Miten personoitu Data Dashboard voi helpottaa markkinoinnin analysointia ja kehitystä?

Markkinoinnin tulevaisuudesta puhuttaessa data on ainut tekijä, jonka jokainen nostaa tulevaisuuden kehityksen keskiöön. Datan määrä on kasvanut eksponentiaalisesti viime vuosina, minkä seurauksena sen jäsentäminen ja hyödyntäminen markkinoinnin ja liiketoiminnan tukena on nostanut merkitystään valtavasti. Tämä kuitenkin vaatii sekä teknistä että strategista osaamista, sillä datan joukossa suurin osa tiedosta on joko epärelevanttia tai sellaisessa muodossa, että sen tulkitseminen on mahdotonta. Personoitu Data Dashboard toimii oivana työkaluna suurtenkin datamäärien käsittelyyn, havainnollistamiseen ja analysointiin.

Mitä työkaluja kannattaa käyttää?

Datan keräämiseen ja jalostamiseen on olemassa lukemattomia työkaluja, ja oikeiden teknologioiden valintaan kannattaa panostaa. Yksi hyväksi havaituista työkaluista datan keräämiseen ja visualisointiin on Google Data Studio. Se on ilmainen työkalu, johon voidaan yhdistää dataa lukemattomista eri lähteistä, vertailla eri kanavia keskenään ja luoda ymmärrettäviä, visuaalisia dashboardeja moniin eri tarkoituksiin. On tärkeää ymmärtää, että Data Studio itsessään ei kerää lainkaan dataa, vaan se hyödyntää ja yhdistää tietoa useista muista lähteistä, kuten Google Analyticsista ja Adsista, sekä Facebookin ja LinkedInin mainostyökaluista. Näin vältytään datan pirstaloitumiselta useisiin eri kanaviin ja saadaan kaikki tieto kerättyä talteen samaan paikkaan.

Mihin eri käyttötarkoituksiin personoitu Data Dashboard taipuu

1. Markkinoinnin tulosten analysointi

Tulosten analysointiin personoitujen dashboardien suurin vahvuus on se, että kaikki tieto saadaan yhteen paikkaan, jolloin suurikin datamäärä saadaan kerättyä ja jäsenneltyä helposti analysoitavaan muotoon. Esimerkiksi Facebookin ja Linkedinin rinnakkaisten kampanjoiden toimivuutta vertailtaessa voi vierekkäin asettaa Facebook-mainosten toimivuuden, LinkedIn-mainosten tulokset sekä Analyticsin kautta vielä laadullisen käyttäytymisdatan sivustolla. Kaikista kolmesta kanavasta tämän tietomäärän haalimiseen ja tulkitsemiseen menisi ikuisuuksia.

Lisäksi Data Dashboard mahdollistaa tiedon jäsentelyn eri kanavien, tavoitteiden, kampanjoiden tai vaikka markkinointusuppilon vaiheiden perusteella.

2. Markkinoinnin raportointi

Datastudio antaa mahdollisuuden joko visuaalisten kuvaajien ja tilastojen kopioimiseen vaikkapa kuukausiraportoinnin liitteeksi, tai vaihtoehtoisesti oman Dashboardin rakentamiseen ja jakamiseen varta vasten raportointia varten. Erillisen raportointidashboardin hyötynä on se, että asiakas pääsee milloin tahansa halutessaan katselemaan markkinoinnin tuloksia ja vaihtamaan interaktiivisesti esimerkiksi raportoinnin aikaväliä viikko-, kuukausi- tai vuositasolle. Raportointiin tarkoitetulla dashboardilla on tärkeää valita liiketoiminnan kannalta olennaiset mittarit ja muotoilla ne vastaanottajan tahto- ja osaamistason mukaan niin, että niitä on helppo tulkita yhdellä silmäyksellä.

Käytännön vinkkejä

  • Jaottele tiedot ylätasolla selkeästi esimerkiksi niin, että ensikohtaamisvaiheen markkinoinnille on oma Dashboardinsa, vakuuttamisvaiheelle omansa ja niin edelleen.
  • Varmista datan puhtaus aina vertaamalla tuloksia alkuperäiseen lähteeseen, esim. Google Analyticsiin.
  • Mieti mittarit aina liiketoiminnan ja markkinoinnin tavoitteisiin nähden: Älä esimerkiksi täytä dashboardia mainosnäyttöjen kuvaajilla, mikäli ne eivät ole liiketoiminnan kannalta merkityksellisiä.
  • Voit tarkastella markkinoinnin tulosten lisäksi myös myynnin dataa hyödyntämällä joko valmiita integraatiota tai tuomalla tilastot excel-tiedoston kautta.
  • Vaadi palveluntarjoajaltasi parempaa raportointia, mikäli et ole tyytyväinen sen laatuun, informaation määrään/tarkkuuteen, tai raporteista ei saa mitään selvää eikä hyödyllistä informaatiota liiketoiminnan tueksi.
  • Kokeile, testaa ja varioi löytääksesi omaa markkinointiasi ja liiketoimintaasi parhaiten tukevat mittarit.
Kirjoittaja

Business-Driven Marketer

Aapo on maailmanmatkaaja ja liiketoimintalähtöisen markkinoinnin monitoimimies. Aboadilla vastuualueisiin kuuluu mm. markkinoinnin strateginen suunnittelu ja Linkedin-mainonta.