattaa pitää mielessä asiakasprofiili ja hyödyntää sen luonnissa saatua dataa. Entä miten yrityksesi hyötyy tästä, ja miten saat lukijat sitoutettua? Jaa lukijoille tietoa myös oman yrityksesi toiminnan ulkopuolelta.

Muista myös hakukoneet

Sisältöä tehdään ihmisiä, eikä hakukoneita varten. Hakukonenäkyvyydestä on kuitenkin suurta apua siihen, että ihmiset päätyvät lukemaan tekstiäsi. Sopivilla avainsanoilla ja niiden sijoittelulla voit saavuttaa korkeampia sijoituksia myös hakukoneiden hakutuloksissa.

Hakukoneoptimoinnin toteutukseen ei tässä blogissa porauduta enempää, mutta on syytä muistaa, että avainsana-analyysi auttaa suunnittelemaan ja toteuttamaan tekstiä myös hakukonenäkyvyyttä silmällä pitäen! Avainsanoja pitäisi löytyä otsikoista ja leipätekstistä.

Hakukoneoptimoinnista löydät tietoa mm. täältä:

https://www.aboad.fi/blog/tarkeimmat-seo-termit-hakemisto/

Tee sisäisiä linkkejä

Kirjoittamasi aihe voi liittyä muihin aiheisiin, joista on jo tehty julkaisuja sivustolla. Näitä sopivia tekstejä ja videoita kannattaa linkittää tekstiin, sillä ne tuovat lisätietoa lukijalle ja palvelevat osaltaan myös hakukoneita.

Otsikko kuntoon

Otsikon pitäisi houkutella lukemaan, olla informatiivinen ja samalla myös hakukoneystävällinen. Sen pitäisi myös olla linjassa sisällön kanssa.

Teknisesti sivulla tulisi olla vain yksi pääotsikko (H1-otsikko), jonka alla hierarkisesti muut otsikot (H2, H3 jne.). Näistä tärkeimmäksi hakukoneet katsovat H1-otsikon, joten sitä kannattaa miettiä myös hakukoneiden kannalta. Tärkein avainsana kannattaa yrittää sijoittaa H1-otsikkoon.

3. Laaduntarkastus

Laadukas sisältö antaa yrityksestäsi ammattimaisen kuvan ja synnyttää vastaanottajassa luottamusta.

Katso kokonaisuutta. Vastaako sisältö otsikkoa ja houkutteleeko se lukemaan? Onko sisältö kohderyhmälle tuotettua? Onko se selkeää ja loogisesti jaoteltua? Onko teksti sujuvaa ja luontevaa luettavaa? Jos lauseita joutuu tavaamaan ja lukemaan yhä uudestaan, jotain on ehkä pielessä.

Sanojen oikeinkirjoitus sekä pisteiden ja pilkkujen sijoittelut kannattaa luonnollisesti myös tarkistaa. Ja yhdys    sana-virheet syövät uskottavuutta. Tarkista myös, että tekstin kappalejaot ja kuvatekstit ovat kunnossa.

Oikoluetuta tekstisi työkaverilla. Hyvä konsti varmistaa sisällön laatu on myös lukea oma tuotos uudelleen “tuorein silmin” vaikkapa seuraavana päivänä. Meillä Aboadilla oikoluetaan kaikki sisällöt ainakin kerran yrityksen sisäisesti (Moi vaan! -Samu).

4. Sisällön jakaminen

Tämä on oleellisen tärkeä vaihe sisällöntuotantoa! Jaa sisältöä eri kanavissa. Some-postausten lisäksi yritä keksiä myös muita keinoja jakaa sisältöä. Etsi uusia kanavia, mistä löydät potentiaalisia asiakkaita tai ainakin lukijoita.

Samaa sisältöä voi myös tuottaa eri muotoihin. Esim. blogipostauksen aiheesta voi tehdä videojulkaisun, sähköpostikurssin tai LinkedIn-postauksen.

5. Analytiikan seuranta ja oppiminen

Tutki analytiikkaa ja mittaa, mikä sisältö, missä kanavassa ja millä laitteilla saa aikaan parhaita tuloksia. Tässä oivana apuna toimii UTM-linkkiseuranta. Hyödynnä saatua dataa ja kehitä sisältömarkkinointia sen pohjalta!

Haluatko pysyä perässä digitaalisen markkinoinnin kehityksessä?

Tilaa Digital Marketing Weekly