Mittaatko markkinointiasi riittävästi?

Markkinoinnin mittaamisen tärkeydestä ei varmasti tarvitse montaa kertaa mainita. On luonnollisesti tärkeää tietää, miten paljon rahaa markkinointiin käytetään ja mitä sillä rahalla saadaan. Sen lisäksi kiintoisaa lienee se, millä tavalla prospektit tai asiakkaat käyttäytyvät, ja miten muokata markkinointitoimenpiteitä heidän käyttäytymisensä perusteella.

On kuitenkin selvää, että jossakin menee raja siinä, kuinka paljon mittausta on liikaa. Tietenkään et haluaisi jättää tärkeitä asioita mittaamatta, mutta toisaalta taas liiketoiminnan kannalta merkityksettömien asioiden mittaaminen on turhaa.

Mikä on riittävä mittauslaajuus

Ei ole yksiselitteistä sääntöä siihen, miten paljon tai mitä asioita pitää mitata. Periaatteessa tärkeät mittarit ovat aina tapauskohtaisia, mutta käytännössä on kuitenkin muutamia melko varmoja mittareita, jotka ovat aina jollakin tavalla hyödyllisiä.

Esimerkiksi nettisivujen analytiikan osalta melko varmoja valintoja ovat sivunäytöt, poistumisprosentti, sivuilla vietetty aika sekä tapahtumat. Mainosalustojen varmimpia valintoja lienevät klikkaukset, mainosnäytöt, konversiot sekä budjetti.

Nämä edellä mainitut mittarit ovat ne, joita yleensä seurataan tarkimmin, mutta ne eivät tietenkään aina ole ainoita seurattavia asioita. Alustasta riippuen juuri näitä mittareita ei välttämättä ole edes saatavilla. Lisäksi käytettäviin mittareihin vaikuttaa myös se, mitä tarkalleen ottaen mitataan, ja millä tavalla.

Mitattaviin asioihin on vaikea vaikuttaa

Koska yleensä nettisivuja, sovelluksia ja sekä mainosalustoja mitataan jollakin valmiilla mittaustyökalulla, on melko vähän keinoja vaikuttaa siihen, mitä tarkalleen ottaen mitataan. Lähes kaikki tällaiset työkalut mittaavat kaiken mahdollisen, minkä pystyvät.

Kun lisäät seurantakoodin nettisivuillesi, pitää hyväksyä se, että kaikki kävijöiden tekemät asiat tallentuvat kyseiseen palveluun. Aiemmin mainittujen asioiden lisäksi on liuta mittareita, jotka mitataan, halusit tai et. Suurin osa näistä mittareista on todennäköisesti sinulle tarpeettomia, vaikkakin myöhemmin jotkin niistä saattavatkin muodostua tarpeellisiksi. Silloin on tietysti hyvä asia, että niitä on jo mitattu.

“Turhien” asioiden mittaaminen on markkinoijan kannalta siis joskus hyväkin asia. On kuitenkin mahdotonta ennustaa, nouseeko jokin mittari myöhemmin tarpeelliseksi. Ja kuten mainittu, se mikä on tarpeetonta ja mikä ei, on aina tapauskohtaista.

Rajoittamalla sivuja, joille seurantakoodit on sijoitettu, voi rajoittaa mittauksen laajuutta, mutta mittareiden määrään tällä ei ole vaikutusta. Joissain tapauksissa voi olla perusteltua jättää jotkin sivut kokonaan mittaamatta, mutta niitä tulee vastaan aika harvoin.

Käyttäjän kannalta ja yleisesti ottaen on kuitenkin muistettava pitää jalat maassa. Vaikka olisikin mahdollista mitata ihan kaikkea, onko se kuitenkaan tarpeen ja oikein? Kävijöille annetaan melko vähän vaihtoehtoja siihen, miten heitä seurataan ja mitä heidän tekemisistään tallennetaan. Yleensä tämä on joko-tai; kävijä joko antaa luvan seurata tai ei anna.

Keskity merkityksellisiin mittareihin

Sen sijaan, että pyrkisit rajoittamaan käytettäviä mittareita, kannattaa keskittyä olennaisiin mittareihin. Tämä onnistuu parhaimmin esimerkiksi muokatuilla raporteilla ja mittaristoilla.

Suuri osa analytiikka-alustoista tarjoaa mahdollisuuden laatia muokattuja raportteja. Näihin voi lähtökohtaisesti valita lähes mitä tahansa alustan keräämää tietoa. Eri mittareiden ja dimensioiden tulee kuitenkin olla yhteensopivia keskenään.

Vielä parempi, vaikka työläämpi, ratkaisu on luoda täysin muokattu mittaristo jollain tarkoitukseen sopivalla työkalulla, kuten Looker Studio tai Tableau. Tällä tavalla on mahdollista täysin poissulkea tarpeeton tieto mainonnan raportoinnista, mutta tarvittaessa kaiken saa liitettyä raportointiin myöhemmin.

Muokatussa mittaristossa haastavin osuus on oikeiden mittareiden valinta. Niitä on toki mahdollista päivittää myöhemmin, mutta tarkalla mittaussuunnitelmalla voi välttää ylimääräistä työtä tehokkaasti.

Muista myös tarkastella säännöllisesti, onko kaikkia seurantakoodeja tarpeellista pitää aktiivisena jatkuvasti. Ei ole kenenkään kannalta hyödyllistä jättää käytöstä poistunutta seurantakoodia sivustolle varmuuden vuoksi.

Haluatko pysyä perässä digitaalisen markkinoinnin kehityksessä?

Tilaa Digital Marketing Weekly