Onko Web3 internetin seuraava ajanjakso?

Internetillä on melko lyhyt mutta erittäin monimuotoinen historia. Teknologisessa kehityksessä se on ollut aallonharjalla kommunikaation ja liiketoiminnan apuvälineenä, joku voisi jopa väittää että jonkinlaisena selkärankana.

Internet myös kehittyy jatkuvasti ja seuraava sukupolvi on jo ovella. Mitä se lopulta sisältää on tällä hetkellä vain arvaus, mutta muutos tulee todennäköisesti tapahtumaan lähivuosina. Varmaa on kuitenkin se, että jonkinlainen muutos tulee tapahtumaan.

Netin tiivis ja lyhyt historia

Internet-käsitteellä voidaan tarkoittaa eri asioita, mutta tässä artikkelissa sillä tarkoitetaan “nettiä” eli internet-selaimella käytettäviä nettisivuja ynnä muuta vastaavaa. Myös kaikki Web1:stä aina Web3:een ovat hyvin dokumentoituja mutta silti abstrakteja käsitteitä, mutta ne kuvaavat hyvin tiettyä ajanjaksoa. Webin eri iteraatioita voidaan siis ajatella jollakin tasolla ajanjaksoina.

Web1 koostui staattisista nettisivuista

Internetin alkuaikoina ei vielä ollut käsitettä Web1, mutta jälkeenpäin sen on ajateltu tarkoittavan staattisia nettisivuja. Tällaiset sivustot tarjoavat vain tietoa lukijalleen, eivätkä esimerkiksi anna mahdollisuutta kommentoida artikkeleita tai tuottaa sisältöä jonkin alustan, kuten Facebook, kautta. Web1 siis käytännössä tarkoitti yksittäisistä itsenäisistä nettisivuista koostuvaa internetiä.

Web2 vastaa nykyistä Internetiä

Ajan myötä internet on muuttunut aiempaa sosiaalisemmaksi ja interaktiivisemmaksi. Sosiaalinen media, blogit, keskustelufoorumit ja vastaavat alustat aiheuttivat suuren muutoksen siihen, millä tavalla nettiä käytetään. Ihmiset alkoivat käyttää aikaa nettisivuilla ja alustoilla yhä enemmän. Tätä alettiin myös hyödyntää liiketoiminnan näkökulmasta, minkä myötä erilaiset monetisointimallit sekä mainonta yleistyivät. Lisäksi netin käyttäjistä kerättävän datan määrä on noussut räjähdysmäisesti viime vuosina. Tähän on sittemmin puututtu myös lainsäädännön keinoin, sillä yksityisyydensuojasta ollaan yhä tiedostavampia. Tätä ajanjaksoa elämme edelleen ja tämä vaihe tunnetaan termillä Web2.

Web3 on tulevaisuutta

Uusimpana internetin kehityssuuntana näyttäisi olevan Web3. Tämänhetkisenä ongelmana Web2:ssa on huomattu erityisesti yksilönsuoja sekä suurten internet-jättien saama valta internetissä. Web3 on kuitenkin tällä hetkellä vasta joukko erilaisia ajatuksia, eikä mielestäni voida sanoa, että uusi ajanjakso olisi vielä alkanut.

Siinä missä Web2:n voidaan katsoa tarkoittavan erittäin keskittynyttä ja suuryritysten hallinnoimaa järjestelmää, on Web3:n keskeinen ajatus tällä hetkellä täysin päinvastainen. Hajautettu internet näyttäisi olevan tärkein ominaisuus web3:ssa yksityisyyden parantamisen ohella. Jotkin teknologiat, kuten TOR (The Onion Router) tai VPN (Virtual Private Network) tulevat varmasti olemaan jonkinlainen osa myös Web3:a vaikka ovatkin erittäin käytettyjä jo tänäkin päivänä.

Lohkoketjut osana Web3:n teknologiaa

Suurelle yleisölle vielä jossakin määrin vähemmän tunnettuna teknologiana lohkoketju tulee todennäköisesti olemaan kiinteä osa uutta netin aikakautta. Käytännössä tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi tunnistautumista eri palveluihin anonyymisti käyttäjätunnusten sijaan yksityisellä lohkoketjuun sidotulla tunnisteella. Tällä tavalla toimivia alustoja ja palveluita toki on jo nytkin, mutta ne eivät ole toistaiseksi yleistyneet lohkoketju- ja kryptovaluuttayhteisön ulkopuolelle.

Toinen lohkoketjujen mahdollisesti tuova etu on verkkopalveluiden ja resurssien hajauttaminen. Tällä hetkellä suuri osa internetin sisällöstä säilötään varsin pienellä määrällä palvelimia ja hyvin keskitetysti. Teknisesti tämä tekee sisällön jakelusta nopeampaa ja tehokkaampaa, mutta voi aiheuttaa tietynlaisia ongelmia esimerkiksi yksityisyyden ja sananvapauden suhteen.

Suuntana yksityinen internet

Mielenkiintoiseksi kehityksen tekee myös nykyinen suuntaus yksityiseen internetiin (Private internet), mikä varmasti aiheuttaa harmaita hiuksia niin verkkopalveluiden tarjoajille kuin niiden käyttäjillekin. Jo nyt on huomattu, että nykyinen toimintamalli ei ole täysin yhteensopiva esimerkiksi lainsäädännön kanssa, mistä saattaa aiheutua saatavuusongelmia tai laadun heikkenemistä. Esimerkiksi analytiikka ja tiedon kerääminen ovat tällä hetkellä aika kuumia perunoita, joiden ympärillä tilanne kehittyy jatkuvasti. Itse näen tämän keskustelun ja kehityksen olennaisena osana Web3:a.

Haluatko pysyä perässä digitaalisen markkinoinnin kehityksessä?

Tilaa Digital Marketing Weekly