Tarvitseeko kyberhyökkäyksiä pelätä

Maailman tilanne on mitä on, ja se tarkoittaa myös sitä, että erityisesti kybersodankäynti ja erilaiset tietoverkkojen kautta tapahtuvat hyökkäykset yleistyvät kiihtyvää vauhtia.

Tilanne on ollut sama jo pitkään, mutta ehkä vasta viime vuosina kyberhyökkäysten vaarallisuuteen on tosissaan herätty. Pahimmillaan ne vaarantavat ihmishenkiä ja parhaimmillaankin voivat haitata normaalia elämää melkoisesti.

Pitääkö kyberhyökkäyksiä siis pelätä kun ovat niin vaarallisia? Yksittäinen kansalainen tuskin pystyy kyberhyökkäyksiä estämään tai edes niiden vaikutuksilta välttymään, joten vastaukseni on ärsyttävä: tavallaan pitää. Varsinaiset kybersodankäyntiin liittyvät hyökkäykset ovat sen verran massiivisia ja suuria, että niiltä on vaikea välttyä. Pienemmät hyökkäykset taas vaikuttavat ehkä vain esimerkiksi tietyn yrityksen toimintaan.

Mihin kyberhyökkäys vaikuttaa?

Ei ole mitään tiettyä kohdetta, johon kyberhyökkäykset aina kohdistuisivat. Usein kohteina ovat kuitenkin yhteiskunnalle tärkeimmät järjestelmät ja palvelut. Esimerkiksi vastikään erääseen puolustusliittoon liittymiseen liittyvän nettiaddressin allekirjoittamista häirittiin tekemällä palvelunestohyökkäyksiä vahvan tunnistautumisen järjestelmiin.

Yleensä kyberhyökkäksillä pyritään estämään palveluihin pääsy, hävittämään ja/tai varastamaan tietoa, erityisesti arkaluonteista tietoa, kuten henkilötietoja tai valtion- tai liikesalaisuuksia, tai yksinkertaisesti pyritään saattamaan laitteistoja käyttökelvottomiksi.

Joskus nämä hyökkäykset kuitenkin voivat laajentua tarkoituksellisesti tai vahingossa kohdistuen näin myös suoraan ihan tavallisiin ihmisiin tai yrityksiin. Hyökkäyksen kohteita voivat tällaisessa tapauksessa olla esimerkiksi läppärit ja kännykät, nettisivut, päivittäin käytetyt verkkopalvelut ja pahimmassa tapauksessa internetiin pääsy voi rajoittua.

Hyökkäykset voivat näkyä virusten ja muiden haittaohjelmien muodossa, nettisivujen kaatumisena, tietojen katoamisena tai siinä, että verkkopankkiin tai sähköpostiin ei enää pääsekään.

Suojautuminen kannattaa

Ihan kaikelta on mahdotonta suojautua. Samalla tavalla kuin mikä tahansa ihmisen tai luonnon tekemä katastrofi voi iskeä omaan kaupunkiisi, myös tietoverkossa voi isompi tai pienempi katastrofi iskeä periaatteessa milloin vain.

Tästä huolimatta varautuminen, varovaisuus ja suojautuminen järkevässä määrin voivat heikentää tai jopa estää hyökkäysten vaikutuksia. Voit suojautua varsin tehokkaalla esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

Asentamalla palomuurin tai muun suojausohjelmiston pienennät viruksista tai muista haittaohjelmista muodostuvaa uhkaa
Pitämällä ohjelmistot ja laitteet ajan tasalla ehkäiset vanhojen versioiden muodostamia tietoturva-aukkoja
Harjoittamalla yleistä varovaisuutta ja käyttämällä yleisjärkeä, eli esimerkiksi jättää klikkaamatta epäilyttäviä linkkejä sähköpostiviesteissä

Hybridivaikuttaminen ja informaatiosodankäynti ovat tietysti asia erikseen, mutta myös niiltä voi jossain määrin suojautua edellä mainituilla keinoilla.

Haluatko pysyä perässä digitaalisen markkinoinnin kehityksessä?

Tilaa Digital Marketing Weekly