Tutkimus: Mitä menestyvät markkinoijat tekevät muita paremmin?

Markkinoinnin kehitystä tutkitaan paljon. Raportit sisältävät erittäin hyödyllistä tietoa, mutta harva ehtii käydä jokaista läpi. Tiivistin tähän, mitä Salesforcen tuorein raportti kertoo markkinoinin tulevaisuudesta ja menestyvien markkinoijien tavoista toimia. Mikäli haluat perehtyä aiheeseen tarkemmin, löydät linkin raporttiin artikkelin lopusta.

Salesforcen Fourth Annual State of Marketing Insights and trends -raportti kertoo, miten menestyvät ja vähemmän menestyvät markkinoijat toimivat. Tutkimus perustuu 3500 markkinoijan vastauksiin ympäri maailmaa. Raportti käsittelee myös sitä, miten markkinoijat näkevät kehityksen alalla.

Vahvoja trendejä alalla ovat

  • Asiakaskokemuksen tärkeyden kasvaminen markkinoijien ja asiakkaiden silmissä.
  • Markkinoinnin kehityksen selkeä vaikutus myös itse markkinointiorganisaatioihin.
  • Teknologian ja erityisesti tekoälyn vaikutus ja tulevaisuuden lupaavuus markkinoijien kannalta.

Asiakkaat odottavat entistä yksilöllisempää markkinointia

Lähde: Salesforce Research 2017

Asiakkaat niin B2C- kuin B2B-puolellakin odottavat jatkuvasti yksilöllisempää ja personoidumpaa asiakaskokemusta yritysten markkinoinnilta. 52 % kuluttaja- ja 65 % yritysasiakkaista ovat valmiita vaihtamaan toimittajaa, jos nämä eivät tarjoa personoitua kokemusta.

Personoitu 1-to-1-kokemus saadaan aikaan skaalamalla eri markkinoinnin teknologioita ja prosesseja. Tämä on yksi menestyneimpien markkinoijien tärkeimmistä taktiikoista.

Asiakaspolut ja uudet markkinointivälineet = avaimet menestykseen

Asiakaspolkujen tunnistaminen ja tukeminen monikanavaisesti on tutkitusti yksi tärkeimmistä asioista, jotka markkinoijan tulee huomioida. Kenties haastavinta on saada dataa, jolla sitä voidaan tukea. Ongelma on tuttu ja jatkuva.

Menestyvä markkinoija panostaa yhtenäisen viestin toimitukseen enemmän kuin heikommin menestyvät kilpakumppaninsa. Todennäköisyys tähän panostukseen on 12,8-kertainen verrattuna heikommin menestyvään markkinoijaan. 91 % vastaajista ilmoittaa, että yhtenäinen asiakaspolku eri kontaktipisteiden kautta nostaa asiakaslojaalisuutta ja 89 % ilmoittaa sen nostavan liikevaihtoa.

Uusien kanavien ja markkinointitapojen haltuunotto sekä yhdistäminen perinteisempiin lisääntyy

Lähde: Salesforce Research 2017

Videomarkkinointi on jatkanut vahvaa kasvuaan sekä B2B- että B2C-markkinoinnissa. Perinteisempien kanavien puolelta sähköpostimarkkinointi ja SMS ovat nousussa, sillä niitä yhdistellään uusiin markkinoinnin muotoihin. Näin mahdollistetaan monikanavaista yhtenäistä asiakaskokemusta esimerkiksi markkinoinnin automaation kautta.

Markkinointiorganisaatiot uudistuvat vastaamaan kehittyvää markkinointia

Markkinoinnin kehittymisen myötä myös markkinointiorganisaatiot ovat nähneet tarvetta mukautua ja luoda nykyaikaisempia organisaatiorakenteita sekä rekrytoida oikeanlaisia asiantuntijoita.

Tutkituista yrityksistä 61 % ovat viimeisen 12-18 kuukauden aikana keskittyneet luomaan markkinointiorganisaatiosta asiakaspolun mukaista markkinointia tukevaa.

Oman markkinointitiimin ja -organisaation muutosten lisäksi menestyvät markkinoijat ovat selkeästi lisänneet yhteistyötä muiden organisaation sisäisten sidosryhmien kanssa, kuten IT-, asiakaspalvelu- ja myyntiosastojen kanssa.

Menestyvät markkinoijat omaksuvat teknologioita nopeasti

Teknologiat ja niiden kehittyminen ovat tulleet entistä tärkeämmäksi osaksi nykyaikaista markkinointia. Tutkimukseen osallistuneista 3500 markkinoijasta menestyvimmät olivat 14 kertaa todennäköisemmin vahvoja teknologian omaksujia verrattuna heikommin pärjääviin markkinoijiin. He myös pyrkivät integroimaan viestinsä näiden kanavien läpi suuremmalla prioriteetilla.

Lähde: Salesforce Research 2017

Uudet teknologiat, joita aiotaan käyttää tai ovat jo käytössä, kohdistuvat yksilöllisemmän asiakaskokemuksen luontiin ja tehokkaampaan markkinoinnin toteutukseen rajallisilla resursseilla.

Tekoälyn uskotaan tuovan ratkaisuja tulevaisuudessa

Markkinoijien usko tekoälyn tuomiin etuihin on vahva ja menestyvä markkinoija hyödyntääkin sitä jo nyt heikommin menestyvää paremmin. Tekoäly luo muun muassa mahdollisuuden tuoda yksilöllisiä asiakaskokemuksia skaalautuvasti ja tehokkaasti samalla kasvattaen asiakastuntemusta.

Lähde: Salesforce Research 2017

Jopa 72 % menestyvistä markkinoijista käyttää jo tekoälyä, mutta vahvaa kasvua odotetaan myös muilta. 57 % markkinoijista näkee tekoälyn erittäin tärkeänä osana 1-to-1-asiakaskokemuksen rakentamista. Näin voidaan vastata juuri kyseisen asiakkaan käytökseen skaalautuvasti.

Lähde: Salesforce Research 2017

Kuten oheisesta kaaviosta nähdään, tärkein painopiste tekoälyn käytössä tulee todennäköisesti olemaan markkinoinnin tehokkuuden lisääminen ja sen tehokkaampi kohdentaminen sekä parempi yksilöinti, joka menee yleisiä ostajapersoonia ja suuria segmenttejä pidemmälle yksilöinnissä ja kokemuksen räätälöinnissä.

Huomioitavaa suomalaisille markkinoijille

Vaikka kyseisessä tutkimuksessa ei suoraan suomalaisia markkinoijia tutkittu, ovat ilmiöt ja menestyksen avaimet sellaisia, jotka tulevat vaikuttamaan markkinointiin myös Suomessa. Usein nämä trendit saapuvat Suomeen viiveellä. Nyt sinulla on siis mahdollisuus oppia heiltä ja olla kehityksen edellä sekä pärjätä kansainvälisellä kentällä.

Lataa tutkimus suoraan Salesforcen sivuilta.

Lähde: FOURTH ANNUAL State of Marketing Insights and trends from 3,500 global marketing leaders – Salesforce Research 2017

 

Haluatko pysyä perässä digitaalisen markkinoinnin kehityksessä?

Tilaa Digital Marketing Weekly