Mistä markkinointiyhteistyön arvo muodostuu?

Menestyksekkäässä markkinointiyhteistyössä, aivan kuten missä tahansa muussakin yhteistyössä tai palvelussa, kyse on koetun arvon muodostumisesta. Paino on sanalla “koetun”, sillä useinkaan absoluuttista arvoa, tuottavuutta tai ROI:ta ei voida laskea, vaan kyse on ennemminkin mitattavien, aineellisten sekä koettujen, aineettomien tulosten summa. Mitkä osa-alueet onnistuneesta markkinointiyhteistyöstä sitten löytyvät?

Sovittujen asioiden toimittaminen

Onnistuneen markkinointiyhteistyön ensimmäinen ja perustavaa laatua oleva vaatimus on, että sovitut asiat toimitetaan sovitulla tavalla. Tähän suurin osa palveluntarjoajista pystyy. Se, missä yhteistyön perusrakenteessa mennään usein metsään, on väärien palveluiden tarjoaminen yrityksen todellisiin tarpeisiin nähden. Haasteisiin tuppaa usein saamaan juuri sen ratkaisun, minkä osa-alueen ammattilaiselta sitä kysyy. Siispä periaatteessa voidaan toimittaa sovittu palvelu sovitulla tavalla, mutta todellisuudessa se ei ratkaisekaan sitä ongelmaa tai haastetta, johon se on tarkoitettu, tai ei muuten sovellu kokonaisuuteen.

Luvattujen tulosten aikaansaaminen

Toinen perussääntö on: älä lupaa mitään, mitä et pysty varmasti toteuttamaan. Tässä tapahtuu markkinointikentällä jo huomattavasti enemmän hajontaa. Ylikuumentunut kilpailu markkinointipalveluiden tarjonnassa on ajanut tilanteeseen, jossa erottuakseen annetaan suuria lupauksia, joita kuitenkaan harvoin pystytään toteuttamaan. Ammattimainen markkinoija ei koskaan lupaa suoria tuloksia, esim. myyntiä tai konversioiden määrää, koska niihin voivat vaikuttaa lukemattomat asiat, jotka ovat markkinoinnin vaikutuksen ulottumattomissa. Tärkeää on myös se, että kaikkia luvattuja asioita pystytään luotettavasti mittaamaan, jotta niiden kehitys voidaan todentaa.

Odotusten ylittäminen

Odotuksia tulee pystyä hallitsemaan paremmin lupaamalla suoraan niitä asioita, joita voidaan edesauttaa markkinoinnin avulla. Markkinoinnin vaikutukset voidaan purkaa esimerkiksi portaittain aikajanalla, jossa lähdetään selvästi liikkeelle ensikohtaamisesta, sen mittaamisesta ja siitä edelleen kontaktipisteitä kohti ostopäätöstä. Jos markkinointitoimenpiteen ensimmäisenä tavoitteena on tavoittaa ja kohdata haluttu kohderyhmä, on absurdia odottaa välittömästi konversioita tai myyntiä. Tavoitteet ja odotukset on linjattava todellisten toimenpiteiden mukaan. Todellinen koettu arvo ei synny pelkästään asetettujen tavoitteiden toteuttamisesta, vaan niiden ylittämisestä joko määrällisesti tai ennakoitua nopeammassa aikataulussa.

Sujuva ja kitkaton yhteistyö = luottamus

Pelkkien tulosten toimittaminen ei ikinä riitä. Jos kommunikaatio sakkaa, yhteistyö ei ole miellyttävää tai se syö liikaa resursseja, ei koettu arvo nouse kovin korkealle. Siksi yhteistyöaspektiin on kiinnitettävä huomiota jo kumppanin valintavaiheessa. Miten kumppani istuu omaan organisaatioon ja tiimiin, miten kommunikaatiota ja projektinhallintaa toteutetaan ja kohtaavatko henkilökemiat? Jos tunnetta luottamuksesta ei synny, markkinointiyhteistyöstä tuskin tulee pitkäikäinen.

Proaktiivinen kehittäminen

Jälleen yksi perässä vedettävä markkinointikumppani, joka toki tekee sovitut asiat, mutta ei yhtään enempää kuin on pyydetty. Näin tilanne on varmasti usein. Perinteisesti palvelut pyritään rajaamaan sopimustasolla niin tarkasti, ettei niiden toimittamisesta tai sisällöstä synny kiistaa. Tämä kuitenkin aiheuttaa sen, ettei asiaa katsota isommassa kuvassa tai esimerkiksi arvioida kriittisesti jonkin toimenpiteen järkevyyttä ylipäätään, jos sen toimittamisesta on nimenomaan sovittu. Siksi markkinointi palveluna on ylivoimainen palvelumalli niille, jotka toivovat kumppanilta proaktiivisuutta, aloitteellisuutta ja ohjaavaa otetta markkinoinnin kokonaisuuden tekemiseen.

Oivallusten tarjoaminen

Mitä, jos markkinointikumppani voisi laadukkaiden palveluiden lisäksi kehittää myös parempia markkinoijia tai tuoda oivalluksia yritykselle niin kaupallisen kehityksen eri osa-alueilta kuin toimintaympäristön tulevaisuuden kehityssuunnista? Hedelmällisen yhteistyön korkein taso on se, että kumppani voi tekemisen ohessa kehittää myös asiakkaan in-house osaamista sekä valistaa ja kehittää kumppania matkan varrella. Tämä vaatii molemminpuolista heittäytymistä ja luottamusta, sekä syväluotaavaa strategista yhteistyötä. Ahtaaseen lokeroon tunkemalla jäävät syntymättä niin oivallukset kuin tuloksetkin.

Tästä on menestyksekäs markkinointiyhteistyö tehty

Koetko, että markkinointikumppanisi täyttää nämä kaikki kohdat? Onneksi olkoon, olet löytänyt erinomaisen kumppanin! Jos jäit kuitenkin miettimään, että joissain kohdissa olisi parantamisen varaa, vaadi markkinointikumppaniltasi enemmän. Läpinäkyvyys, joustavuus ja luottamus ovat meille itseisarvoja, joita edellytämme niin itseltämme kuin myös kaikilta omilta yhteistyökumppaneiltamme. Hyvä yhteistyö on kuin parisuhde – se vaatii tiettyä kemiaa toimiakseen, muttei koskaan kukoista ilman, että sen eteen tekee töitä. Jos haluat keskustella yhteistyösmahdollisuuksista tarkemmin, nappaa 15 minuutin keskustelu ja selvitetään, löytyykö kemiaa.

Haluatko pysyä perässä digitaalisen markkinoinnin kehityksessä?

Tilaa Digital Marketing Weekly