Keväästä ponnistetaan vahvasti syksyyn – Aboadin puolivuosiraportti

Analysoimme tiimin kanssa H1/22-tavoitteitamme ja päätimme tänä vuonna avartaa sinulle hieman sitä, miltä alkuvuosi on näyttänyt. Ja sitä on nyt tarjolla. Sopivat haasteet ratkottavaksi, yhteiset voitot asiakkaiden kanssa ja jatkuva kehittyminen värittivät myös tätä vuosipuolikasta.

Asiakkaidemme markkinoinnissa toimimme alueellisesti pitkälti oheisilla mantereilla (eniten työllistävä alue ensin):

  1. Eurooppa
  2. Pohjois-Amerikka
  3. Aasia
  4. Oseania

Panostukset jakautuivat noin 70% B2B/B2G ja 30% B2C. Tähän on laskettu työmääräiset panostukset ilman mediabudjetteja, jotka tasapainottavat tilannetta.

Tavoiteasetanta ja onnistuminen

Siirryimme Aboadissa vuoden 2020 jälkeen vuositason tavoitteiden asettamisesta puolivuosittaiseen. Huomasimme, että usein vuoden jälkipuoliskolla maailma oli muuttunut tai yrityksemme oli kehittynyt siinä määrin, että osa yrityksen ja henkilökohtaisista tavoitteista oli muuttunut huonosti tekemistä ohjaavaksi.

Puolen vuoden aikavälin suunnittelu ja tulevaisuuden epävarmuuden hyväksyntä ovatkin olleet toimiva ratkaisu.

Olemme pitäneet useampia vuosia yrityksellämme kolme tärkeää tavoitetta, joiden sanoitus muuttuu, mutta ne keskittyvät aina kolmeen tärkeään peruspilariin (H1/22-tavoite otsikkotasolla):

  1. nykyiset asiakkaat (H1/22: Kasvava ja kannattava)
  2. asiakkuuksien kehitys (H1/22: Täydellinen kumppani)
  3. tiimin parhaan työn edellytysten mahdollistaminen (H1/22: Tuottava työyhteisö).

Näistä kolmesta tavoitteesta jokainen ydintiimissä määrittelee itse, miten tulee tarjoamaan panoksensa tavoitteen saavuttamiseksi ja nämä sparrataan läpi yhdessä. Hyödynnämme meille yksilöityä OKR-mallia, jota olemme käyttäneet jo ennen OKR:n trendikkyyttä.

Tavoitteet, joita viime vuosipuoliskolle asetettiin, onnistuivat toivotulla tavalla. Osassa hieman alle ja osassa hieman yli tavoitteiden, mikä oli odotettua – työn takana kuitenkin jokainen tulos. Tavoitteet ovat aina kasvutavoitteita, joten niiden kevyt alituskin on edistymistä.

Kehitystyö toi uutta ja vahvisti vanhaa

Tasaista kasvua oli nähtävissä myynnissä, ja asiakastyön kehittäminen ja innovaatioiden tuonti markkinoille värittivät tätä vuosipuolikasta. Kehitystyössä toimme markkinoille Forward-palvelun, teimme markkinakartoitusta toisellekin, toistaiseksi salaiselle, palvelulle ja kehitimme Marketing as a Service -palvelun prosesseja.

Tulevaisuuslähtöinen palvelu Forward on saanut alustavaa kiinnostunutta vastaanottoa markkinalla, vaikka opettamistyötä tällaisen palvelun ympärillä riittääkin. Se ei kuitenkaan yllätä tai lannista, vaan motivoi löytämään edelläkävijöiden joukkoon haluavia yrityksiä. Markkinavalidoinnin seurauksena palvelu on tullut jäädäkseen.

MaaS-palveluiden kehityksessä keskityimme uuden tuomisen sijaan asiakaskokemuksen parantamiseen ja laadun varmentamiseen. Tämä tarkoittaa käytännössä riittävää seurantaa, jotta minimoimme suurissakin toteutuksissa asiakaskokemuksen, palvelun laadun, aikataulun tai budjetin osalta mahdollisuudet ikäviiin yllätyksiin. Laadun yllläpito on hyvällä tolalla, mutta se on kuin peruskunto: se vaatii jatkuvaa työtä, jotta pysyy optimissa.

Kasvu ja yhteiset voitot

Kasvumme kulki odotettua tahtia: vakaana. Emme perusta kasvutavoitteitamme lähtökohtaisesti liikevaihtoon, vaan käyttökatteeseen ja tulokseen sekä mielenkiintoisiin ja merkittäviin asiakkuuksiin, joissa pääsemme näyttämään parastamme.

Tiimimme kasvu keskittyi pitkälti freelancer-verkostomme laajentumiseen erityisesti Länsi-Euroopassa, joka tarjosi helppoa skaalautumista osaamisessa ja taloudellisella puolella.

Palveluiden puolella näimme kasvua Marketing Mentor -palvelussa ja myynnin prosessien konsultoinnin puolella erityisesti, kun jälkimmäistä yhdistellään osaksi muita jatkuvia palveluitamme. Growth Marketing Team -palvelu jatkaa ymmärrettävästi tärkeimmässä roolissa, mutta konsultointipalvelut ovat selkeässä kasvussa.

Kevään aikana pääsimme todistamaan myös pitkäaikaisten asiakkaidemme iloisia muutoksia, kun kahdet yrityskaupat toteutuivat. Suomalainen, alallaan arvostusta kerännyt maailman upeimpien risteilyalusten korjaus- ja uudisrakentamisen kokonaistoimittaja FCR Finland siirtyi italialaisen De Wave Groupin omistukseen yrityskaupan seuraksena. Loppukeväästä pääsimme myös juhlistamaan kotimaisen Kotopron yrityskauppaa, jossa rakennus- ja kiinteistöalan digitalisaatiota edistävä yritys ostettiin Admicom Oyj:n toimesta.

Kasvua tapahtui myös kotirintamilla, kun kollegamme sai perheenlisäystä, jota odotimme jännityksellä viimeisellä viikolla koko tiimin voimin.

Lähitulevaisuus

Lähitulevaisuutta, ja miksei vähän pidempääkin, tulevat määrittämään pitkälti samanlaiset trendit kuin tähänkin asti. Yrityksen painopiste keskittyy vakaaseen kasvuun ja taloudelliseen vakauteen. Aboad on korkeimman luottoluokituksen saanut ja olemme taloudessamme konservatiivisia, vaikka muussa toiminnassa hyvin liberaaleja.

Hyvä taloudenhoito ja leaniksi rakennettu organisaatio on omiaan mahdollistamaan pärjäämistä tulevana talouden turbulenttina aikana ja voimme keskittyä asiakkaiden palvelemiseen. Tämä yrittäjä nukkuu 8 tuntia vuorokaudessa yhtäjaksoisesti, mikä kertonee jotain vakaudesta.

Jatkamme hajautettuna tiiminä toimimista, jolloin emme ole sidottuja yhteen fyysiseen toimistoon. Tämä mahdollistaa meille asiakastoiminnan ja osaajien hankinnan monimuotoisin työskentelymallein mistä päin maailmaa vain. Tämän järjestelemisen haasteet on pitkälti taklattu tai tiedossa, joten pääsemme hyötymään mahdollisuuksista. Kyseessä on ollut vuosien työ, joka on alkanut jo ennen koronaa.

Tulevan vuosipuolikkaan aikana tulee lisäystä myös ydintiimin puolelle. Panostukset ihmispääoman kehittämiseen ovat kuitenkin yhä tärkeämpiä kuin ihmismäärän lisääminen, koska haluamme pysyä osaamiseltamme vähintään korkeimmassa kymmenessä prosentissa alan yhtiöiden joukossa.

Uusia innovaatioita ei tuoda markkinoille tai kehitetä omina projekteinaan lähitulevaisuudessa. Keskitymme parantamaan nykyisiä sekä painottamaan Marketing as a Service -palvelun kehitystä, jotta se palvelee entistä paremmin asiakkaitamme. Lisäksi tekemisemme keskittyy digitaalisen markkinoinnin ekosysteemin suurten muutosten vastaanottamisen valmisteluun asiakkaiden kanssa varmistaen heidän valmiutensa voittaa uutena aikana.

Tulevaisuudessakin pysyy kirkkaana mielessä ajatus, että tehtävämme on mahdollistaa asiakkaalle tarvittavaa tulosta. Kaikki muu seuraa perässä.

Haluatko pysyä perässä digitaalisen markkinoinnin kehityksessä?

Tilaa Digital Marketing Weekly