Kuinka valita oikea markkinointi- tai mainostoimisto?

Huomioithan, että alla oleva blogikirjoitus on vuodelta 2016, ja 2020-luvun toimintamallissamme yli 90% kaikesta tekemisestämme on markkinointia palveluna. Suosittelemmekin tutustumaan myös MaaS palveluna -ostajan oppaaseen.   

Kun päätetään, että tiettyä markkinoinnin osa-aluetta lähdetään kehittämään ja sitä ei yrityksen sisäisesti haluta tehdä, pitää selvittää, mitä ostetaan ja minkälaiselta yritykseltä. Tilanne on ymmärrettävästi haastava, sillä ala kuin ala pitää sisällään niin huippuja kuin myös läpimätiä toimijoita. Näistä sinun pitäisi osata valita yritys on sellainen, joka tekee hyvää työtä, on luotettava eikä puhalla rahoja Levi-reissuihin. Itsekin markkinoinnin palveluja useammilta yrityksiltä ostaneena tunne on tuttu ja valitettavasti oppimisrahojakin on saatu maksaa. Toivottavasti tämän lukemisen jälkeen sinun ei tarvitse maksaa oppirahoja ainakaan niin paljoa.

Yrityksen nimi ei kerro kaikkea

Ensimmäinen asia, joka kannattaa huomioida on, että yrityksen nimike ei välttämättä anna viitteitä kaikesta siitä, mitä yritys tekee. On digitoimistoja, markkinointitoimistoja, sosiaalisen median konsultteja, mainostoimistoja, videotoimistoja sekä luovia toimistoja. On kuitenkin olemassa sosiaalisen median toimistoja, jotka tekevät myös verkkosivutuotantoa ja luovia toimistoja, jotka tekevät laajoja digitaalisen markkinoinnin strategioita ja toteutuksia. Älä anna nimen hämätä, vaan kysy yrityksen pääosa-alueet. Yrityksen nimi tai markkinointinimi voi kuvastaa tahtotilaa, mihin osa-alueelle halutaan siirtyä. Taustalla voi kuitenkin olla rautainen ammattitaito myös muista osa-alueista. You never know.

Älä anna nimen hämätä, vaan kysy yrityksen pääosa-alueet.

Miten yhteistyö toteutetaan ja kuka tekee mitäkin?

Yrityksesi ja markkinointi- tai mainostoimiston yhteistyö voidaan järjestellä eri tavoin riippuen organisaatiostanne sekä palveluntoimittajan mahdollisuuksista ja asiantuntemuksesta. Lisäksi ratkaisee, kuinka paljon haluatte itse ohjailla toimintaa.

Tässä jaettuna kolmeen kategoriaan erinäiset yhteistyön muodot. Näitä kannattaa miettiä valmiiksi, ennen kuin lähdette hakemaan kumppania. Huomaa, että yhteistyö ei välttämättä ole vain tietyssä kategoriassa, vaan välimuotoja löytyy.

1. Tuotantoyhteistyö (työnjako 80% tilaaja / 20% toimittaja)

Tässä yhteistyön muodossa palveluntarjoaja tarjoaa vain toteutuksen. Tämä voi esimerkiksi tarkoittaa, että toteutukset, kuten taittotyöt tehdään ohjeistustesi ja sisältöjesi mukaan. Palveluntoimittaja käyttää omaa osaamistaan varmistaakseen, että laittaa asiat oikeille paikoilleen parhaaksi näkemällään tavalla. Tällaiset yhteistyöt vaativat sinulta enemmän panostuksia, kuin seuraavat ja palveluntoimittajalta vähemmän sitoutumista markkinointisi onnistumiseen.

Tuotantoyhteistyö tulee todennäköisesti toimimaan kohtuullisesti, vaikka et juuri sopivinta mahdollista kumppania heti löytäisikään.

2. Jaettu yhteistyö (työnjako 50% tilaaja / 50% toimittaja)

Tässä yhteistyömuodossa palveluntoimittajan ja yrityksesi välille syntyy syvempi suhde, jossa molemmin puolin suunnittelette tarvittavia toimenpiteitä asiakkaan menestymisen takaamiseksi. Useimmiten tällaiset yhteistyöt ovat vuorovaikutteisia ja sitouttavat myös palveluntoimittajaa, koska heillä on mahdollisuus vaikuttaa markkinoinnin sisältöön ja tuoda omaa ammattitaitoaan esille.

Tässä yhteistyössä oikeanlaisen kumppanin löytäminen on tärkeää, koska yhteistyön toimivuus ja yhteinen visio on perustana toiminnalle.

3. Ulkoistettu markkinointipäällikkö (työnjako 20% tilaaja / 80% toimittaja)

Siinä vaiheessa, kun tarvitset asiantuntevaa panostusta, mutta markkinointi-ihmisten palkkaaminen jatkuvaan työhön ei ole tarkoituksenmukaista, voit päätyä tähän ratkaisuun.

Yhteistyö on syvempää ja enemmän palveluntoimittajan harteilla. Yrityksesi on antanut toimittajalle todennäköisesti budjetin ja toimivaltaa tehdä tiettyjä päätöksiä, jotta määrittämääsi tavoitteeseen päästään. Tämä yhteistyön muoto on ymmärrettävästi kaikkein haastavin oikean kumppanin löytämisen kannalta.

Mikä sitten on se oikea vaihtoehto?

Yksi parhaista ratkaisuista on yritys, joka toimii kaikilla kolmella osa-alueella, pääpainopisteenään muodot 2 ja 3. Tällöin yhteistyötä voidaan syventää luonnollisesti ajan kuluessa. Mitä syvemmälle yhteistyössä mennään, sitä enemmän tulee peliin luottamuksen rakentaminen ja tuloksiin sitoutuminen.

Tällä hetkellä näemme itse suurinta kasvua 2. Jaetun yhteistyön ja 3. Ulkoistetun markkinointipäällikön välisessä maastossa. Trendi on jo aikaisemmin näyttänyt USA:n markkinoilla suuntaan, jossa markkinoinnin ulkoistamista rajoitetaan vain muutamiin luottotoimittajiin ja raja ulkoistuksen ja sisäisten tiimien välillä on pyritty häivyttämään. Sama trendi on nähtävissä myös Suomessa. Ensimmäisen keskikokoisissa organisaatioissa ja hitaamman siirtymän jälkeen myös suurissa yrityksissä.

Yksi parhaista ratkaisuista toki on yritys, joka toimii kaikilla kolmella osa-alueella, pääpainopisteenään muodot 2 ja 3.

Mistä maksetaan?

Tuntihintojen vertailu on melko yleinen tapa verrata eri toimijoiden hintaa. Sinällään se on helppo tapa tehdä vertailu, mutta ei anna välttämättä todenmukaisia tuloksia. Toinen toimija voi tehdä työn viidessä tunnissa ja laskuttaa 80€/h ja toinen saman työn kolmessa tunnissa ja laskuttaa 110€/h. Jälkimmäinen on varmasti se, jonka haluat. Jos kuitenkin teet pidempää yhteistyötä yrityksen kanssa voitte sopia tuntihinnan, jolla tehdään jatkuvasti projekteja. Tämä toki vaatii jatkuvampaa raportointia ja syvempää luottamusta siihen, että toimittajan laskutuksen perusteena on todelliset panostukset.

Sen lisäksi, että maksat työtunneista, niin toivottavasti maksusi sisältää myös tuotekehityksen kustannuksia. Tuotekehitys tässä tapauksessa on sitä, että kuka ikinä projektiasi pyörittääkin tuntee oman kenttänsä viimeaikaiset innovaatiot ja tapahtumat. Enää tänä päivänä ei riitä, että on opiskellut markkinointia korkeakoulussa muutamia vuosia sitten. Tiedon pitäisi olla ainakin samaisen kvartaalin ajalta – mieluiten samalta viikolta.

Varsinkin alkuvaiheessa on syytä pyytää vain suoraan loppuhinta ja selkeä erittely, mistä se koostuu. Tällöin tiedät tasan, mitä maksat ja milloin. Tällöin saat myös selkeämmän hinnan lopputuloksena eikä ostaminen perustu tuntihintoihin.

Varsinkin alkuvaiheessa on syytä pyytää vain suoraan loppuhinta ja selkeä erittely, mistä se koostuu.

Suuri vai pieni toimisto?

Siinä valitaanko suuri vai pieni mainos- tai markkinointitoimisto, on harvemmin kyse laadusta tai ammattitaidosta. Pienempi toimija ei välttämättä ole “alkuvaiheessa yritystoimintaa”, vaan on päättänyt nykyisen koon olevan koko jatkossakin. Suuremmilla organisaatioilla on luonnollisesti enemmän resursseja käytettävään. Tämä on erityisen hyödyllistä, kun asiakkaat ovat suurempia esimerkiksi julkisesti listatut yhtiöt ja suuremmat kaupungit. Pienemmissä kytee taas useimmiten ketteryys. Molemmista löytyy kyllä hyvät ja huonot puolensa. Kyse on enemmänkin siitä, sopivatko tarpeet ja tarjooma yhteen sekä toimiiko yhteistyö.

Molemmista löytyy kyllä hyvät ja huonot puolensa. Kyse on enemmänkin siitä, sopivatko tarpeet ja tarjooma yhteen sekä toimiiko yhteistyö.

Pyydä prosessikuvaus

Jotta projektin tulokset, aikataulu ja eteneminen ovat sekä itsellesi että palveluntarjoajalle selkeät, pyydä heitä kuvaamaan prosessin vaiheet ja aikataulu. Tämä selkeyttää molemmille osapuolille, mitä ollaan tekemässä ja tuo esiin mahdolliset haasteet sekä sitouttaa aikatauluun.

Prosessin kuvailu näyttää, että organisaatiolla on tietoa siitä, mitä se tekee sekä toimii läpinäkyvästi. Prosessia ei välttämättä ole toimittajalla vielä olemassa, mutta tarjoat heille hyvän tilaisuuden tehdä liiketoiminnan kehitystä. Jos tähän ei suostuta, voi olla aika miettiä, onko kumppanuus kannattava. Yksittäisessä tuotantoyhteistyössä, tai pienessä työssä tällaiseen ei ole välttämättä tarvetta, mutta keskisuurissa projekteissa sitä tulisi jo kysellä.

Jotta projektin tulokset, aikataulu ja eteneminen ovat sekä itsellesi että palveluntarjoajalle selkeät, pyydä heitä kuvaamaan prosessin vaiheet ja aikataulu.

Mistä lähteä liikkeelle?

Kirjoita Googleen mikä tahansa hakusana, jolla uskoisit sopivan markkinointi- tai mainostoimiston löytyvän. Huomaat varmasti ongelman eli tarjoajia kyllä löytyy, mutta on hankalaa lähteä edes karsimaan potentiaalisia kontaktoitavia.

Näin oman kokemuksen mukaan, molemmin puolin pöytää istuneena, sekä asiakkaidemme toteamana, paras tapa lähteä liikkeelle on kysyä suosituksia ihmisiltä, jotka ymmärtävät liiketoimintasi ja joiden mielipiteeseen luotat. Tällöin he osaavat suositella sinulle sopivinta toimittajaa. Kysy myös, onko suosittelija itse käyttänyt palveluita vai mihin luottamus perustuu.

Kysy suosituksia ihmisiltä, jotka tuntevat liiketoimintasi


Haluatko pysyä perässä digitaalisen markkinoinnin kehityksessä?

Tilaa Digital Marketing Weekly