Aboad tukemassa kasvuyrityksiä markkinoinnin haasteissa – Arctic15 jälkitunnelmat

Osallistuimme Digital Marketing First Aid Station -konseptilla Arctic15-startup-tapahtumaan auttaaksemme kasvuyrityksiä markkinoinnin haasteissa. Tapahtuman aikana Aboadin digitaalisen markkinoinnin ensiapuklinikalla kävi kymmeniä kasvuyrityksiä, joiden kysymyksiin pyrimme löytämään vastauksia. Tämä oli osoitus siitä, että avoimelle keskustelulle ja ongelmanratkaisulle on valtava kysyntä.

Suurimmat haasteet

Markkinoinnin haasteet, joita kasvuyritykset nostivat eniten esille, olivat:

  1. Resurssit – miten tehostaa markkinoinnin resursseja oman ajan, työntekijän rekrytoinnin ja ulkoistamisen välillä. Moni yrityksistä on siinä kriittisessä pisteessä, että markkinointiin pitäisi laittaa panostusta, mutta markkinointityöntekijän palkkaaminen ei ole vielä mahdollista. Tähän ongelmaan ulkoistetun CMO:n palvelumme antaa ratkaisun.
  2. Kanavat – eniten kysytty kysymys oli, missä kanavassa yrityksen pitäisi markkinoida. Tässä mennään helposti metsään, kun mietitään kanavien valintaa ennen kunnollisen strategian ja tavoitteiden määrittämistä. Kanavat on valittava melkein viimeisenä, kun koko markkinoinnin runko on kasassa. Kanavavalintojen tulee nimittäin tulee aina tukea yrityksen tavoitteita olemalla ne kanavat, joissa potentiaaliset asiakkaat ovat.
  3. Tunnettuus – “Miten yrityksen tunnettuutta voi kasvattaa”, on usean kasvuyrityksen murhe. Oman yrityksen tunnettuusmarkkinoinnin vertaaminen suurten korporaatioiden tv-mainontaan on turhaa, sillä tunnettuusmarkkinoinnin ei välttämättä tarvitse olla kallista. Mitä paremmin kohderyhmä tunnetaan, sitä tehokkaammin tunnettuusmarkkinointia voidaan kohdentaa juuri oikealle kohderyhmälle ja mitata heidän sitoutumistaan yritykseen.

Mitä opimme?

Huomasimme, että kasvuyrityksissä markkinointi jää usein aivan liian vähälle huomiolle. On selvää, ettei startup-yrityksellä ole rajattomasti markkinointiresursseja, mutta toisaalta on tehotonta tehdä myyntiä, jota ei ole tuettu markkinoinnilla. Markkinoinnin tavoite ei ole pelkästään uusien asiakkaiden hankkiminen, vaan oikein rakennetulla tunnettuusmarkkinoinnilla vaikutetaan myös yhteistyökumppanien sekä mahdollisten tulevien työntekijöiden brändimielikuvaan. On tärkeää lähteä rakentamaan toimivaa, tehokasta ja suunnitelmallista markkinointia heti yrityksen ensiaskelista alkaen. Nyrkkisääntönä voisi pitää: “Mitä vähemmän resursseja on käytettävissä, sitä tehokkaammin markkinointi on suunniteltava ja toteutettava”.

Avoimen keskustelukulttuurin ja tiedonjaon puolesta

Arctic15:een osallistuminen ei ollut Aboadilta pelkkä markkinointitempaus, vaan osa liiketoimintastrategiaa, jonka tavoitteena on avoin keskustelu ja tiedon jakaminen. Näin ollen tämä ei jäänyt ainoaksi mahdollisuudeksi saada vastauksia päätä vaivaaviin markkinoinnin pulmiin, vaan meihin voi ottaa yhteyttä milloin tahansa.

 

Haluatko pysyä perässä digitaalisen markkinoinnin kehityksessä?

Tilaa Digital Marketing Weekly