6 markkinoinnin hidasta murrosta meiltä ja maailmalta

Elämme murroksessa ja tulemme toteamaan muutoksen todennäköisesti vasta myöhemmin. Teollinen vallankumous ei tule olemaan mitään verrattuna tämänhetkiseen digitaaliseen vallankumoukseen.

Tämä tarkoittaa, että myös yritykset ja niiden markkinointi muuttuu entistä nopeammin. Välillä voi tuntua, että muutokset tapahtuvat viikoissa tai päivissä, mutta unohdamme katsoa pidemmän aikavälin, kuten vuosien, asennemuutoksia teknologioiden lisäksi. Tekoälyt ja muut popit aiheet ovat tärkeitä kehitystrendejä, mutta ne ovat kuorrutetta kakulla.

Käyn seuraavaksi läpi ne 6 osa-aluetta, jotka olemme myös omaan tulevaisuuskuvaukseen päivittäneet siitä, minkälaiseksi markkinoinnin maailma on kehittymässä kansainvälisesti nyt ja tulevaisuudessa.

Nämä näkemykset on koostettu sekä omista kokemuksista asiakasyhteistyössä, eri markkinoiden tutkimuksista, asiantuntijanäkemyksistä ja tunnistetuista trendeistä vuosien ajalta työskennellessä suurten ja keskikokoisten kansainvälisten yritysten kanssa.

Tällaiset muutokset tapahtuvat riippuen yrityksestä noin 3-5 vuoden aikana eli osaa näistä on nähty tapahtuvan jo pitkään ja osa on vasta alkutekijöissään.

1. Mitattavuus – mitä saamme rahaamme vastaan?

Ensinnäkin kyllä, yrityksissä halutaan tietää markkinoinnin toimenpiteiden ROI, mutta se ei jää siihen. Yritykset ovat nimittäin usein tyytyväisiä siihen, etteivät saa täydellistä ROI:ta laskettua digitaalisesta markkinoinnista.

Ne haluavat kuitenkin tietää, mitä oikeasti saavat vastineeksi maksetusta rahasta. Palveluntarjoajille tämä tarkoittaa sitä, että heidän pitää antaa euromääräinen arvo, jossa yhdistyy saavutettu tulos ja sen hinta media- ja palvelukustannuksina.

Enää ei riitä, että tutkitaan vähän jonkun kanavan mahdollisuuksia parillakymmenellä tonnilla ja todetaan, että kivasti tuli seuraajia.

Liikevaihto on hyvä, mutta ei pakollinen mittari

Ei kannata jumiutua siihen, jos ei voi suoraan laskea, paljonko rahaa toiminta tuottaa. Kaikkea ei ole pakko mitata suorassa liikevaihdossa ja olisi väärin olettaa, että se aina onnistuu. Tuloksen, mitä ikinä se onkaan, pitää kuitenkin olla markkinoivalle yritykselle rahan arvoista niin media- kuin palvelubudjetteihin verrattuna.

Uusia haasteita palveluntarjoajille

Tämä aiheuttaa toki yhteistyölle ulkoistetun palveluntarjoajan puolelta haasteita, koska heidän pitää entistä paremmin todentaa dataan perustuen, mitä he tekevät ja mitä sillä saa aikaan.

Tällä ei vain luoda läpinäkyvyyttä, vaan voidaan tarjotaan mahdollisuus saada oikeaa kustannustehokkuutta eli “the most bang for the buck”, kun päädytään maksamaan vain niistä asioista, mitkä toimivat parhaiten.

Esimerkiksi omissa toteutuksissamme, emme vain totea, mikä kanava on ollut taloudellisesti kannattava, vaan mistä meidän toiminnosta asiakas on tehnyt eniten rahaa ja mistä suhteessa vähiten.

Tällöin suosittelemme, että lopetetaan myös palveluna heikosti toimiva ja panostetaan parhaiten toimivaan. Siten tulee lisää, lisää ja lisää, kaikille.

2. Asiakaskokemuksen optimointi

Asiakaskokemus läpi koko asiakkuuden on noussut syystäkin trendikkääksi viimeistään viimeisen kolmen vuoden aikana. Tätä on vauhdittanut asiasta noussut keskustelu sekä se, että siitä on nähty selkeää vaatimusta myös loppuasiakkaan puolelta.

Haastavana puolena on nimensä mukaisesti se, että kokemus käy toteen vastaanottajan korvien välissä ja sinä voit vain pyrkiä parantamaan sitä.

Asiakaskokemuksen optimointi on ja tulee olemaan liiketoiminnalle kannattava panostamisen paikka, jota ilman on turha yrittää pärjätä. Asiakaskokemus lähtee useimmiten siitä kohdasta asiakaspolkua, jossa brändisi ensimmäisen kerran kohdataan. Se päättyy päivien tai ehkä vasta vuosikymmenien päästä.

Loputon optimointi

Tämän optimointiin panostaminen ei tule koskaan valmiiksi, kiitos kehittyvän teknologian. Se tuo myös haasteita. Siinä, missä aiemmin asiakaskokemusta on voinut hallita yksisuuntaisella massamarkkinoinnilla, myymäläympäristön ohjailulla ja hyödykkeen laadulla, on tilanne nyt toinen.

Brändejä koetaan kymmenissä kanavissa sadoilla eri laitteilla. Lisäksi kuluttajista tulee entistä armottomampia asiakaskokemuksen kriitikoita.

Koska asiakaskokemus tulee olemaan jatkuvan kehityksen kohteena, kannattaa uusia teknologioita käyttöön otettaessa ottaa huomioon, ne palvelevat kokonaisvaltaista asiakaskokemusta.

3. Digitaalinen oikeasti osaksi markkinointia

Tässä muutoksessa ollaan jo voiton puolella ja ainakin tahtotila tämän saavuttamiseen on olemassa.

Alussa digitaalinen markkinointi kuului nollabudjetilla toimivalle uusmediaosastolle, jonka tehtävä oli tehdä jotain kivaa, kun muut tekee töitä.

Myöhemmin digiä tehtiin, koska oli pakko, kun kaikki muutkin tekivät. Sitä tehtiin tekemisen vuoksi ja palveluntarjoajat ottivat kyllä kaiken ilon irti siitä, etteivät joutuneet oikeastaan mitään liiketoimintaa tukevia tuloksia tuottamaan laskujaan vastaan.

Leikkiaika on ohi ja tulee alkaa töihin

Nyt alkaa kuitenkin leikkiaika olemaan ohi ja digitaalinen markkinointi ei ole vain lisä, vaan onnistuneilla yrityksillä osa liiketoiminnan ydintä. Sellainen, että sitä sekä ohjataan liiketoimintatavoitteiden perusteella ja siitä otetaan oppeja liiketoimintaan. Tai tämä on ainakin tahtotila.

Siirtymä tähän on vielä selkeästi kesken, mutta suunta on positiivinen. Digitaalinen markkinointi ei ole kiva lisä tai pakollinen paha. Se on status quo ja sen mukaan pitää toimia ja hävitä.

Jos haluat lukea siitä, miten digitaalinen markkinointi on sulautunut elämään, niin käy lukemassa Digitaalista markkinointia ei enää ole – on vain elämää.

4. Ketterät prosessit ja kumppanit

Sitä tahtia, kun yritykset ymmärtävät, ettei digitaalisen markkinoinnin tarvitse elää kvartaalitaloudessa, haluavat he siitä pois. Enää ei riitä, että palveluntoimittaja lähettää kerran kuukaudessa tai kvartaalissa slidet, joissa näytetään käppyrää, miten on mennyt ja jatketaan samaa linjaa. Ei.

Tarve on saada sellaisia kumppaneita ja prosesseja heidän kanssaan, jotka varmistavat lähes reaaliaikaista raportointia ja analysointia. Tämän seurauksena vaaditaan myös digitaalisen markkinoinnin numeroista oppimista mahdollisimman nopeasti ja tämän käyttöönottamista.

Kuukausittaisen raportoinnin sijaan se vaatii, että yritys tai sen kumppanit raivokkaasti A/B-testaavat markkinointia, seuraavat jaetuista mittaristoista kehitystä ja tekevät sen perusteella toteutustason muutoksia pikaisesti.

Teknologisesti kumppanien pitää olla terävässä kärjessä hyödyntämässä teknologioita, kuten koneoppimista eri alustoilla juuri näihin tarkoituksiin.

Liiketoiminnan ja digitaalisen markkinoinnin dialogi

Yksisuuntainen prosessi, jossa liiketoiminta antaa digitaaliselle markkinoinnille ohjeet, tulee kaksisuuntaiseksi dialogiksi, jossa markkinoinnin tuottama uusi tieto otetaan mukaan liiketoiminnan kehitykseen.

Tällöin digitaalisen markkinoinnin keinoja ja kanavia voidaan käyttää esimerkiksi markkinatutkimusten tekemiseen uudella tavalla. Jos tämä on relevanttia teidän liiketoiminnassanne, niin kannattaa kysyä lisää!

5. Kohdistetut monikanavaiset markkinointimetodit yksittäisten työkalujen sijaan

Ennen ostettiin vähä AdWordsia (nyk. Google Ads) yhdeltä ja Facebookin markkinointia toisaalta. Nykyisin yhä useammin näitä yhtä kanavaa tai markkinointitemppua myyviä kumppaniehdokkaita käännytetään ovella pois.

On siirrytty ajattelusta, mitä yhdessä kanavassa tehdään, siihen mitä strategioita tai taktiikoita tarvitaan. Vasta sen jälkeen tulee kanavat ja keinot. Jos aiemmin ajateltiin, että aletaan tekemään Facebook-markkinointia, niin nykyään katsotaan mihin halutaan strategisesti päästä ja valitaan sopivia toimintamalleja.

Ennen tehtiin LinkedIn-kampanjaa. Nyt otetaan käyttöön esimerkiksi account based marketing, jossa jo katsotaan kokonaisuutta kanavien lisäksi myös sisältöjen, myynnin ja vastaavien kautta.

6. Asiantuntijakumppanit, joilla on näkemystä, kokemusta ja osaamista.

Digitaalisen markkinoinnin täydellinen ulkoistaminen ja vastuusta luopuminen vähenee läpi markkinan suurista kansainvälisistä yrityksistä aina kasvaviin pk-yrityksiin.

Markkinointitilit ja taidot halutaan yritykseen myös sisälle, jolloin vältetään datan ja osaamisen menetystä perustuen markkinointikumppanuuden kestoon.

Vaikka sisäisiä digitaalisen markkinoinnin tiimejä tai henkilöitä hankitaan ja markkinointipäällikköjen tehtävät laajentuvat myös hands on -digimarkkinointiin, kaikkea ei vieläkään kannata tehdä itse.

Sen takia tarvitaan asiantuntijakumppaneita, joilla löytyy korkeatasoista taitoa, kokemusta ja näkemystä. Tällaiset kumppanit esimerkiksi jalkauttavat uusia asioita ja toimintoja, toteuttavat testauksia ja mahdollistavat markkinoinnin tason nopeaa kasvua.

Tällaisia asiantuntijakumppaneita käytetään aina advisor-tason tehtävistä kasvutiimiksi. Se mahdollistaa, että yritys saa parhaan hyödyn, mitä ikinä digitaalisessa markkinoinnissa tekeekään.

Olivatpa asiantuntijat välillä mukana olevia neuvonantajia tai digikasvutiimi valjastettuna asiakkaan käyttöön, tulee sen opettaa ja voimaannuttaa asiakasta olemaan myös parempi digitaalinen markkinoija tulevaisuudessa.

Tutustu Aboadin ydintiimiiin >

Haluatko pysyä perässä digitaalisen markkinoinnin kehityksessä?

Tilaa Digital Marketing Weekly