Sujuvan markkinointiyhteistyön avaimet

Tulokset ovat toinen asia, mutta pitkäaikaisen ja molempia osapuolia tyydyttävän kumppanuuden kulmakivi on yhteistyön sujuvuus. Kun kemiat kohtaavat ja tekemisen mallit loksahtavat kohdalleen organisaation tavoitteiden, resurssien ja toimintakulttuurin kanssa, syntyy positiivisen kehityksen kehä, joka väistämättä johtaa tulosten kehitykseen pitkällä aikavälillä. Mitä ulottuvuuksia sujuva yhteistyö sitten pitää sisällään, ja miten sitä voidaan edesauttaa? Tässä muutamia ajatuksia niin kumppanin kuin asiakkaankin näkökulmasta.

Proaktiivisuus

Proaktiivisuus on mielestäni yksi tärkeimmistä, ellei jopa tärkein, hyvän kumppanin ominaisuuksista. Kukaan ei halua perässä vedettävää kumppania vaan päinvastoin – kumppanin tulee omalla alueellaan olla eteenpäin vievä voima, joka aktiivisesti pyrkii tuomaan esiin kehityskohteita, uusia ideoita ja lisäksi olla kykenevä viemään ne käytäntöön.

Joustavuus

Joustavuus lähtee siitä, että yhteistyö, sopimuksista lähtien, mukautuu yrityksen sen hetkiseen tilanteeseen ja tarpeeseen sopivaksi. Joustavuutta edesauttavat modernit toimintamallit, jotka mahdollistavat muutoksiin reagoinnin ketterästi, mutta hallitusti. Joustavuus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ollaan alati valmiita reagoimaan kaikkiin asioihin lyhyellä varoitusajalla – joskus yllättäviä muutoksia tulee, se on selvä, mutta yhteistyön normi ei voi olla, että kaikki asiat tulevat aikataululla ”mahdollisimman nopeasti”.

Inhimillisyys ja ystävällinen palvelu

Tämän luulisi oleva itsestäänselvyys, mutta valitettavasti se ei ole sitä. Yhteistyöstä ja ihmisten välisestä viestinnästä on jäätävä positiivinen fiilis, mielikuva siitä, että aidosti välittää toisen asioista. Kaikki yhteistyössä viestittävät asiat eivät tietenkään ole positiivisia, mutta myös negatiiviset asiat on helpompi käsitellä, kun ne viestitään avoimesti, mutta kunnioittavasti. Asioiden kaunistelu ei koskaan kannata, sillä rehellisyys ruokkii luottamusta.

Määrätietoisuus ja tavoitteellisuus

Asiakkaalla on oltava mielikuva siitä, että kumppani tietää, mitä tekee. Tätä edesauttavat selkeät yhteiset tavoitteet ja niiden reflektointi avoimesti saavutettuihin tuloksiin nähden. Kyseessä on kahden kauppa: kumppani voi osaltaan tuoda toimintamalleja ja määrätietoisuutta omien prosessiensa kautta, mutta myös asiakkaalla on vastuu tuoda tavoitteensa ja odotuksensa avoimesti esiin, jotta voidaan yhdessä löytää parhaat ratkaisut niiden saavuttamiseksi.

Yhteiset pelisäännöt

Vastuut ja vastuuhenkilöt on oltava selkeästi määritelty, jotta asiat tulevat aina tehtyä sovitulla tavalla ja epäselvyyksiltä vältyttäisiin. Sovituista aikatauluista on aina pidettävä kiinni, ja jos viivästyksiä tai budjetin ylityksiä tulee tietoon, niistä on aina viestittävä välittömästi, olivat niiden syyt mitä tahansa. On myös hyvä sopia, missä kanavissa mitäkin asioita viestitään, ja luoda yhdessä toimintamallit, joita noudatetaan läpi koko yhteistyön (weeklyt, kuukausipalaverit, resurssien raportointi, laskutus jne.).

Haluatko pysyä perässä digitaalisen markkinoinnin kehityksessä?

Tilaa Digital Marketing Weekly