Säästäisinkö markkinoinnista?

Markkinointi nähdään monesti pelkkänä kulueränä, ja tehottomasti käytettynä saattaa sellainen ollakin. Se ei kuitenkaan ole toivottava tilanne. Jossain määrin tässä voi olla kyse näkökulmasta ja/tai tavoitteista. Jos markkinoinnille ei ole asetettu selkeitä tavoitteita, on helppo nähdä se pelkkänä menoeränä.

Pelkkänä menoeränä oleminen ei kuitenkaan ole markkinoinnin järkevää hyödyntämistä. Haluaisit varmasti saada markkinointiin käytetystä resurssista vastaavan määrän hyötyä takaisin.

Aseta markkinoinnin toimenpiteille järkevät tavoitteet

Markkinoinnille, kuten melkein kaikelle muullekin liiketoiminnassa, on syytä asettaa tavoitteita. Tavoitteiden ei tarvitse olla liian vaikeita tai tietyllä aikavälillä mitattavia, mutta niiden pitää olla järkeviä liiketoiminnan kannalta. Epärealistiset tai merkityksettömät tavoitteet eivät hyödytä ketään, edes markkinoinnissa. Isot luvut eivät automaattisesti tarkoita isoa merkitystä.

Markkinoinnin tehostamisen kannalta tavoitteiden asettaminen on ensisijaisen tärkeää, sillä tavoitteet ohjaavat toimintaa ja asettavat raamit toimenpiteille ja markkinointikanaville.

Mittaa ja seuraa tavoitteiden toteutumista

Tavoitteiden mittaamisen tärkeyttä tuskin voi liikaa korostaa. Asetettuihin tavoitteisiin pääsemistä on syytä seurata säännöllisesti, mutta sopiva tarkasteluväli riippuu tapauksesta ja tilanteesta. On aikoja, jolloin tavoitteisiin pyrkimistä on seurattava tiiviisti, kun taas joskus harvempi tarkastelu riittää.

Markkinoinnin tehokkuuden mittaaminen on loistava keino seurata mm. Käytettyä budjettia ja muita resursseja.

Lue myös:

Mittaatko markkinointiasi riittävästi>

Vältä resurssien tuhlaamista

Lienee itsestään selvää, että tarpeettomia tai jopa haitallisia toimenpiteitä ei kannata tehdä. Turha työ on resurssien tuhlaamista, ja se on syytä elimoida mahdollisimman nopeasti.

Mittaamalla markkinoinnin toimenpiteitä ja seuraamalla tavoitteiden etenemistä on suhteellisen helppoa nähdä, mikä toimii ja mikä ei. Liian hätäisiä johtopäätöksiä ei kuitenkaan kannata tehdä.

Kiinnitä huomiota toimiviin asioihin

Siinä, missä turhaa tekemistä on syytä eliminoida, tulee toimivia asioita korostaa. Mikä olisikaan parempi tapa tehostaa markkinointia, tai oikeastaan mitä tahansa, kuin korvata toimimattomat asiat toimivilla?

Tämä on tietysti helpommin sanottu kuin tehty, mutta oikeat asiat alkavat loksahdella paikoilleen, kun järkevästi asetettuja tavoitteita mitataan tunnollisesti. Tiedon perusteella pitäisi olla helppo tehdä johdonmukaisia ja todellisuuteen pohjautuvia päätöksiä.

Joskus on säästettävä jostain

Kaikesta edellämainitusta huolimatta on tilanteita, joissa markkinoinnissa säästäminen voi olla perusteltua. Markkinointibudjettia saatetaan esimerkiksi rajoittaa ylemmältä taholta, jolloin toimenpiteitä on jätettävä tekemättä. Mistä asioista siis kannattaa lähteä karsimaan?

Alla listattuna vapaassa järjestyksessä joitakin esimerkkejä, joista voi olla perusteltua säästää tiukan paikan tullen.

  • Työresurssi
  • Uusien mainosversioiden testaus
  • Huonoimmin suoriutuvat kanavat
  • Tarpeettomat maksulliset työkalut
  • Kampanjabudjetit

Markkinoinnin toimenpiteistä karsiminen tai niissä säästäminen ei ole yleensä optimaalisin ratkaisu, vaikka saattaakin tuntua helpoimmalta ratkaisulta. Kokonaan kaikkia toimenpiteitä ei ole viisasta lopettaa, vaan tehostamalla ja vähentämällä turhaa tekemistä on mahdollista tehdä markkinoinnista tuottava osa liiketoimintaa. Se saattaa kuitenkin vaatia näkökulman muutoksen.

Haluatko pysyä perässä digitaalisen markkinoinnin kehityksessä?

Tilaa Digital Marketing Weekly