Muutos on pysyvää – miten pysyn mukana?

Olet ehkä huomannut, että maailma muuttuu jatkuvasti ja siitä jaksetaan aina mainita. Niin totta kuin se onkin, tuntuu jatkuvasta muutoksesta puhuminen tylsältä ja lattealta. Mutta mitä se oikeasti tarkoittaa?

Erityisesti digitaalisesta markkinoinnista puhuttaessa se voi tarkoittaa esimerkiksi uusien teknologioiden siirtymistä kokeiluvaiheesta valtavirtaan ja kaikkien käytettäväksi. Vastaavasti se voi tarkoittaa joidenkin teknologioiden hylkäämistä, jolloin myös omia toimintatapoja on muutettava.

Pakolla muuttuminen ei ole hyväksi

Yleensä uuden teknologian suhteen muutoksen hyväksyminen on vaikeampaa, sillä siihen ei ole pakotetta. Silloin uuden asian käyttöönottoa yleensä siirtää aina myöhemmäksi ja kelkasta tippuminen käy todennäköisemmäksi. Kun jokin asia on poistumassa käytöstä, on muutokselle käytännön pakote. Se ei tarkoita, että muutos olisi ehdottomasti hyvä asia, sillä sen olisi pitänyt tapahtua jo aiemmin.

Muutoksessa on kyse ennen kaikkea asenteesta. Muutosvastarinta on digitaalisessa maailmassa vaarallista; omiin turvallisiin toimintatapoihin on helppo nojata, mutta silloin kyydistä putoaminen tapahtuu todella helposti. Kaikkea ei tarvitse tietää eikä osata, se ei ole mahdollistakaan. Uutta pitää kuitenkin olla valmis kokeilemaan ja niille on annettava mahdollisuus.

Joskus muutos on suurta, kuten kokonaisen uuden markkinointialustan tulo markkinoille. Joskus se on pienempää, kuten uusi mainos- tai kohdistamistyyppi. Yleensä suuret muutokset vaativat muutakin kuin esimerkiksi uuden alustan käyttöönoton. Opiskelu ja suunnittelu ovat tärkeässä osassa. Pienemmissä muutoksissa riittää usein lyhyen artikkelin lukeminen, joskus ei tarvita sitäkään. Isommat muutokset ja uudet markkinointikanavat saattavat vaatia pidempää tutkimista, kokeilua ja strategista suunnittelua.

Vaikuttaisi loogiselta, että nykyään vaihtuvat eri asiat kuin ennen, mutta ihan näin se ei minusta ole. Kun ala oli nuorempi, muutosta tapahtui oikeastaan joka asian suhteen jatkuvasti. Ensin muutos oli hitaampaa, mutta teknologian kehittyessä sitä osattiin hyödyntää aiempaa paremmin. Uusia palveluita ja vaihtoehtoja alkoi ilmestyä kuin sieniä sateella. Sen lisäksi työkalut, kuten tietokoneet ja matkapuhelimet kehittyivät huimaa vauhtia. Uusia markkinointikanavia löytyi sitä mukaa kun internetistä alettiin oppia enemmän.

Minkälainen tilanne on vuonna 2019? Minusta ei paljonkaan erilainen, sillä uusia palveluita ja kanavia ilmestyy entistä huimempaa vauhtia. Tietotekniikan kehitys on kuitenkin hieman hidastunut etenkin työkalujen osalta. Uusi laitteita ja tätä kautta mahdollisia markkinointikanavia kuitenkin kehitetään koko ajan.

Miten pysyn kyydissä mukana

Maailma ei siis ole juurikaan muuttunut. Ei ole kenellekään yllätys, että teknologia jatkaa kehittymistään. Voisiko sitä sitten ennakoida jotenkin? Tulevaisuutta on yleensä hankala ennustaa, ellei siihen ole lahjoja, mutta kehityksen mukana pysyminen ei ole ylitsepääsemättömän vaikeaa.

Jos jotain asiaa ei ymmärrä, ei siitä kannata huolestua. Ihan jokainen alan superammattilainen on joskus ollut samassa tilantessa, ja siitä pääsee ylös vain opiskelemalla ja kokeilemalla. Kokeilemisen merkitystä uuden asian käyttöönotossa ei kannata väheksyä, sillä 15 minuutin kokeileminen saattaa kertoa enemmän kuin kahden tunnin lukeminen aiheesta.

Monet pelkäävät kokeilla uusia asiota senkin vuoksi, että jos ne eivät olekaan toimivia, on aikaa mennyt hukkaan. Tässäkin on kyse asenteesta, sillä monelle kehityksen huipulla paistattelevalle tällainen ei ole ollut hukkaan heitettyä aikaa. Heille se on osa itsensä ja/tai palvelun kehittämistä. Joskus kiinnostava uusi toimintatapa ei olekaan paras tapa toimia, mutta ainakin siitä on otettu selvää.

Podcastit, Youtube-kanavat, keskustelufoorumit, alan nettisivut, LinkedIn ja Twitter ovat kaikki medioita, joita seuraamalla helpotat ajan hermolla pysymistä. Vaikein vaihe on löytää parhaat ja luotettavimmat alan toimijat, joita seurata. Yleensä jokaisella alalla on kuitenkin omat supertähtensä, joita seuraamalla pääsee jo pitkälle. Digimarkkinointi ei tässä ole mikään poikkeus. Esimerkiksi Juhan luku- ja kuuntelulista auttaa sinua tässä eteenpäin.

 

Haluatko pysyä perässä digitaalisen markkinoinnin kehityksessä?

Tilaa Digital Marketing Weekly